TGE themanummer over de zorgethische perspectieven van ethiekondersteuning

Het derde nummer van 2021 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) is een themanummer over de zorgethische perspectieven van ethiekondersteuning.

Er is onder andere aandacht voor de ontwikkeling van ethische competenties in de opleiding tot arts. Maar de vorming van jonge mensen tot ‘goede artsen’ vraagt om meer dan de ontwikkeling van ethische vaardigheden alleen. Door elementen vanuit zowel de ethiek en filosofie, maar ook vanuit antropologie, taalwetenschappen en sociologie, beeldende kunst, literatuur en medische geschiedenis in het medisch curriculum te bouwen ontstaat ruimte voor reflectie en brede vorming, waarin ook plaats is voor onzekerheid en ambiguïteit.

Lees meer in het Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis (IQ healthcare) en bekijk de Inhoudsopgave van het nummer. Dit alles is te vinden op de website van TGE.