Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Onderzoeker in opleiding IQ healthcare

Vacature - Onderzoeker in opleiding IQ healthcare - Radboudumc

 • 32-36 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 4 jaar
 • Publicatiedatum: 4 januari 2019
 • Sluitingsdatum: 1 februari 2019
 • Schaal 10A: max € 42220 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)

Planning eerste gesprek: 7 februari 2019

solliciteer naar functie 

Functieomschrijving

Voor het vervolg van het programma Doen of laten? zijn wij op zoek naar twee onderzoekers. In dit programma gaan tientallen zorgverleners in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken de komende vier jaar niet-gepaste zorg terugdringen in hun eigen werkomgeving. De projecten worden geleid door een zorgverlener en begeleid door een team met experts vanuit het hele land. Voor het selecteren van de projecten wordt een call uitgezet. Ook wordt op basis van landelijke databases zoals VEKTIS alsmede op basis van dossieronderzoek het volume en de kosten van niet-gepaste zorg vastgesteld. Uitkomsten worden landelijk gepresenteerd aan onder andere de beroepsverenigingen.
 
Een van de onderzoekers coördineert de werkzaamheden ten aanzien van de call, het starten van de projecten en de uitvoer ervan de komende jaren. Een belangrijk onderdeel zal zijn het verzamelen van data (kwantitatief en kwalitatief) van de verschillende projecten. Op basis van de verzamelde data zal de onderzoeker onderzoek doen naar haalbaarheid, opschaalbaarheid en duurzaamheid van deïmplementatie.
 
De andere onderzoeker zal het onderzoek naar het volume en de kosten van niet-gepaste zorg coördineren. Dit betekent het onderhouden van contacten met landelijke databases en ziekenhuizen voor dossieronderzoek, het verzamelen en beheren van de data en het doen van onderzoek van grote databases. Een belangrijke taak voor beide functies is om de verschillende contacten te onderhouden en het organiseren van halfjaarlijkse werkconferenties voor alle betrokkenen. Beide functies kunnen uitmonden in een promotie.

Taken
De eerste onderzoeker coordineert het werven en de uitvoer van de projecten in Doen of Laten?. Het gaat daarbij om de volgende taken:
 • Onderhouden van contacten met (mogelijke) aanvragers van een subsidie;
 • Organiseren van de contractuele onderbouwing van de projecten;
 • Vormen van een linking pin tussen de projectteams, het expertteam en het programmateam.
 
De tweede onderzoeker coördineert de verzameling, analyse en presentatie van de data uit landelijke databases en dossiers uit ziekenhuizen. Het gaat daarbij om de volgende taken:
 • Onderhouden van contacten met de (mogelijke) leveranciers van data.
 • Zorgen voor veilig beheer van de te analyseren data.
 • Analyseren van de data en presenteren van de resultaten op verschillende podia zoals voor de wetenschappelijke verenigingen of zorgverzekeraars.
 
Voor beide functies geldt dat de volgende taken belangrijk zijn voor de functie:
 • Organiseert werkconferenties, al dan niet met externe sprekers;
 • Verzamelt en analyseert kwalitatieve en kwantitatieve data;
 • Schrijft wetenschappelijke publicaties voor (inter)nationale tijdschriften;
 • Presenteert resultaten bij (wetenschappelijke) bijeenkomsten;
 • Werkt samen met de andere vier projectteamleden aan bovengenoemde taken.

Naast deze taken levert de onderzoeker een bijdrage aan algemene activiteiten die plaats vinden binnen de afdeling IQ healthcare zoals het bijdragen aan onderwijs.

Profiel
De kandidaat heeft een afgeronde wetenschappelijke opleiding in de zorg zoals Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare achtergrond. Enkele jaren werkervaring heeft onze voorkeur.

De kandidaat beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:
 • In staat zijn om zelfstandig coördinerende activiteiten en onderzoek uit te voeren;
 • Gericht op samenwerking en uitstekende sociale vaardigheden;
 • Kennis van kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeksmethoden en –technieken;
 • Voelt zich thuis zowel bij beleidsmatige uitdagingen als wetenschappelijke vraagstellingen;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke Engelse en Nederlandse uitdrukkingsvaardigheden;
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

IQ healthcare is een wetenschappelijk centrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de gezondheidszorg. In de afgelopen jaren is een groot wetenschappelijk programma opgebouwd en uitgevoerd. Hierin staat onderzoek centraal op het terrein van onder meer doelmatigheid en betaalbaarheid van zorg, kwaliteitsrichtlijnen, transparantie, implementatie van innovatie, inbreng van patiënten in de zorg en veiligheid. IQ healthcare is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste mondiale wetenschappelijke centra op het gebied van deïmplementatie van niet-gepaste zorg. Mede als coördinator van het landelijke programma Doen of laten? heeft IQ healthcare de afgelopen jaren een beweging op gang gebracht om zorgverleners terughoudend te laten zijn bij zorg die niet-effectief is en mogelijk schadelijk is voor de patiënt.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen. 

Arbeidsvoorwaarden
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.
Opmerkingen en contactinformatie
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Tijn Kool, senior onderzoeker IQ healthcare. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 1 februari.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie