Tailored Implementation for Chronic Diseases project - Alle publicaties gebundeld

Sinds kort zijn alle artikelen die zijn gepubliceerd binnen het Tailored Implementation for Chronic Diseases project (2011-2015),, kortweg TICD project gebundeld beschikbaar op Biomedcentral. Het doel van dit omvangrijke Europese programma was kennisontwikkeling over concepten en methoden in de ontwikkeling van interventies op maat voor patiënten met een chronische aandoening, teneinde de zorg voor die groepen patiënten te verbeteren.

In vijf Europese landen werden op gelijke wijze interventies op maat ontwikkeld voor verschillende chronisch aandoeningen. De coördinatie van het gehele programma lag bij prof. dr. Michel Wensing. In zijn artikel ‘The Tailored Implementation in Chronic Diseases (TICD) project: introduction and main findings’ bespreekt hij de belangrijkste overall bevindingen van dit omvangrijke project.