Speciale editie Health Policy in het teken van het Nederlandse zorgstelsel anno 2019

Deze speciale editie van Health Policy van maart 2019 staat geheel in het teken van het Nederlandse zorgsysteem. Het Nederlandse zorgstelsel is een interessante case study voor diegenen die geïnteresseerd zijn in grootschalige hervormingen, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in praktische, innovatieve en marktgerichte oplossingen. Patrick Jeurissen vertolkte in deze editie de rol van editor.

Ons zorgstelsel kende het afgelopen decennium drie grote zorghervormingen. De organisatie van curatieve zorgverzekeringen werd fundamenteel gewijzigd (2006), de sociale zorg werd overgedragen aan de gemeenten (2007 en 2015) en er trad een afzonderlijke regeling in werking voor de intensieve langdurige zorg (2015).

Al deze hervormingen waren veeleisend voor alle stakeholders, maar de prestaties lijken op peil te zijn gebleven en het systeem van gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg voldoet grotendeels aan de theoretische uitgangspunten. De artikelen in dit themanummer over Nederland maken echter ook duidelijk dat veel van deze fundamentele hervormingen nog steeds ‘work in progress’ zijn.

Zo kan het ‘beperkte’ vertrouwen van burgers en aanbieders in verzekeringsmaatschappijen actieve zorginkoop op kwaliteit en doelmatige zorg in de weg staan. Ook is het de vraag of het belang van actieve zorginkoop niet wat ‘overschat’ wordt ten opzichte van andere zaken die de doelmatigheid kunnen verbeteren, zoals innovaties en kwaliteitsverbeteringen vanuit de aanbieders en de medische beroepen zelf.  Het themanummer bevat onder meer artikelen over de toekomst van de zorg, cliëntenparticipatie bij toezicht door de IGZ, vertrouwen (in verzekeraars), strategieën voor zorginkoop, innovatie door een ziekenhuis en de hervorming van de langdurige zorg.

Meer lezen: het editorial  van Patrick Jeurissen en Ewout van Ginneken: 'The Dutch health system in 2019: Many major reforms, but still work in progress', Health Policy, Volume 123, Pages 249-251 (dit is géén open access artikel).