Positieve hervormingen in de gezondheidszorg door corona

Covid-19 opent mogelijkheden waar wegen van beleidsoplossingen, politiek en problemen samenkomen. Dit momentum moeten we benutten nu het kan, betogen de auteurs van een onlangs verschenen artikel in International Journal of Health Policy and Management. Ze beschrijven hoe de huidige situatie bij kan dragen aan de verduurzaming van ons zorgsysteem. Maar het is wel belangrijk om te handelen vóór de gevestigde belangen weer de agenda gaan bepalen.

Lees hier het artikel van Stefan Auener, Danielle Kroon, Erik Wackers, Simone van Dulmen en Patrick Jeurissen.