Patiëntenreviews potentiële bron voor risico-identificatie patiëntveiligheid

Uit deze studie blijkt dat drieëntwintig procent van de patiëntenreviews op patiëntwaarderingswebsite ZorgkaartNederland informatie bevat die relevant is voor detectie van patientveiligheidrisico’s in ziekenhuizen. Deelnemende ziekenhuisinspecteurs onderkennen de toegevoegde waarde van zulke reviews, maar zien dit als aanvulling op andere kwaliteitsindicatoren en bronnen van risicotoezicht.

In dit onderzoek is gekeken of de waarderingen die patiënten over ziekenhuizen en zorgverleners plaatsen op de patiëntwaarderingswebsite ZorgkaartNederland, kunnen bijdragen aan het risicogestuurd toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hiertoe zijn interviews gehouden met tien ziekenhuisinspecteurs en kregen zij negatieve waarderingen over een ziekenhuis voorgelegd. Zij moesten bepalen of de inhoud voor toezicht relevante informatie over patiëntveiligheidsrisico’s bevatte. Volgens de inspecteurs bevatte 23 procent informatie die relevant was voor toezicht zoals over risico’s in patiëntveiligheid (medicatiefouten, incidenten, etc) of structurele organisatorische problemen (disfunctionerende afdelingen of zorgverleners). De inspecteurs waren na het onderzoek gematigd positief over ZorgkaartNederland als een extra bron om risico’s te detecteren. Zij vonden wel dat de risico’s uit deze waarderingen altijd geverifieerd met en vergezeld moeten worden van andere kwaliteitsindicatoren en bronnen van risicotoezicht.

Kleefstra SM, Zandbelt LC, Borghans I, de Haes HJ, Kool RB.
Investigating the Potential Contribution of Patient Rating Sites to Hospital Supervision: Exploratory Results From an Interview Study in the Netherlands.
J. Med. Internet Res. 2016 Jul 20;18(7).