Behoud van eigen regie voor dementerende ouderen

In dit proeftuinproject krijgen bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen persoonsgerichte zorg, die zich richt op krachten en vaardigheden van de dementerende oudere die vaak nog wel aanwezig zijn. Deze focus heeft een positieve uitwerking op andere vaardigheden en kan zo bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie.

Het is een innovatieproject dat in het kader van het programma 'Waardigheid en trots bij dementie' van staatssecretaris Van Rijn is uitgekozen tot proeftuin-project (best-practice project). Het betreft een samenwerkingsproject van Avoordzorg,  een keten van verzorgings- en verpleeghuizen van West-Brabant, met de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc en de Universiteit van Tilburg.
De proeftuinen vormen een onderdeel van het Deltaplan Dementie.

Doel van het project is het vergroten en behouden van de eigen regie, autonomie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen door het inzetten van persoonsgerichte interventies.  De methode die hierbij wordt gebruikt, SOCAV genaamd, is gebaseerd op Spiegelen, Observeren, optimaal Communiceren en Aanleren van Vaardigheden (SOCAV*).

Peer-coaches van de deelnemende zorginstellingen worden door experts en docenten van IQ healthcare getraind in de toepassing van deze persoonsgerichte interventie en in het coachen van verzorgenden. De verzorgenden leren van deze peer coaches de bewuste toepassing van persoonsgerichte inlevings- observatie- en communicatietechnieken alsmede reflectie op het eigen handelen. Samen met familie, vrijwilligers, ergo- en fysiotherapeuten leveren zij zo meer persoonsgerichte zorg aan de bewoners met dementie, zodat hun eigen regie, autonomie, zelfredzaamheid en kwaliteit wordt vergroot of behouden.
Peer-coaches en projectleiders van de zorglocaties geven aanvullend ook voorlichting aan familie, management en andere disciplines, over deze nieuwe persoonsgerichte aanpak.

Opzet, toepassing en evaluatie van het programma vindt plaats gedurende twee jaar. 
In deze bijzondere samenwerking vindt de uitrol plaats op verschillende zorglocaties van Avoordzorg (projectleiders drs. Elma Stitzinger en dr. Ralph Huijbers i.s.m. drs. Martin den Hartog). IQ healthcare voert  de effect- en procesevaluatie van de SOCAV interventie uit vanuit het perspectief van de ouderen, de familie, de verzorgenden en de peer-coaches (projectleider dr. Maud Graff, begeleiding coaches drs. Lieve Roets en Liesbeth Cornelissen en onderzoeker drs. Dinja van Veen). De Universiteit van Tilburg voert de proces- en effectevaluatie van de SOCAV interventie uit vanuit het organisatieperspectief,  waaronder de waardencultuur binnen de organisatie (projectleider prof. Mirjam Reisen, onderzoeker drs. Ria Landa).  

Voor meer informatie neem contact op met Maud Graff.

* Ontwikkeling van SOCAV:
Deze persoonsgerichte interventie is door afdeling IQ healthcare, Radboudumc ontwikkeld en gebaseerd op communicatie- en observatietechnieken afkomstig uit een aantal evidence based programma's: Dementia Care Mapping | EDOMAH programma van de ergotherapie | Coaching in zelfmanagement volgens de methode van Lorig. 

Onlangs in de media

Volkskrant 

10 mei 2016 - 'Dementie: op zoek naar wat iemand nog wél kan' in de extra bijlage 'Samenwerken in de zorg' waar aandacht is voor de proeftuinen voor het overheidsprogramma Waardigheid en Trots waarvan collega Maud Graff de evaluatie doet. 
Ditzelfde artikel verscheen ook op deze website Mijngezondheidsgids.nl.