Werkomgeving, wat is dat precies?

Zorgprofessionals brengen dagelijks veel tijd door in hun ‘werkomgeving’. Dit is de plek in het ziekenhuis waar je werk plaatsvindt. Maar een werkomgeving is zo veel meer dan dat. Zo zijn er je collega’s, leidinggevenden, taken, middelen en verwachtingen. Bekend is dat een positieve werkomgeving invloed heeft op de kwaliteit van zorg die zorgprofessionals kunnen leveren en op het aantrekken en behouden van voldoende personeel. Organisaties hebben dan ook om verschillende redenen belang bij het systematisch verbeteren van hun werkomgeving. Om dit goed te kunnen doen is het nuttig inzicht te hebben in de elementen die volgens zorgprofessionals bijdragen aan een positieve werkomgeving. Op basis van een systematic review en 17 semigestructureerd interviews werd een long list met 228 elementen opgesteld. Vervolgens, om consensus te bereiken over de belangrijkste elementen, hebben we een Delphi studie uitgevoerd. Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingwetenschappen bij IQ healthcare, is een van de auteurs van de uit deze studie voortgekomen publicatie.

Van de lange lijst werden 36 elementen van belang gevonden voor een positieve werkomgeving. Deze bevatten diverse perspectieven. Er zijn elementen met een micro- en mesoniveau perspectief, zoals het kunnen hebben van invloed op de uitvoering van je eigen werk en invloed kunnen uitoefenen in de organisatie. Ook zijn er elementen geformuleerd vanuit het gezichtspunt van een medewerker en vanuit de manager. Bijvoorbeeld het hebben van een gezond rooster of het hebben van voldoende personeel voor de bemensing. Met deze studie is het brede concept werkomgeving geconcretiseerd in meer praktische elementen. Dit maakt gerichter meten en verbeteren mogelijk en past bij het belangrijke Quadrupple Aim gedachtengoed. Immers, Excellente zorg is alleen maar mogelijk in een Excellente organisatie.

De kennis uit deze studie heeft geleid tot de selectie van een nieuw meetinstrument voor het medewerkersonderzoek in ziekenhuizen. Dit instrument is reeds ingezet in het Erasmus MC en binnen de IC van het Radboudumc. Het creëren van een positieve werkomgeving helpt medewerkers om werkplezier te hebben en innovatief te zijn.

Wil je meer lezen kijk dan hier:

Defining a positive work environment for hospital healthcare professionals: A Delphi study.
Maassen SM, van Oostveen C, Vermeulen H, Weggelaar AM. PLoS One. 2021 Feb 25;16(2):e0247530. doi: 10.1371/journal.pone.0247530. eCollection 2021.