Patiënten, studenten en professionals betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van interventies

Het studieprotocol van de ontwikkeling en evaluatie van Welearn is onlangs gepubliceerd in BMC Health Services Research. Binnen dit project leren patiënten, studenten en professionals samen op een gelijkwaardige manier in een educatief programma. Het participatieve ontwerp van de design- en evaluatiestudie biedt een innovatieve benadering bij het ontwerpen en evalueren van een interventie door de deelnemers te betrekken bij alle fasen van het ontwerp- en evaluatieproces. Het wordt verwacht dat de effectiviteit van het trainingsprogramma vergroot wordt door de behoeften en voorkeuren van de deelnemers te integreren in het ontwerp en de evaluatie. Bovendien zal het programma, door het gebruik van snelle PDSA-cycli en een adaptief ontwerp bij het evalueren van het trainingsprogramma, naar verwachting efficiënt en snel worden geïmplementeerd in en aangepast aan de zorgpraktijk en medisch onderwijs.

Vanuit IQ healthcare is promovendus Thomas Vijn hierbij betrokken. Lees meer