Nederlandse huisartsenposten en spoedzorg inspiratiebron voor andere landen

De positieve ervaringen met huisartsenposten en de spoedzorg in Nederland kunnen andere landen inspireren om te investeren in goede medische zorg buiten kantooruren. Dit schrijven Australische experts in een redactioneel commentaar van het Amerikaanse tijdschrift Annals of Internal Medicine naar aanleiding van een artikel van Marleen Smits en collega's van IQ healthcare, Radboudumc, gepubliceerd in hetzelfde blad.

De onderzoekers van IQ healthcare geven een overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie van de spoedzorg buiten kantooruren in Nederland. Zo is inmiddels meer dan 60% van de huisartsenposten samengegaan met afdelingen spoedeisende hulp in zogenaamde spoedpostenIn deze spoedposten wordt meer dan 75% van de patiënten behandeld, die anders een beroep zouden doen op de duurdere spoedeisende hulp.

Andere recente ontwikkelingen zijn: toegang tot elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken, directe toegang tot röntgendiagnostiek en bloedonderzoek, taakherschikking van artsen naar verpleegkundig specialisten en de start van een kaderopleiding Huisarts en spoedzorg.

The Development and Performance of After-Hours Primary Care in the Netherlands: A Narrative Review.
Marleen Smits, PhD; Martijn Rutten, MD; Ellen Keizer, MSc; Michel Wensing, PhD; Gert Westert, PhD; Paul Giesen, MD, PhD 
Ann Intern Med., 18 april 2017

Solutions Not Problems: A New Era in After-Hours Care?
David Dunt, MBBS, PhD; Rosemary McKenzie, PhD, MPH. 
Ann Intern Med., 18 april 2017