Samen beslissen met KomPas+

Uitgelicht project Logo Kompas1.jpg

Het is belangrijk om persoonsgerichte zorg en samen beslissen te bevorderen in de fysiotherapeutische behandeling van personen met Claudicatio Intermittens (CI). Om die reden is IQ healthcare in januari 2021 het PRECISIE project gestart in samenwerking met het KNGF, Chronisch ZorgNet, VvOCM en Harteraad. 

Samen beslissen is een aanpak waarbij evidence-based kennis wordt gecombineerd met de wensen en voorkeuren van de patiënt. In de praktijk blijkt samen beslissen niet altijd makkelijk. Voor de behandeling van personen met CI is daarom een nieuwe prognosetool ontwikkeld om het proces van samen beslissen te ondersteunen, genaamd KomPas. KomPas toont middels grafieken (Figuur 1) een prognose van het te verwachten resultaat van de therapie. Deze prognose, een gepersonaliseerde prognose voor iedere individuele patiënt, wordt gemaakt op basis van resultaten van patiënten die lijken op de patiënt in kwestie. Het KomPas ondersteunt de therapeut en patiënt om samen te beslissen over onder andere doelen, verwachtingen en de invulling van de therapie. Nadat de tool succesvol in gebruik is genomen, is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een doorontwikkeling: KomPas+.

Figuur 1:

KomPas+ is een aanvulling op het huidige KomPas. Na het bespreken van de grafieken kan een fysiotherapeut nu stap voor stap samen met de patiënt een behandelplan opstellen. De therapeut en patiënt worden samen door de verschillende evidence-based behandelonderdelen geleid. KomPas+ geeft concrete handvatten in het proces van samen beslissen. Zo is het op verschillende momenten de bedoeling dat de patiënt wensen en/of voorkeuren aangeeft (Figuur 2).  Deze actievere bijdrage van de patiënt stimuleert het proces van samen beslissen en bevordert het commitment van de patiënt.

Figuur 2:

In december 2021 is de 4e editie van 2021 van het nascholingstijdschrift van Physios verschenen. In deze editie van het online tijdschrift is een artikel over het KomPas opgenomen. Laura Marcellis, promovenda bij IQ healthcare, schreef het artikel genaamd “Gezamenlijke besluitvorming door gebruik van KomPas” in samenwerking met o.a. Thomas Hoogeboom. Daarnaast is onlangs het februarinummer van de FysioPraxis verschenen. Deze editie bevat ook een artikel over het PRECISIE project, geschreven door o.a. Laura Marcellis en Thomas Hoogeboom. In het artikel ‘Ik denk, jij wilt, wij beslissen’ lees je meer over de uitdagingen binnen de huidige KNGF-richtlijn sPAV (symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden) en de uitdagingen rondom samen beslissen. Ook wordt beschreven hoe we tijdens dit project werken aan een doorontwikkeling van zowel de KNGF-richtlijn sPAV als het KomPas.

Bekijk het artikel in Physios: https://www.physios.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/gezamenlijke-besluitvorming-door-gebruik-van-kompas-bd

Bekijk het artikel in de FysioPraxis: https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/fysiopraxis/fysiopraxis-2022/fysiopraxis-februari-2022 (pagina 38, 39 en 40).