TGE 2, 2019

 

Het tweede nummer van 2019 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. In dit nummer aandacht voor moreel beraad in de praktijk van de zorg. De populariteit daarvan neemt in rap tempo toe. Dat rappe tempo geldt evenzeer voor het onderzoek naar moreel beraad. In een van de artikelen in dit nummer wordt bijvoorbeeld een evaluatie gegeven hoe moreel beraad professionals kan ondersteunen in hun werk met mensen met een verstandelijke beperking.

Lees hier het Redactioneel en bekijk hier de Inhoudsopgave.