Verbetering uniforme verslaglegging bij tumortypes en weefselverkrijgingstechnieken

Afgelopen maand publiceerden Julie Swillens, prof. dr. Rosella Hermens en Reinier Akkermans (IQ healthcare) hun artikel “Nationwide implementation of a multifaceted tailored strategy to improve uptake of standardized structured reporting in pathology: an effect and process evaluation” in het toonaangevende tijdschrift Implementation Science. Deze studie maakt onderdeel uit van een KWF implementatieonderzoek (8281).

In dit artikel bepaalden de auteurs het effect en de haalbaarheid van een zestal digitale tools om de implementatie van uniforme verslaglegging op landelijk niveau, in 42 pathologie laboratoria, te verbeteren. Hiervoor verbeteren ze eerst de verschillende tools op grond van de resultaten van een pilot studie. Als tweede verspreidden ze de 6 tools, in de vorm van een toolbox, onder alle Nederlandse pathologielaboratoria. Als derde bepaalden ze de effectiviteit van de 6 tools door het gebruik van uniforme verslaglegging (de PALGA protocollen) in de laboratoria over een lange periode te volgen. Dit gebruik is vastgelegd in de landelijke pathologie database, beheerd door Stichting PALGA. De meetperiode was 26 weken vóór en 26 weken na de invoering van de digitale tools. De auteurs bekeken of het gebruik na invoering was toegenomen en of het meer toenam dan voor de invoering ervan. Omdat ze uit de eerdere pilot studie wisten dat belemmerende factoren een rol kunnen spelen bij bepaalde type pathologieverslaglegging, hebben ze hierop extra analyses uitgevoerd. Als aanvulling op de effectevaluatie werd een procesevaluatie uitgevoerd, waarbij het gebruik van de tools werd bepaald via meerdere gegevensbronnen. De ervaringen van de gebruikers met alle tools werden bepaald met een vragenlijst. Ook brachten de auteurs opnieuw de belemmerende en bevorderende factoren voor uniforme verslaglegging in kaart. Ze onderzochten of het soort tool of een combinatie van tools effect had op het gebruik van uniforme verslaglegging.

De resultaten toonden een toename van het gemiddelde protocolgebruik direct na de invoering van de tools voor de rapportage van operatiepreparaten in het algemeen (+2,5%), en gastro-intestinale (+2,9%) en urologische diagnoses (+3,0%) in het bijzonder. De "Feedbackknop", een van de tools, werd het vaakst gebruikt door pathologen en pathologen in opleiding en bleek het gebruik van uniforme verslaglegging ook daadwerkelijk te verbeteren. De auteurs concluderen dat de landelijke invoering van uniforme verslaglegging verbeterde voor bepaalde tumortypes en weefselverkrijgingstechnieken, door het implementeren van verschillende tools. Tools die onderdeel waren van de digitale applicatie zelf waren het meest effectief en ook het meest effectief bevonden door de pathologen (i.o.). De volgende stap is om het gebruik van uniforme verslaglegging verder te verbeteren voor specifieke diagnostiek, en tegelijk de potentiële voordelen van dit gebruik verder te ontwikkelen. Hierbij dient de nadruk te liggen op het ontwikkelen van mogelijkheden voor hergebruik van discrete pathologiegegevens, in bijvoorbeeld het ziekenhuisinformatiesysteem of het patiënten portaal. Op deze manier kan de registratielast verminderd worden, kunnen patiëntuitkomsten verbeteren en krijgen patiënten beter inzicht in de uitkomsten van diagnostiek.