Uitgelichte projecten

 • Uitgelicht project Logo Kompas1.jpg

  Samen beslissen met KomPas+

  Het is belangrijk om persoonsgerichte zorg en samen beslissen te bevorderen in de fysiotherapeutische behandeling van personen met Claudicatio Intermittens (CI). Om die reden is IQ healthcare in januari 2021 het PRECISIE project gestart in samenwerking met het KNGF, Chronisch ZorgNet, VvOCM en Harteraad.
 • Beweeginterventie tegen functieverlies

  Functieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.
 • Afbeelding bij item Rolmodellen.jpg

  Rolmodellen zijn een krachtig instrument

  Anke Oerlemans en Gert Olthuis van IQ healthcare hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van rolmodellen bij gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk. Daarbij werkten ze samen met artsen, opleiders, patiënten en hun naasten.
 • Beeldvormend onderzoek bij lage rugklachten kan geassocieerd zijn met een toename in kosten, zorgconsumptie en werkverzuim.

  Beeldvormend onderzoek (Röntgen, CT en MRI) levert geen gezondheidseffecten op voor patiënten met lage rugklachten en wordt in de richtlijnen voor de klinische praktijk niet aanbevolen. Of beeldvormend onderzoek leidt tot hogere kosten, gebruik van gezondheidszorg of werkverzuim was onduidelijk.
 • Eurofit.jpg

  Voetbalclubs helpen hun fans gezonder te leven

  Op 5 februari jl. verscheen de publicatie van de Eurofit studie in PlosMedicine. Uit dit artikel blijkt dat een speciaal leefstijlprogramma voor mannelijke voetbalfans, EuroFIT, in staat is om hen aan te motiveren meer te bewegen en gezonder te eten.
 • Stock photo bij Uitgelicht project.jpg

  Ontwikkeling van een uniek consultatiemodel

  Op het internationale ICIC congres in San Sebastian (1-3 april 2019) zal een delegatie van IQ healthcare een aantal presentaties verzorgen. Eén daarvan ('Coproducing value during clinical encounters') gaat over een uniek samenwerkingsverband tussen patiënten(vertegenwoordigers), zorgverleners, CZ en IQ healthcare.
 • Afbeelding bij uitgelicht project.jpg

  De mens achter de oudere patiënt

  Het inzetten van een generieke PROM in het zorgproces bij ouderen kan de gezamenlijke besluitvorming verbeteren, zorgen voor een grotere tevredenheid van patiënten door zorg die meer op maat is en de werktevredenheid van zorgprofessionals optimaliseren.
 • Afbeelding bij Uitgelicht project Beter Laten.jpg

  Tijd maken met beter laten

  Recent is een internationaal artikel verschenen van enkele onderzoekers van IQ healthcare over verpleegkundige handelingen die onnodig en soms zelf schadelijk zijn. Internationaal hebben de zogenaamde low-value care en wise choices vooral van medici aandacht gekregen. Voor verpleegkundigen of paramedici is dit nog redelijk onontgonnen terrein. Onderzoekers van IQ healthcare inventariseerden daarom de bestaande richtlijnen voor verpleegkundigen op Beter Laten handelingen. Het blijkt dat het verminderen van overbodige handelingen tijd en kwaliteit oplevert!
 • De antibioticachecklist: verschil tussen gerapporteerde en daadwerkelijk geleverde zorg

  Steeds vaker worden checklists gebruikt om de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis te verbeteren. Het invullen van een checklist garandeert echter niet dat de items ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. In een recent gepubliceerde studie laten Frederike van Daalen en collega’s zien wat het verschil is tussen gerapporteerde en daadwerkelijk geleverde antibiotische zorg na introductie van een antibioticachecklist.
 • Huisarts_ZIekenhuis_250X425.jpg

  Succesvolle samenwerking tussen eerste en tweede lijn: cardiovasculaire screening RA patiënten

  Volgens nationale en internationale richtlijnen moeten Reumatoïde Artritis (RA) patiënten minstens iedere 5 jaar cardiovasculair gescreend worden vanwege hun verhoogde risico op het ontwikkelen van hart-en vaatziekten. In 2013 is binnen zorggroep Synchroon in de regio Oss-Uden-Veghel afgesproken dat niet de reumatoloog maar de huisarts hier verantwoordelijk voor is. Nu is geïnventariseerd wat de resultaten zijn van de samenwerking tussen de huisartsen in de 1e lijn en de specialisten uit de 2e lijn m.b.t. cardiovasculaire screening van RA patiënten.
 • Frail elderly

  Met metaforen meer begrip en gezamenlijke besluitvorming bij dementie in verschillende culturen

  Van ouderen met wortels buiten Nederland weten we niet goed hoe in hun families de diagnose dementie wordt ervaren. Ook weten we niet hoe zij de toekomst met elkaar bespreken. Met dit onderzoek naar metaforen voor dementie in vijf verschillende culturen worden gesprekshulpen ontwikkeld die families met een andere culturele achtergrond kunnen ondersteunen in hun besluitvorming.
 • Value-Based Health Care onderzoek – Leidt eiwitverrijkt eten en drinken tot betere zorguitkomsten?

  Hoe doorstaan oudere hartpatiënten hun operatie als ze in de voorafgaande weken thuis eiwitverrijkt brood, fruitsap, soep, zuivel en koekjes eten? Onderzoek op basis van de Value-Based Health Care (VBHC) methodiek moet deze vraag beantwoorden.
 • Regie over zorg met inzage in het huisartsendossier met MijnZorgnet

  Half april gaat de pilot 'Inzage in het huisartsendossier met MijnZorgnet' van start. Deze pilot biedt patiënten uit drie huisartsenpraktijken in en om Nijmegen de mogelijkheid om vanuit hun digitale persoonlijke gezondheidsomgeving bij MijnZorgnet hun huisartsendossier in te zien. Patiënten kunnen op deze manier actiever betrokken zijn bij beslissingen over hun gezondheid en regie nemen over hun zorg.
 • Prikkie.png

  Aanknopingspunten voor kinkhoest cocooning vaccinatieprogramma’s

  Verzorgers van zuigelingen vaccineren tegen kinkhoest (cocooning) vermindert de kans op overdracht van kinkhoest naar zuigelingen. Daarmee beschermt cocooning deze kinderen tegen het risico op gezondheidschade door een kinkhoestbesmetting. Deze studie geeft inzicht in de belangrijkste determinanten van de intentie tot vaccinatie en de thema’s die deze besluitvorming beïnvloeden.
 • Maligniteiten in het hoofdhalsgebied – Kwaliteitsregistratie in de keten

  De zorg voor patiënten met hoofdhalstumoren wordt gezien als hoog complexe zorg, die wordt geleverd door een multidisciplinair team van medisch specialisten en paramedici.Op initiatief van de NWHHT en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) is een project opgezet om tot een landelijke multidisciplinaire kwaliteitsregistratie te komen, waaraan ook de patiëntvereniging HOOFD-HALS, de PWHHT en de zorgverzekeraar CZ actief deelnemen.
 • Bundeling van kennis en instrumenten voor PRO(M)s

  Patient-Reported Outcomes (PROs) zijn aspecten van gezondheid of welzijn die door de patiënt zelf gerapporteerd worden. De inzet van instrumenten om deze uitkomsten te meten - de Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) - als kwaliteitsindicator van de uitkomsten van zorg is momenteel heel actueel.
 • Uitgelicht project jan 2016

  Betere uitkomsten voor minder geld: Coach2Move

  Onlangs verscheen in de Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle een artikel over een interventie door de Geriatrie Fysiotherapeut bij kwetsbare ouderen.
 • Eurofit

  Eurofit voetbalclubs helpen supporters aan gezonde leefstijl

  EuroFIT is een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar het bevorderen van een gezonde leefstijl bij supporters van eredivisie voetbalclubs. ADO Den Haag,FC Groningen, PSV en Vitesse starten het nieuwe voetbalseizoen (2015-2016) met het EuroFIT leefstijlprogramma. Naast de vier Nederlandse clubs doen elf andere clubs uit Engeland, Noorwegen en Portugal mee met het onderzoek, waaronder Arsenal, Benfica, Manchester City, FC Porto en Rosenborg.
 • E-health Reuma

  Reuma zelf te lijf via internet

  E-health wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Maar helpt een e-health programma de patiënt echt? En zo ja, waarom en hoe werkt het dan? De afdeling IQ healthcare van het Radboudumc heeft een e-health programma voor patiënten met Reumatoïde Artritis ontwikkeld en onderzoekt de werking hiervan.
 • Project E-health Titus Betsie

  e-IMR: e-health bij cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening

  E-health is binnen de GGZ een beleidsspeerpunt om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Er is echter nog weinig evidentie voor de effectiviteit. Binnen het Self-Made & Sound project van IQ healthcare wordt e-IMR, een online zelfmanagementprogramma voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), ontwikkeld en geëvalueerd.
 • Tell-us card Maud Heijnen

  De "Tell-us card" van Maud Heinen in het Radboudumc

  Iedereen is overtuigd van het belang van patiëntparticipatie, maar hoe doen we dat in de dagelijkse praktijk? Het is moeilijk om bestaande omgangspatronen tussen professionals en patiënten te veranderen. Maud Heinen, wetenschappelijk onderzoeker verplegingswetenschap van onze afdeling, kwam met het idee van een zogenaamde 'Tell-us card' om de patiëntparticipatie in het ziekenhuis te vergroten.
 • Logo project Van Overveld

  Kwaliteit van zorg bij patiënten met een hoofd-halstumor

  De zorg voor patiënten met een hoofd-halstumor (wereldwijd op de zesde plaats van meest voorkomende kankertypen) is in Nederland goed geregeld. Wat op dit moment nog ontbreekt, is een goede registratie van de kwaliteit van deze zorg. Met het project ‘Kwaliteit van zorg bij patiënten met een hoofd-halstumor’ proberen we dit te bewerkstelligen. Het project is opgezet in samenwerking met de NWHHT, PWHHT, NFU, patiëntenverenigingen Stichting Klankbord en NSvG en IQ healthcare.
 • Logo Odhin project

  Bespreekbaar maken van overmatig alcoholgebruik in de huisartsenpraktijk

  20-30% van de patiënten in de huisartsenpraktijk drinkt overmatig, met veel gezondheidsschade tot gevolg. Er zijn effectieve instrumenten voorhanden om dit terug te dringen, maar door een combinatie van knelpunten (kennis, rolopvatting, tijd, geld) brengen zorgverleners alcoholgebruik niet vaak ter sprake. Binnen het ODHIN-project (Optimizing Delivery of Healthcare INterventions) kijken we hoe we zorgverleners in de huisartsenpraktijk het beste kunnen stimuleren en enthousiasmeren om meer zorg aan overmatig alcoholgebruik te besteden.
 • Logo pICUp

  Overdracht van intensive care-patiënten: hoe kan het veiliger en efficiënter?

  Intensive c are (IC)-bedden zijn specialistische en dure bedden, en het is daarom belangrijk dat ze zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. De schaarste aan IC-bedden en de druk van IC-zorg op het totale ziekenhuisbudget maken een optimaal gebruik van IC-bedden en een goede doorstroom van patiënten noodzakelijk. Voortijdig of suboptimaal ontslag van IC-patiënten verhoogt echter het risico op een IC-heropname of overlijden, en moet daarom worden vermeden.
 • Impact van verpleegkundige interventies op delier op de IC

  Delirium is een ernstige stoornis bij patiënten op de Intensive Care (IC), geassocieerd met verlengde duur van beademing en opname, hogere incidentie van her-intubatie, lange termijn cognitieve problemen en een zes-voudige toename in de sterftecijfers.
 • E-Powered Parents: e-health interventie voor ouders van kinderen met een chronische nierziekte

  Kinderen die slecht eten, (thuis)dialyse en een nierdonatie aan je kind. Voorbeelden van problemen waar ouders van kinderen met een chronische nierziekte mee geconfronteerd worden.
 • SELF-MADE & SOUND

  Het Self-Made & Sound project benadrukt hoe mensen zelf met gezondheid en ziekte kunnen omgaan. Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals kunnen daarbij steunen, maar dit kan niet zonder input van de betrokkene zelf.
 • PA Miranda Laurant

  Het onderscheidende profiel van physician assistants en verpleegkundig specialisten

  een studie naar functie profiel, taken en verantwoordelijkheden van physician assistants en verpleegkundig specialisten.
 • Zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker

  diagnostiek en behandelinterventies Begin 2016 is een onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij long- en darmkanker gestart. Het onderzoek vindt plaats binnen het programma ‘Zinnige Zorg’ van het Zorginstituut Nederland. Het projectteam bestaat uit onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc, het EMGO+ instituut van VUmc en Integraal Kankercentrum Nederland.
 • Behoud van eigen regie voor dementerende ouderen

  In dit proeftuinproject krijgen bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen persoonsgerichte zorg, die zich richt op krachten en vaardigheden van de dementerende oudere die vaak nog wel aanwezig zijn. Dit focus heeft een positieve uitwerking op andere vaardigheden en kan zo bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie.
 • Verantwoord antibioticagebruik in de zorg

  Een Europees samenwerkingsverband met wetenschappers van Interne Geneeskunde en IQ healthcare (het DRIVE-AB project) heeft een definitie en meetinstrumenten ontwikkeld voor ‘verantwoord antibioticagebruik’. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in een artikelenreeks in een supplement van The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Vanuit IQ healthcare zijn prof. dr. Marlies Hulscher en promovenda drs. Annelie Monnier bij dit project betrokken.