Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Vacature Postdoc onderzoeker Jeugdpsychiatrie

Over de vacature

 • 22 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 2 jaar
 • Schaal 10
 • Fulltime: min € 3047 - max € 4800 bruto per maand
 • Solliciteer voor 6 oktober 2022

Functie

Wil jij analyseren welke ethische vraagstukken er spelen om vervolgens conclusies en adviezen te formuleren ter verbetering van de zorgpraktijk en het beleid? Dan zoeken we jou!

Je werkt als postdoconderzoeker in een compact multidisciplinair onderzoeksteam aan het door ZonMw gehonoreerde project ‘Ontregeling omringd. Een normatief-empirisch onderzoek naar morele en juridische vraagstukken bij netwerkzorg voor jongeren met ernstige mentale problemen.’ Casus is de zorgpraktijk die zich voordoet bij ‘Intensive Home Treatment’ (IHT) binnen Karakter, een hoog gespecialiseerd, academisch zorgcentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nijmegen. Binnen een IHT-traject zijn veel verschillende mensen betrokken met ieder verschillende verantwoordelijkheden, waarden en belangen.

Je draagt bij aan de ontwikkeling van kwalitatieve onderzoeksmethoden, verzamelt zelfstandig data (uit o.m. door jou gehouden interviews met betrokkenen in het netwerk) en analyseert in teamverband op kwalitatieve wijze de beschikbare data. Samen met je collega's pendel je  kritisch tussen de empirische, descriptieve data en normatief-ethische theorieën die in dit onderzoek centraal staan en je bent in staat op basis hiervan - samen met het team - conclusies en adviezen te formuleren voor de praktijk.

Verder draag je zorg voor (een deel van) de organisatie van het onderzoek, bijvoorbeeld het organiseren van interviews en klankbordgroepbijeenkomsten. Ook schrijf je (mee aan) wetenschappelijke artikelen, en presenteert op onderzoeksbijeenkomsten en conferenties (binnen- en buitenland).

We streven naar een startdatum van 1 december 2022.

Werkplek

IQ healthcare is een afdeling van het Radboudumc met als missie om “met kennis en kunde beleid en praktijk te ondersteunen bij het streven naar goede, veilige en verantwoorde gezondheidszorg.” Uitgangspunten daarbij zijn dat de kwaliteit van de zorg beter kan maar ook moet èn dat kwaliteit ook verwijst naar de ethische kwaliteit van zorg, zorgprofessionals, zorgprocessen en zorgsystemen. Vandaar dat er ook een team van ethici verbonden is aan de afdeling.

De vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg verzorgt onderwijs, voert wetenschappelijk onderzoek uit, en adviseert en ondersteunt uiteenlopende partijen in de gezondheidszorg bij ethische kwesties. Ons onderzoek richt zich vooral op vier thema's: Ethiek van technologie in de zorg; Verschillen, ongelijkheden, en rechtvaardigheid; Ervaringen van en omgang met kwetsbaarheid en lijden; Ethische deliberatie en oordeelsvorming. In zowel onderwijs als onderzoek maken we gebruik van methoden en bronnen uit de filosofie en ethiek, en uit de ‘medical humanities’.

Met al onze activiteiten willen we kritisch-constructieve, ethische en interdisciplinaire reflectie stimuleren op ‘goede zorg voor ziekte en gezondheid’ en hoe die te bevorderen, nu en in de toekomst. 

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health(care). We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Profiel

Je bent (bijna) gepromoveerd op een onderwerp binnen de ethiek van de gezondheidszorg of de medische humaniora/sociale wetenschappen. Een interdisciplinair profiel, ervaring met kwalitatief onderzoek en kennis van de ethiek strekken tot aanbeveling. Daarnaast beschik je over ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden (ervaring met interviewen en analyse daarvan is gewenst). In het projectvoorstel staan bovendien een kwalitatieve case study en een taal-analyse centraal die je - in samenwerking met de projectleiders - op redelijk zelfstandige wijze uitvoert.

Je staat stevig in je schoenen en je beschikt over de sociale- en taalvaardigheden om je goed te kunnen bewegen in de precaire context van de ernstige, en dus complexe jeugdpsychiatrie, waar je in aanraking komt met onder meer jongeren, hun ouders en de psychiatrische hulpverlening. Je hebt een open en enthousiaste houding en je bent bereid en in staat om samen te werken in een multi- en interdisciplinair team (met o.m. ethici, taalkundigen en jeugdpsychiaters).

Arbeids­voorwaarden

We streven naar een startdatum van 1 december 2022. Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je rekenen op: 

 • Een bruto maandsalaris tussen de € 3.047,- en € 4.800,- (schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een toelage wanneer je op onregelmatige tijden werkt.
 • 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te nemen.
 • Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.
 • Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Arbeids­voorwaarden

We streven naar een startdatum van 1 december 2022. Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je rekenen op: 

 • Een bruto maandsalaris tussen de € 3.047,- en € 4.800,- (schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een toelage wanneer je op onregelmatige tijden werkt.
 • 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te nemen.
 • Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.
 • Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Contact

Heb je nog vragen? Neem contact op met dr. Jelle van Gurp, via 06 31 11 75 39 of met dr. Anne-Fleur van der Meer, via 06 29 24 08 41. Beiden zijn universitair docent en senior onderzoeker bij IQ Healthcare. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer direct’.

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de hierboven genoemde collega. Heb je een andere vraag? Bekijk dan onze pagina veelgestelde vragen.