Zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker

diagnostiek en behandelinterventies

Begin 2016 is een onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij long- en darmkanker gestart. Het onderzoek vindt plaats binnen het programma 'Zinnige Zorg' van het Zorginstituut Nederland. Het projectteam bestaat uit onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc, het EMGO+ instituut vanVUmc en Integraal Kankercentrum Nederland.

Doel van dit onderzoek is het identificeren van aangrijpingspunten voor de verbetering van zorg in de laatste levensfase. Hiermee ontwikkelen en/of optimaliseren we gerichte strategieën voor goede, zinnige zorg in de laatste levensfase bij mensen met met long- en darmkanker. Het Zorginstituut Nederland krijgt met dit onderzoek input voor implementatie van verbetermogelijkheden. Het project loopt tot eind september.

Door analyse van verschillende databronnen (DIS, CBS, GIP, Vektis, Sentimelc en PRADO) en interviews met experts in palliatieve zorg aan mensen met long- of darmkanker wordt een zogenaamde 'praktijkfoto' gecreëerd. Hierin worden de behandelintenties, behandelintensiteit, achtergrond en redenen van zorggebruik in de laatste levensfase weergegeven. Eventuele regio- of instellingsspecifieke verschillen worden tegelijkertijd inzichtelijk.

Meer informatie over dit onderzoeksproject is verkrijgbaar bij Dr. Femke Atsma (methodoloog/projectleider IQ healthcare), Dr. Stef Groenewoud (ethicus/projectleider IQ healthcare) of Yvonne de Man, MSc. (jr. wetenschappelijk onderzoeker IQ healthcare).