Zinnige zorg dreigt een utopie te worden!

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het klinkt mooi en wordt door iedereen omarmd. Maar het Limburgse Afferden toont de tegenstrijdige praktijk: de verzekeraar financiert een project waarbij huisartsen minder doorverwijzen, maar eist van het ziekenhuis een hogere productie… Een aantal Catch-22-situaties lijkt de broodnodige kanteling in de gezondheidszorg in de weg te staan. De gezondheidszorg staat al jaren onder druk, het water staat aan de lippen. Niet alleen in Afferden (L) maar ook op andere plekken in Nederland zijn mooie voorbeelden die bijdragen aan de Quadruple Aim doelstelling. Het doorpakken en borgen van deze nieuwe werkwijzen lijkt echter om verschillende redenen (nog) niet haalbaar. 

In dit artikel beschrijven we een aantal Catch-22 situaties aan de hand van Afferden (L) in relatie tot het Maasziekenhuis en de gemeente Bergen. We stellen voor om met stakeholders een deltaplan voor de gezondheidszorg op te stellen. Gericht op verduurzamen van bestaande initiatieven die echt leiden tot een kanteling van de gezondheidszorg.

Het artikel heeft veel aandacht gekregen en stakeholders zijn in overleg om te kijken op welke wijze gezamenlijk invulling gegeven kan worden aan een regiovisie, waarin de vitaliteit en de gezondheid van mensen het centrale uitgangspunt is. Want dat is wat iedere partij omarmt: ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Lees hier het artikel van Hans Peter Jung, Miranda Laurant, Corné van Asten: Zinnige zorg dreigt een utopie te worden. Medisch Contact 2019, p 18-22.