SELF-MADE & SOUND

IQ healthcare en de afdeling Medische Psychologie van het UMC St Radboud voeren in samenwerking met Saxion Hogeschool Deventer en Dimence Deventer dit project uit.

Projectleiding is in handen van prof. dr. Theo van Achterberg, hoogleraar Verplegingswetenschap en prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar Psychobiologie van Somatische Aandoeningen. Dr. Betsie van Gaal, onderzoeker IQ healthcare coördineert het project en drie onderzoekers in opleiding, Marit Polman MSc Gezondheidspsycholoog, Rixt Zuidema MSc Socioloog en Titus Beentjes MANP Verpleegkundig specialist GGZ, voeren het onderzoek uit.

Zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagement relateert aan taken die mensen moeten uitvoeren om goed te kunnen leven met één of meerdere chronische aandoeningen (McGowen, 2005):

  • het managen van symptomen
  • de behandeling,
  • verandering van leefstijl
  • lichamelijke, psychologische gevolgen ten gevolgen van hun conditie

Voor chronisch zieken is ondersteuning van professionals voor zelfmanagement een essentieel onderdeel van kwaliteit van zorg. Een veelomvattende review, bestaande uit 550 excellente studies laat zien dat ondersteuning van zelfmanagement effectief is (Health Foundation, 2011). 

Programma's om zelfmanagement van chronisch zieken te ondersteunen zijn vaak complexe interventies waarbij verpleegkundigen veelal een cruciale rol hebben. Zo'n programma vereist niet alleen een zorgvuldige ontwikkeling, maar ook specifieke vaardigheden van professionals.

Wat is het probleem

Veel organisaties ontwikkelen zelfmanagement e-health ondersteuningsprogramma's. Hoewel traditionele zelfmanagement ondersteuningsprogramma's bewezen effectief zijn, laat onderzoek zien dat er diverse problemen zijn met de ontwikkeling van zelfmanagement e-health ondersteuningsprogramma's (Eckland et. al., 2010):

  • ontbrekende betrokkenheid van patiënten
  • verkeerde inschatting van de behoefte van patiënten en ondersteuningstrategieën
  • beperkte theorie bewezen effectiviteit van e-health ondersteuning en een gebrekkig gebruik van sociale media
  • uitvoerbaarheid en bereik van e-health ondersteuning

In het Self-Made & Sound project staat het ontwikkelen van effectieve steun voor mensen met een chronische ziekte centraal. Deze steun zal vooral via internet worden aangeboden (e-health). In het project werken chronisch zieken en zorgprofessionals samen aan het vormgeven van ondersteuning waar men ook écht iets aan heeft. Kennis uit eerder onderzoek en uit relevante theorieën wordt hiervoor door onderzoekers aangedragen.
Of de zo ontwikkelde e-health ondersteuning ook echt aansluit bij wat mensen nodig hebben wordt in drie studies bekeken. Hierin staan patiënten met cardiovasculair risk, reumatoïde artritis en ernstige psychiatrische aandoeningen centraal. Zo zal SELF-MADE & SOUND belangrijke kennis voor de zorg voor patiënten opleveren.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw