Suboptimale cardio-oncologische zorg en aanzienlijke verschillen tussen ziekenhuizen

In deze studie is de cardiologische zorg in borstkankerpatiënten in kaart gebracht en is bekeken of er verschillen tussen ziekenhuizen zijn. De resultaten laten zien dat borstkankerpatiënten die een cardiotoxische behandeling ontvangen, vaak geen adequate cardiologische monitoring krijgen. Daarnaast is gebleken dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen type ziekenhuizen en individuele ziekenhuizen in de mate waarin cardiologische monitoring wordt uitgevoerd. 

De huidige oncologische behandelingen voor borstkanker hebben voor een sterke toename van de overleving gezorgd (gemiddeld 90% overleving na 5 jaar), maar deze behandelingen kunnen ook cardiotoxiciteit en hartschade veroorzaken. Hartschade komt voor bij 1 van de 10 vrouwen die voor borstkanker behandeld zijn. 

Dit wordt vaak nog niet herkend, ondanks de huidige mogelijkheden voor vroege herkenning en behandeling. De kwaliteit van zorg bij borstkankerpatiënten kan op dit onderdeel nog verder verbeterd worden. 

Om de huidige zorg te kunnen verbeteren is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in welke hartzorg vrouwen met borstkanker nu precies ontvangen en om te onderzoeken in welke mate cardiale monitoring plaatsvindt. In de studie is de cardiologische zorg in borstkankerpatiënten in kaart gebracht en daarnaast is bekeken of er verschillen tussen ziekenhuizen zijn. De resultaten laten zien dat borstkankerpatiënten die een cardiotoxische behandeling ontvangen, vaak nog geen adequate cardiologische monitoring krijgen. Daarnaast is gebleken dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen type ziekenhuizen en individuele ziekenhuizen in de mate waarin cardiologische monitoring wordt uitgevoerd.  

Lees hier het artikel van Yvonne KoopSaloua El MessaoudiHester VermeulenAngela H E M Maas en Femke Atsma: Healthcare utilization and hospital variation in cardiac surveillance during breast cancer treatment: a nationwide prospective study in 5000 Dutch breast cancer patients