Reuma zelf te lijf via internet

E-health Reuma

E-health wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Maar helpt een e-health programma de patiënt echt? En zo ja, waarom en hoe werkt het dan? Afdeling IQ healthcare van het Radboudumc heeft een e-health programma voor patiënten met RA ontwikkeld en onderzoekt de werking hiervan.

Reumatoïde Artritis

Patiënten met RA ondervinden in het dagelijks leven veel hinder van hun ziekte. Door onder andere pijn en vermoeidheid kunnen ze bijvoorbeeld minder goed deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Ook op medisch gebied nemen ze veel beslissingen bijvoorbeeld, wat is de meest passende behandeling en welke medicijnen moeten worden geslikt?

Om te zorgen dat je als patiënt de regie over je ziekte houdt, is goed zelfmanagementgedrag van belang. Gezondheidsprofessionals ondersteunen RA patiënten bij dit zelfmanagementgedrag, door adviezen of informatie te geven. Eenmaal thuis moet de patiënt echter nog veel beslissingen zelf nemen. Een online
zelfmanagementprogramma kan daarbij van grote waarde zijn. De patiënt kan hiervan gebruik maken wanneer en zo vaak hij of zij wil en informatie en adviezen zijn gemakkelijk terug te lezen. 

E-health programma "Reuma zelf te lijf"  

Samen met RA patiënten en een multidisciplinair team van zorgverleners is het e-health programma genaamd "Reuma zelf te lijf" ontwikkeld. Het programma bestaat uit een welkomstmodule en 9 trainingen. Bij het doorlopen van de welkomstmodule krijgt de patiënt informatie over de trainingen en vult hij of zij een vragenlijst in. Op basis van de antwoorden krijgt hij of zij advies welke training(en) het beste kunnen worden gevolgd. De 9 trainingen zijn gericht op:

1. grenzen aangeven in het dagelijkse leven

2. steun en/of hulp vragen

3. balans zoeken tussen rust en activiteiten

4. communiceren met zorgverleners

5. uitvoeren van lichaamsoefeningen

6. inname van medicijnen

7. gebruik van hulpmiddelen

8. omgaan met piekergedachten

9. verwerken van het hebben van RA

Helpt " Reuma zelf te lijf" bij zelfmanagement gedrag?

Om te testen of " Reuma zelf te lijf" patiënten daadwerkelijk ondersteunt, wordt in het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek middels een RCT getest of patiënten beter zelfmanagementgedrag hebben nadat ze het programma hebben gebruikt. Er wordt ook gekeken hoe vaak patiënten gebruik maken van het programma en wat ze van het programma gebruik en wat ze er van vinden. Dit wordt gedaan met behulp van log-in data van het online programma en interviews met patiënten. Momenteel worden er 200 patiënten voor deelname geworven en naar verwachting zal het onderzoek in voorjaar 2016 worden afgerond.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Rixt Zuidema (Rixt.Zuidema@radboudumc.nl) onder begeleiding van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden, prof. dr. Sandra van Dulmen, dr. Betsie van Gaal en dr. Han Repping-Wuts.