Succesvolle samenwerking tussen eerste en tweede lijn: cardiovasculaire screening RA patiënten

Huisarts_ZIekenhuis_250X425.jpg

Volgens nationale en internationale richtlijnen moeten Reumatoïde Artritis (RA) patiënten minstens iedere 5 jaar cardiovasculair gescreend worden vanwege hun verhoogde risico op het ontwikkelen van hart-en vaatziekten. In 2013 is binnen zorggroep Synchroon in de regio Oss-Uden-Veghel afgesproken dat niet de reumatoloog maar de huisarts hiervoor verantwoordelijk is. Nu is geïnventariseerd wat de resultaten zijn van de samenwerking tussen de huisartsen in de 1e lijn en de specialisten uit de 2e lijn m.b.t. cardiovasculaire screening van RA patiënten. 

In laboratorium uitslagen is gekeken welke RA patiënten uit Bernhoven in de afgelopen 5 jaar bloed hebben laten prikken om hun lipidenprofiel te bepalen. Een afwijkend lipidenprofiel is één van de minst geteste risicofactoren op hart- en vaatzieken en is daarom gebruikt als indicator voor cardiovasculaire screening. Bij 72% van alle RA patiënten is het lipidenprofiel bepaald. Dit is een hoog percentage, maar dit is nog verbeterd doordat de reumatologen de huisartsen een herinneringsbrief stuurden met de vraag om de niet-gescreende RA patiënten alsnog te screenen. Uiteindelijk zijn 9 op de 10 RA patiënten gescreend.

Dit project is een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen 1e en 2e lijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren en onderdeel van het promotie onderzoek van Julia Weijers naar het evalueren en verbeteren van het behandelen van reumatoïde artritis patiënten in de dagelijkse klinische praktijk volgens de geldende richtlijnen. Dit onderzoek is een onderdeel binnen Reumanet, de digitale persoonlijke gezondheidsomgeving beschikbaar voor alle RA patiënten in Bernhoven sinds april 2017. Reumanet tracht bij te dragen aan meer patiëntbetrokkenheid, meer zelfmanagement en verbetering van de kwaliteit van zorg.

In november 2017 zijn deze resultaten gepubliceerd in het tijdschrift Annals of the Rheumatic Diseases getiteld Implementation of the EULAR cardiovascular risk management guideline in patients with rheumatoid arthritis: results of a successful collaboration between primary and secondary care. Auteurs drs. Julia M Weijers, dr. Sanne A A Rongen-van Dartel, drs.  Dan M G M F Hoevenaars, drs. Max Rubens, prof. dr. Marlies Hulscher, prof. dr. Piet L C M van Riel.

Link naar het volledige artikel.