Rolmodellen zijn een krachtig instrument

Afbeelding bij item Rolmodellen.jpg

Anke Oerlemans en Gert Olthuis van IQ healthcare hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van rolmodellen bij gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijk. Daarbij werkten ze samen met artsen, opleiders, patiënten en hun naasten. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat rolmodellen een krachtig leerinstrument vormen. Het is daarom leerzaam voor zowel jonge dokters als opleiders om daar expliciet bij stil te staan. 

Lees hier de column van Gert Olthuis die in de Radbode (personeelsblad van het Radboudumc) verschenen is. 

Klik hier voor de link naar het interview met Gert en Anke met ZonMw