Betere uitkomsten voor minder geld: Coach2Move

Uitgelicht project jan 2016

In december verscheen in het gerenommeerde tijdschriftJournal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle een artikel over een interventie door de Geriatrie Fysiotherapeut bij kwetsbare ouderen. Deze interventie is ontworpen binnen de onderzoeksgroep van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en is uitgevoerd in het kader van de promotie van dr. Nienke de Vries-Farrouh. Voor het onderzoek werden 130 kwetsbare, thuiswonende ouderen van gemiddeld 78 jaar met meerdere chronische aandoeningen willekeurig over twee behandelgroepen verdeeld. Een groep kreeg standaard fysiotherapie van een reguliere fysiotherapeut, de andere groep kreeg fysiotherapie volgens de Coach2Move-aanpak, verzorgd door een gespecialiseerde geriatriefysiotherapeut in dezelfde praktijk en/of aan huis.

In de Coach2Move-aanpak besteedden de patiënt en fysiotherapeut meer tijd aan het bespreken en onderzoeken van de problemen en de oplossingsmogelijkheden. De therapeut probeert inzicht te krijgen in wat de patiënt zelf wil en nog kan, dit wordt omgezet in doelen, en er komt een plan hoe de patiënt samen met zijn omgeving deze doelen kan bereiken, waarbij de fysiotherapeut coacht. De Coach2Move-aanpak is primair gericht op het vergroten van de lichamelijke activiteit, zelfredzaamheid en (sociale) participatie van de oudere. De therapeut moet ook beslissen welk herstelprofiel van toepassing is en daar de behandelintensiteit op aanpassen.

Resultaten onderzoek

De resultaten van het onderzoek laten zien dat fysiotherapie effect heeft in beide groepen: de ouderen worden lichamelijk actiever, hebben meer spierkracht en lopen beter, waardoor ze minder kwetsbaar zijn. Maar in de Coach2Move-groep profiteerden meer ouderen van de behandeling, de deelnemers waren ruim18 minuten meer fysiek actief per dag en behaalden weer de beweegstandaard voor ouderen, hadden een hogere kwaliteit van leven en werden minder kwetsbaar. Op alle uitkomstmaten bleken ze beter hersteld. Daarnaast waren na een halfjaar de gemaakte zorgkosten 850 euro lager. Bij de start van het programma waren er zorgen om de veiligheid. Die bleken onterecht. Het aantal valincidenten verschilde niet tussen de groepen, maar in de Coach2Move-groep waren er veel minder consequenties door een grotere weerbaarheid. Tot slot bleken zowel patiënten als fysiotherapeuten de behandeling volgens de Coach2Move-strategie erg te waarderen. Dus meer aandacht en betere resultaten voor minder geld!

de Vries, N. M., Staal, J. B., van der Wees, P. J., Adang, E. M. M., Akkermans, R., Olde Rikkert, M. G. M., and Nijhuis-van der Sanden, M. W. G. (2015) Patient-centred physical therapy is (cost-) effective in increasing physical activity and reducing frailty in older adults with mobility problems: a randomized controlled trial with 6 months follow-up. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, doi: 10.1002/jcsm.12091.

Klik hier voor het persbericht  [ http://nieuws.radboudumc.nl/fysiotherapie-voor-kwetsbare-ouderen-kan-beter-en-goedkoper/]

Coach2Move was genomineerd voor de Niek de Jonge Prijs 2015, zie deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=pQYjVopaInY#t=3m18s

Meer informatie: prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden