Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 1, 2022

Het eerste nummer van 2022 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) is onlangs uitgekomen. In dit nummer zijn o.a. drie zeer lezenswaardige artikelen te vinden die elk op een eigen wijze het lichaam aangrijpen als bron voor ethische en filosofische reflectie. In het eerste artikel worden ethische vragen gesteld bij de rol die epigenetica kan spelen in bevolkingsonderzoek naar kanker. In een tweede artikel gaat het over orgaandonatie: naast levensbeschouwelijke opvattingen, spelen daarin ook ethisch geladen begrippen als respect en vertrouwen een rol. Ten slotte wordt in een derde artikel het sportende lijf onder de loep genomen. Wat als een voetballer kampt met een blessure en aan de sportarts vraagt om een verdovende injectie te geven zodat een deel van een wedstrijd meegespeeld kan worden?

Lees meer in het Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis (IQ healthcare) en bekijk de Inhoudsopgave van het nummer. Dit alles is te vinden op de website van TGE.