Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

Het 3e nummer van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is nu uit. Met daarin aandacht voor het debat over het levenseinde: een analyse van een complexe casus van euthanasie bij vergevorderde dementie, en een kritische beschouwing van de regionale toetsingscommissies. Ook in dit nummer een interview met filosoof Jenny Slatman, hoogleraar Medical humanities aan de Universiteit van Tilburg.


 

 

Lees hier het Redactioneel en bekijk hier de Inhoudsopgave.