Nieuw leerboek uit: Gezondheid Organiseren. Leerboek voor verpleegkundigen

Dit boek, onder redactie van Miranda Laurant  & Hester Vermeulen, geeft verpleegkundigen (in opleiding) inzicht in ontwikkelingen in de gezondheidszorg, waarbij verschuiving optreedt van een ziekte-georiënteerde zorg naar een gezondheid-georiënteerde zorg. Het gaat ook in op duurzame zorg en het verschuiven van taken en verantwoordelijkheid. Ook is er aandacht voor technologische innovaties in de zorg en het efficiënt inrichten van zorgprocessen. Het boek schetst de ontwikkelingen in de wettelijke en financiële kaders en de ethische dilemma’s die verpleegkundigen in hun dagelijkse werk ervaren.

Het combineert theorie met praktijk en daagt verpleegkundigen (in opleiding) middels opdrachten uit om te reflecteren op de veranderende cultuur en structuur, om op zoek te gaan naar antwoorden op vragen, en om hierop te reflecteren. Wat betekent het voor mijn werk als verpleegkundige? Doe ik de juiste dingen? Hoe kan het anders? Hoe kan ik dit beïnvloeden?

Miranda Laurant en Hester Vermeulen vormen samen de redactie van het boek. De hoofdstukken zijn echter geschreven door experts. Zo hebben ook collega’s van IQ healthcare een bijdrage geleverd aan het boek: Niek Stadhouders & Gerard Verstegen (HAN):  Bekostiging van de gezondheidszorg;

Jos Kole & Gert Olthuis: Ethisch verantwoord georganiseerd.

In vroege voorjaar zal het boek officieel gelanceerd worden, maar het is nu al wel verkrijgbaar.

Miranda Laurant & Hester Vermeulen (red.) (2018). Gezondheid Organiseren. Leerboek voor verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.