Kwaliteit van leven bij negatieve druk therapie voor patiënten met slecht genezende wonden

Eerder verscheen een kwantitatieve review over kwaliteit van leven bij patiënten met slecht genezende wonden die behandeld werden met negatieve druk of standaard wondzorg. Zie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26947696. Deze nieuwe en vrij unieke review belicht de ervaren kwaliteit van leven van deze patiënten vanuit kwalitatieve studies. Hieruit kwamen vier thema’s die van belang zijn: verminderde bewegingsvrijheid veroorzaakt door het apparaat, verminderd zelfbeeld, vermeerderde sociale en professionele afhankelijkheid en naarmate de behandeling voortduurde weer een gevoel van eigen controle.

Deze nieuwste publicatie is een uit een reeks in het kader van de promotie van Sandra Janssen, een buitenprovomendus van IQ healthcare. Zij is verpleegkundig specialist wond- en decubituszorg in het Elkerliek ziekenhuis. In Engeland deed zij een speciale master Health and Social Care. Door haar vakgenoten wordt zij als voorbeeld gezien hoe zij met wetenschap de kwaliteit, veiligheid en persoonsgerichtheid van zorg voor patiënten met slecht genezende wonden verbetert.

Negatieve druktherapie wordt veel toegepast, zeker ook bij patiënten met postoperatief geïnfecteerde wonden. Hoewel dit veel wordt voorgeschreven willen patiënten vaak ook deze behandeling vroegtijdig staken. Sandra wilde hierover meer weten, met name wat de redenen zijn van stoppen en hoe dit de kwaliteit van leven van deze patiënten beïnvloedt. Naast zowel kwantitatief als kwalitatief literatuuronderzoek verrichte zij ook retrospectief onderzoek. Hieruit blijkt dat patiënten zich erg beperkt voelen in hun dagelijkse activiteiten. Meer hierover te lezen via https://www.wcs.nl/wp-content/uploads/pag_24-30_4-2018.pdf

Deze inzichten helpen om meer persoonsgerichte behandelingen aan te bieden. Tevens geven ze informatie om voor de start van een behandeling door middel van gezamenlijk beslissen een waardevol gesprek te voeren.

De kwalitatieve review is te vinden via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26947696