Taakverschuiving in het verpleeghuis vraagt om een duidelijke visie

Het groeiende aantal ouderen, met meer complexe aandoeningen, vraagt om innovatieve oplossingen om goede zorg te (blijven) bieden. Een van deze oplossingen ligt mogelijk in taakverschuiving, waarbij taken van artsen uitgevoerd worden door andere professionals zoals verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (VS’en) en physician assistants (PA’s). Om inzicht te krijgen in de organisatie, beïnvloedende factoren en effecten van taakverschuiving in verpleeghuizen in Nederland is er een kwalitatief focusgroeponderzoek uitgevoerd. In eerste instantie vonden vier monodisciplinaire focusgroepen plaats met de volgende professionals werkzaam in verpleeghuizen: verpleegkundigen (n=5), VS’en (n=8), PA’s (n=5) en specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) (n=7). Vervolgens vond een multidisciplinaire focusgroep plaats met twee vertegenwoordigers van elke discipline.

Uit dit onderzoek blijkt dat taakverschuiving in het verpleeghuis vraagt om een duidelijke visie op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen, VS’en en PA’s. Een gedeelde visie kan bijdragen aan de acceptatie van deze professionals en kan de invloed van persoonlijke factoren op de organisatie van taakverschuiving verminderen. Het is belangrijk dat alle stakeholders (beroepsverenigingen, professionals, managers etc.) worden betrokken bij het ontwikkelen van een visie en dat definities en juridische kaders rondom taakverschuiving helder zijn. Een duidelijke visie kan bovendien bijdragen aan de meerwaarde van verpleegkundigen, VS’en en PA’s en de rol van de SO optimaliseren.

Lovink MH, van Vught AJAH, Persoon A, Koopmans RTCM, Laurant MGH, Schoonhoven L. Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes: A qualitative study. Nursing & Health Sciences, 2019; 1-9