TGE

Het eerste nummer van 2019 is uitgekomen van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. In dit nummer worden o.a. de morele opvattingen van het bredere publiek ten aanzien van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) bediscussieerd. Ook wordt de ‘moreel beladen’ praktijk van pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) in Nederland besproken.

Lees hier het Redactioneel en bekijk hier de Inhoudsopgave.