TGE

Het tweede nummer van 2020 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. In dit themanummer, getiteld ‘Ethiekondersteuning-zorgethische perspectieven’ aandacht voor zorgethisch reflecteren in de Nederlandse zorgpraktijk. Naast deze thema-artikelen gaat dit nummer ook in op de actuele situatie met betrekking tot COVID-19, met enkele artikelen over ethisch verantwoorde zorg in tijden van corona en ethische aspecten van medische triage.

 

 

Lees hier het Redactioneel en hier de Inhoudsopgave.