Onderzoek naar de leiderschapsontwikkeling van verpleegkundig specialisten

Effectief leiderschap van zorgprofessionals is belangrijk voor hoge kwaliteit van zorg in een continu veranderende zorgomgeving. De verpleegkundig specialist heeft een ideale positie om de leiding te nemen in deze complexe context. Maar welke competenties zijn daar voor nodig en beschikken verpleegkundig specialisten al over deze competenties?

Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn achttien semigestructureerde interviews afgenomen met verpleegkundig specialisten werkzaam in vijftien verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Doel was om inzicht te krijgen in de perceptie van verpleegkundig specialisten ten aanzien van hun huidige leiderschapsrol en in de verschillen die zij ervaarden met hun vorige functie als gespecialiseerd verpleegkundige.

Uit de interviews is gebleken dat alle verpleegkundig specialisten overtuigd waren van het feit dat effectief leiderschap bijdraagt aan zowel de kwaliteit van zorg als aan de positionering van de beroepsgroep van verpleegkundig specialisten. Het nemen van verantwoordelijkheid in de zorgprocessen en de sturende rol die verpleegkundig specialisten hebben in directe patiëntenzorg werden hierbij vaak genoemd. Gebrek aan leiderschap op organisatorisch en politiek niveau leek de rolontwikkeling in de weg te staan.

De studie heeft laten zien dat effectief leiderschap van groot belang is voor de positionering en rolontwikkeling van de verpleegkundig specialist. Een adequate samenwerking met gezondheidszorgorganisaties, hogescholen en beroepsverenigingen is belangrijk om de meerwaarde van het beroep aan het licht te brengen.

Publicatie:

Van Kraaij, J., Van Oostveen, C., Vermeulen, H., Heinen, M., Huis, A., Adriaansen, M., & Peters, J. (2020). Nurse practitioners’ perceptions of their ability to enact leadership in hospital care. Journal of Clinical Nursing, 29, 447-458.