Minder verspilling in zorg en in de wetenschap

Het tijdschrift Implementation Science roept in dit artikel op tot relevanter en beter onderzoek naar de invoering van innovaties in de gezondheidszorg. Bedoeld worden met name die innovaties waarvan de meerwaarde bewezen is. Verder streeft het tijdschrift, dat al een open access met open peer review strategie kent, nu ook naar open data. Op deze manier wil het tijdschrift bijdragen aan het verminderen van verspilling in de zorg en in de wetenschap.

De implementatie van zinvolle innovaties in de gezondheidszorg, en het afbouwen van praktijken die weinig meerwaarde hebben, blijft onverminderd een grote uitdaging. Het tijdschrift Implementation Science (www.implementationscience.biomedcentral.com) wil bijdragen aan het opbouwen van wetenschappelijke kennis op dit gebied. Het online tijdschrift ontvangt jaarlijks circa 750 manuscripten, waarvan het er ongeveer 150 publiceert. Het internationale team van redacteuren stelde vast dat onvoldoende relevantie en onvoldoende methodologische kwaliteit de belangrijkste redenen van afwijzing zijn.

Zo richt het tijdschrift zich specifiek op de implementatie van innovaties met een bewezen meerwaarde, maar krijgt het veel studies naar implementatie van niet-onderzochte interventies, zorgmodellen of andere innovaties. Ook ontvangt het veel beschrijvende studies naar knelpunten voor implementatie, terwijl deze weinig kennis toevoegen aan het vakgebied. In theoretische bijdragen ontbreekt nogal eens een deugdelijk literatuurreview, terwijl op dit vlak juist al veel is gepubliceerd. Dergelijke manuscripten worden afgewezen vanwege gebrek aan relevantie.

Ingestuurde evaluaties van implementatieprogramma’s hebben nogal eens een zwakke opzet, bijvoordeeld doordat een controlegroep ontbreekt. Ook worden elementaire fouten gemaakt, zoals het niet-registreren van gerandomiseerde studies of het veranderen van de primaire uitkomstmaat ten opzichte van het studieprotocol. Andere studies voldoen soms niet aan basale eisen voor de rapportage, terwijl deze inmiddels bestaan voor allerlei soorten onderzoek (onder meer kwalitatief onderzoek, literatuuroverzichten, economische evaluaties). Het tijdschrift verlangt daarom nu in alle gevallen dat een deugdelijke checklist voor onderzoeksrapportage is gebruikt.

Momenteel is het merendeel van de publicaties afkomstig uit Canada, de Verenigde Staten en Groot-Brittanie. Bijdragen uit andere landen, waaronder Nederland, zijn daarom zeker welkom!

N.B. Michel Wensing is hoofredacteur van Implementation Science. Hij is per definitie uitgesloten van de beoordeling van manuscripten die afkomstig zijn uit het Radboudumc.

Lees het volledige artikel Enhancing the reporting of implementation research.
Wilson PM, Sales A, Wensing M, Aarons GA, Flottorp S, Glidewell L, Hutchinson A, Presseau J, Rogers A, Sevdalis N, Squires J, Straus S.