TGE

Het derde nummer van 2020 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (waarvan de redactie zetelt bij IQ healthcare) is onlangs uitgekomen. Hoe kijken we vanuit de medische ethiek naar het begrip ‘samen’, zoals het gebruikt wordt in “Alleen samen krijgen we corona onder controle”? Dit nummer biedt een aantal artikelen die vanuit verschillende invalshoeken aanzetten tot nadenken hierover.

Lees hier het Redactioneel en hier de Inhoudsopgave