Verantwoord antibioticagebruik in de zorg

Een Europees samenwerkingsverband met wetenschappers van Interne Geneeskunde en IQ healthcare (het DRIVE-AB project) heeft een definitie en meetinstrumenten ontwikkeld voor ‘verantwoord antibioticagebruik’. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in een artikelenreeks in een supplement van The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Vanuit IQ healthcare zijn prof. dr. Marlies Hulscher en promovenda drs. Annelie Monnier bij dit project betrokken.

Verantwoord antibioticagebruik
Bacteriën worden steeds vaker ongevoelig voor antibiotica, waardoor infecties moeilijk(er) onder controle zijn te krijgen. Resistentie is deels te voorkomen door verantwoord gebruik van antibiotica in de medische wereld.

Internationale en multidisciplinaire consensus
Het doel van de studies was het bereiken van consensus over een raamwerk voor verantwoord antibioticagebruik. Het raamwerk omvat een definitie van verantwoord gebruik en maten voor de kwaliteit en kwantiteit van verantwoord gebruik. Voor de ontwikkeling van het raamwerk werden bevindingen uit systematische literatuuranalyses voorgelegd aan internationale experts in antibioticagebruik: de arts die de antibiotica voorschrijft, de consument/patiënt en de partijen die betrokken zijn bij de productie van antibiotica.
Ook is de variatie in antibioticaconsumptie in verschillende zorgomgevingen in kaart gebracht.

DRIVE-AB
Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Driving Reinvestment in antibiotic R&D (DRIVE-AB) project, een publiek-private samenwerking van partners uit 11 Europese landen. Het onderzoek vond plaats van 2014 tot eind 2017. Het Europese Innovative Medicines Initiative (IMI), dat de subsidie verstrekte, is een gemeenschappelijke onderneming van de Europese Unie en de Europese brancheorganisatie van de farmaceutische industrie (EFPIA).

DRIVE-AB had tot doel, naast het formuleren van een standaard voor verantwoord gebruik van de steeds verder krimpende voorraad van werkzame antibiotica, om nieuwe economische modellen te ontwikkelen. Het eindrapport van DRIVE-AB presenteert aanbevelingen om samen met de farmaceutische industrie de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te stimuleren.

Meer info over het project: http://www.drive-ab.eu/. De publicaties kunt u lezen op: The Journal of Antimicrobial Chemotherapy.