Zelf-management van diabetes is voor velen een gezamenlijke opgave

Zelf-management van diabetes is voor velen een gezamenlijke opgave

Patienten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, staan voor veel uitdagingen. Een kwalitatieve studie laat zien dat zij deze niet alleen individueel aangaan, maar ook samen met familie, vrienden en lokale organisaties. Zo bespreken zij medicatieveiligheid met anderen en ontvangen zij praktische hulp bij het innemen van medicijnen.

In deze studie werden 25 patienten met diabetes type 2 geïnterviewd omtrent het gebruik van medicatie. De helft gebruikte insuline, de andere helft alleen orale middelen. De studie vond plaats in Zuid-Duitsland. Allereerst werden de uitdagingen met betrekking tot het gebruik van medicatie systematisch in kaart gebracht. Deze waren talrijk en betroffen de persoonlijke situatie (zoals betaling van geneesmiddelen), de medicatie (denk aan frequente veranderingen in geneesmiddelen) en het gezondheidssysteem (bijvoorbeeld weinig informatie over medicatie).  Vervolgens werden strategieën geïnventariseerd om hiermee om te gaan. Deze betroffen het actief controle nemen over de medicatie (zoals aanpassen van gebruik aan religieus gemotiveerd vasten), het inzetten van hulpbronnen (bijvoorbeeld informatie op internet zoeken), en het integreren van het medicatiegebruik in het dagelijks leven (denk aan het maken van een geïndividualiseerd medicatieplan). Zowel het persoonlijk netwerk (familie, vrienden), professionele zorgverleners (met name de huisarts) als lokale organisaties (zoals zelfhulpgroepen) werden benut om informatie te zoeken en praktische hulp te organiseren. Op deze wijze wisten velen ook het eigen zelfvertrouwen en gevoel van controle over de aandoening te verhogen. De rol van persoonlijke netwerken en lokale organisaties in het leven met een chronische aandoening verdient meer wetenschappelijke aandacht.

Bernhard G, Ose D, Baudendistel I, Seidling HM, Stützle M, Szecsenyi J,Wensing M, Mahler C. Understanding Challenges, Strategies, and the Role of Support Networks in Medication Self-management Among Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Educ. 2017 Apr;43(2):190-205. doi: 00.1177/0145721717697243. PubMed PMID: 28340544