Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

Het vierde nummer van 2021 van TGE is een themanummer getiteld ‘Filosofie van het virus’ en is samengesteld naar aanleiding van het jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. De coronacrisis dwingt ons voortdurend tot urgente inspanningen en maatregelen die de hele samenleving raken. Tegelijkertijd zorgt het ook voor talloze vragen en dilemma’s die om rustige overdenking vragen. Tijdens het congres reflecteerden de sprekers op de eerste fase van de crisis. Hoe kijken we terug, hoe gaat het verder met de crisis? Waar kwam het virus vandaan en gaat het nog weer weg? Wat zijn de blijvende veranderingen voor de zorg en voor de samenleving? Dit themanummer vormt de weerslag van de bespiegelingen.

Lees meer in het Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis (IQ healthcare) en dr. Sophie van Baalen en bekijk de Inhoudsopgave van het nummer. Dit alles is te vinden op de website van TGE.