De mens achter de oudere patiënt

Afbeelding bij uitgelicht project.jpg

Het inzetten van een generieke PROM in het zorgproces bij ouderen kan de gezamenlijke besluitvorming verbeteren, zorgen voor een grotere tevredenheid van patiënten door zorg die meer op maat is en de werktevredenheid van zorgprofessionals optimaliseren. Het structureel navragen en bespreekbaar maken van onderwerpen als ‘kwaliteit van leven’ en ‘zelfstandig functioneren’ is juist bij oudere patiënten essentieel. Zij hebben doorgaans andere prioriteiten en behandeldoelen dan volwassen van jongere leeftijd. De TOPICS-SF biedt uitkomst.

De TOPICS-Short Form is een PROM (patient reported outcome measure) die gebaseerd is op de in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg ontwikkelde vragenset: The Older Persons and Informal Caregivers Survey-Minimum DataSet (Lutomski et al., 2013), neemt de prioriteiten van ouderen zelf als uitgangspunt en blijkt valide (Santoso et al., 2018). PROMs  zijn cruciaal om te beoordelen of zorg leidt tot meer gezondheids- en welzijnswinst voor de oudere patiënt. Behandeldoelen van ouderen zijn immers vaak niet te definiëren aan de hand van begrippen als genezen, ziektevrije periode of overleving. Voor de meeste ouderen zijn behoud van zelfstandig functioneren, minder belasting van de mantelzorgers en kwaliteit van leven van groter belang. Ouderen stellen dus andere prioriteiten dan volwassenen van jongere leeftijd.

Door gebruik te maken van een generieke PROM in het zorgproces van oudere patiënten wordt ingezet op het faciliteren van het bespreken van belangrijke onderwerpen die anders niet aan bod waren gekomen, het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming, het realiseren van grotere tevredenheid van patiënten door zorg die meer op maat is en rekening houdt met zijn/haar persoonlijke situatie, het verhogen van werk tevredenheid van zorgprofessionals, en het verbeteren van beslissingen rondom behandeling bij ouderen (Olde Rikkert et al., 2018). De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NvKG) vanuit deze motivatie TOPICS-SF succesvol gepilot als dé PROM in de geriatrie (Hems et al.,2017).

Momenteel wordt de TOPICS-SF landelijke geïmplementeerd in de klinische geriatrie. Daarnaast lopen er initiatieven, zoals het Carcinoom Spreekuur in het Radboudumc, waarbij de TOPICS-SF wordt afgenomen bij ouderen om beslissingen rondom behandeling te verbeteren. Ouderen zelf hebben aangegeven in onderzoek dat zij het belangrijk vinden dat een zorgprofessional met hen spreekt over de domeinen die in de TOPICS-SF zijn opgenomen. Deze voorbeelden weerspiegelen de behoefte vanuit zorgprofessionals en ouderen om de ziekte van de patiënt te plaatsen in de context van deze individuele patiënt.

Lees hier het artikel van AMM Santoso, JE Lutomski, CS Hofman, SF Metzelthin, JW Blom, PJ van der Wees, MGM Olde Rikkert, RJF Melis en het TOPICS-MDS Consortium.