Verpleegkundig Specialisten een waardevolle kracht voor de huisartsenzorg buiten kantooruren

Het aantal patiënten dat de huisartsenpost/spoedpost bezoekt is de laatste jaren gestegen, waarmee de werkbelasting van huisartsen toeneemt. In onderzoek naar de inzet van verpleegkundig specialisten is gebleken dat zij, vergelijkbaar met huisartsen, zorg kunnen bieden aan patiënten die de post bezoeken. Zij worden gezien als waardevolle professionals.

 

Uit een kwalitatieve analyse van interviews en focusgroepen met huisartsen, verpleegkundig specialisten en ondersteunende staf, kwamen een aantal aandachtspunten naar voren die van invloed zijn op de inzet van verpleegkundig specialisten. Het is belangrijk dat huisartsen weten wat de deskundigheid is van de verpleegkundig specialisten en ook kennis hebben van de juridische kaders om te komen tot een goede patiëntenverdeling. Huisartsenposten/spoedposten zijn momenteel niet zodanig georganiseerd dat de professionals die gezamenlijk een dienst draaien ook als team samenwerken. Er vind nauwelijks overleg plaatst. Gezien de huidige uitdagingen met toenemende zorgconsumptie is het wenselijk dat nagedacht wordt over andere organisatiemodellen, waarmee inzet van verpleegkundig specialisten optimaal  kan worden benut.

 

van der Biezen M, Wensing M, Poghosyan L, van der Burgt R, Laurant M.

Collaboration in teams with nurse practitioners and general practitioners during

out-of-hours and implications for patient care; a qualitative study. BMC Health Serv Res. 2017 Aug 23;17(1):589.