Leveren Zelfstandige Behandelcentra waardevolle zorg aan cataractpatiënten?

Het totaal aantal Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) is sterk gegroeid. De vraag is of deze ontwikkeling bijdraagt aan het verbeteren van waardevolle zorg. Moeten we niet juist waakzaam hierover zijn? We weten immers te weinig hoe ZBCs presteren ten opzichte van ziekenhuizen. Om daar verandering in te brengen hebben de auteurs dit onderzocht door middel van declaratiedata. 

Om de vraag te beantwoorden hoe ZBCs presteren ten opzichte van algemene ziekenhuizen in het leveren van cataractzorg werden vijf factoren geanalyseerd: (1) de zorgzwaarte van patiënten, (2) volume (aantal diagnose-behandelcombinaties geopend per cataractpatiënt), (2) gemiddelde kosten per cataractpatiënt (prijs maal volume), (4) aantal zorgactiviteiten per chirurgische diagnose-behandelcombinatie; en (5) kwaliteit. Hiervoor werd gebruik gemaakt van Achmea’s declaratiedata.

De studie laat de volgende resultaten zien. (1) De auteurs vonden kleine verschillen in zorgzwaarte tussen ZBC- en ziekenhuispatiënten. (2) Het aantal diagnose-behandelcombinaties die geopend zijn per cataractpatiënt is hoger in ZBCs dan in ziekenhuizen. (3) De totale gemiddelde kosten voor cataractpatiënten zijn lager in ZBCs in vergelijking met ziekenhuizen. Dit komt voornamelijk omdat de gecontracteerde prijs lager ligt. (4) Het aantal zorgactiviteiten per chirurgische diagnose-behandelcombinatie is lager bij ZBCs dan bij ziekenhuizen. Dit kan een indicatie zijn dat ZBCs in staat zijn om de zorg efficiënter te organiseren; (5) Ten slotte scoren ZBCs beter op patiënttevredenheid (de Net Promoter Score) dan algemene ziekenhuizen, maar de patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs) zijn gelijk. 

Kortom, ZBCs hebben potentie om meer waarde voor cataractzorg te leveren dan algemene ziekenhuizen.

FM Kruse, S Groenewoud, F Atsma, E Adang, P Jeurissen. Do independent treatment centers offer more value than general hospitals? The case of cataract care. Health Services Research