Project IMPACT (Implementatie Activiteiten Toegepast)

De landelijke beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland ontwikkelt richtlijnen voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. V&VN heeft een unieke stap ingebouwd in de ontwikkeling van een richtlijn, namelijk: een proefimplementatie. Bij een proefimplementatie worden de aanbevelingen die in de richtlijn worden gegeven, getest in de praktijk voordat een richtlijn definitief wordt gepubliceerd. Een aantal zorgverleners gaat aan de slag om zorg te verlenen conform de aanbevelingen. Middels kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt de ervaring met de richtlijn opgehaald, om zo de richtlijn beter aan te laten sluiten aan de praktijk. IQ healthcare is preferred partner zowel voor het ontwikkelen van richtlijnen, als het uitvoeren van proefimplementaties van V&VN. Vanuit IQ healthcare zijn dr. Maud Heinen als projectleider en Rosa Mennes als onderzoeker bij dit project betrokken.

Bij het project IMPACT wordt er voor de richtlijnen Osteoporose en Continentie een proefimplementatie uitgevoerd. De richtlijnen zijn ontwikkeld voor de wijkverpleging en de proefimplementaties zullen daar dus ook plaatsvinden. Een bijzonder onderdeel van het IMPACT project is dat naast de proefimplementaties er ook een doorontwikkeling van de methodiek van de proefimplementaties wordt onderzocht. Om deze methodiek te verbeteren zijn er twee design thinking sessies georganiseerd om zo zorgverleners en experts op gebied van implementatie binnen de verpleegkunde mee te laten denken in het ontwerp van de nieuwe methodiek. Voor het project gaan we binnenkort beginnen met werven van deelnemende teams, zorgorganisaties of teams.

Het project is gestart in september en zal lopen tot mei 2024.