TGE 3 - De ethiek van de autonomie van ouders met verslaving

Het derde nummer van 2019 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. Dit nummer is een themanummer, getiteld ‘De ethiek van de autonomie van ouders met een verslaving’. Er heerst grote zorg om kinderen van ouders met een verslaving. De zorg voor deze gezinnen is zeer complex, en hulpverleners ervaren vaak ethische dilemma’s. De situatie van deze ouders en hun kinderen wordt vaak geduid in termen van 'botsende belangen', en dit kan leiden tot een verharding van het debat. De verschillende bijdragen in dit themanummer verkennen discussies en praktijken in deze zorgethische context.

Lees hier het Redactioneel en bekijk hier de Inhoudsopgave.