Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Vacature Promovendus 'Persoonsgerichte richtlijnzorg voor mensen met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV)

  • 32 uur per week
  • Bepaalde tijd
  • 3 jaar
  • Publicatiedatum: 1 oktober 2020
  • Sluitingsdatum: 29 oktober 2020
  • Schaal 10A: min € 2495 - max € 3196 bruto per maand bij volledig dienstverband (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
  • Planning eerste gesprek: 12 november 2020

solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Als beoogd promovendus, werk je aan een onderzoeksproject naar de ontwikkeling persoonsgerichte richtlijnzorg voor mensen met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV). Op dit moment ontvangen mensen met sPAV oefen-/fysiotherapeutische zorg die volgens de aanbevelingen van de KNGF/VvOCM richtlijn sPAV wordt geleverd. In dit promotieonderzoek poog je deze richtlijnzorg verder te personaliseren en af te stemmen op de persoon in de spreekkamer.

Het afstemmen van zorg op de persoonlijke behoeften en prognose van de patiënt is echter niet gemakkelijk, want aanbevelingen in richtlijnen gelden doorgaans voor de gemiddelde patiënt. Om te zorgen dat therapeuten en patiënten meer persoonsgerichte keuzes maken, hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een systeem dat inzicht geeft in het te verwachten behandeleffect, genaamd KomPas. Voor een toelichting op KomPas verwijzen we je graag naar het filmpje. Met Kompas+ integreren we het bestaande prognosesysteem KomPas met de aanbevelingen uit de richtlijn. Wij verwachten dat op deze wijze richtlijnzorg meer persoonsgericht en participatief zal worden. Of dit ook zo werkt, ga je in dit promotieonderzoek toetsen.
 
Het project is zeer innovatief implementatieonderzoek, waarbij je de kans krijgt om wetenschap en praktijk met elkaar te combineren. Je werkt vanuit de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc, maar er is nauwe samenwerking met de projectleiders van Chronisch ZorgNet, de richtlijnexperts van het KNGF en de VvOCM, patiëntvertegenwoordigers van Harteraad en onderzoekers van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Het onderzoek is ingebed in een groot wetenschappelijk programma binnen IQ healthcare met onderzoek op de thema’s ‘persoonsgerichte zorg’, ‘professionele ontwikkeling en samenwerking’, ‘duurzame organisatie van zorgsystemen’, ‘implementeren en evalueren van verbeteringen en innovaties’ en ‘verantwoord innoveren en ethiek’.

Taken en verantwoordelijkheden
Als promovendus ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van KomPas+ in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen KomPas+. Vervolgens zet je samen met de projectleiders van Chronisch ZorgNet het implementatieonderzoek naar KomPas+ op en voer je deze uit. Dit betreft een cluster randomized trial waarin de helft van de Chronisch ZorgNet therapeuten met KomPas+ zullen gaan werken.

Daarnaast wordt een procesanalyse uitgevoerd waarvoor je observaties en interviews afneemt bij fysiotherapeuten en patiënten. Je analyseert vervolgens de onderzoeksgegevens van de projecten, schrijft hierover wetenschappelijke artikelen en geeft voordrachten op congressen. Samen met de betrokken stakeholders ben je verantwoordelijk voor de update van een aantal modules van de richtlijn op basis van de geleerde lessen.

Tot slot formuleer je geleerde lessen tot aanbevelingen voor richtlijnontwikkelaars via de AQUA leidraad. Uiteindelijk zal het project leiden tot een promotie. Je zal functioneren in een promotieteam met dr. Thomas Hoogeboom als copromotor en prof. dr. Philip van der Wees en prof. dr. Joep Teijink als promotoren.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze, gedreven, proactieve, zelfstandige en enthousiaste oefen-/fysiotherapeut met een afgeronde wetenschappelijke opleiding, zoals Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Gedragswetenschappen of Fysiotherapiewetenschap. Je wil graag promoveren in een voor de oefen-/fysiotherapie relevant onderzoeksgebied.

Je hebt de ambitie om vernieuwend onderzoek te doen en je hebt gevoel voor kwaliteit en samenwerking. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels. Daarnaast heb je affiniteit met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en analytische vaardigheden.

Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

IQ healthcare Radboudumc is een wetenschappelijk centrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de gezondheidszorg. Binnen IQ healthcare richt de onderzoeksgroep Paramedische Wetenschappen onder leiding van Prof. dr. Philip van der Wees zich op het onderzoeken van waardevolle paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken. Het onderzoek en onderwijs binnen de leerstoel richt zich enerzijds op kwaliteitsbevordering en implementatie van paramedische zorg in het interdisciplinaire netwerk en anderzijds op het ontrafelen van werkingsmechanismen en evaluatie van nieuwe technologieën en behandelstrategieën van paramedische zorg.

IQ healthcare is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste wetenschappelijke centra in Europa op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de gezondheidszorg. Ruim 70 promovendi werken aan een proefschrift.

Het bureau van Chronisch ZorgNet is gevestigd in het Catharina Ziekenhuis. Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2850 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden, COPD, astma en hartaandoeningen. Chronisch ZorgNet werd ruim 10 jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNetbouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen. Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen. Het innovatieve karakter van Chronisch ZorgNet biedt ruimte voor eigen inbreng. Je werkt in een klein, hecht team van betrokken medewerkers. Een open manier van communiceren en een goede werksfeer zijn kenmerkend voor onze groep.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met bijna 18.000 leden. Het KNGF bevordert de kwaliteit van het vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van de fysiotherapeuten, positioneert fysiotherapie en de fysiotherapeut en ondersteunt leden op maat met advies en diensten. Het team Kwaliteitsbeleid richt zich binnen KNGF op de ontwikkeling, het beheer en de borging van de kwaliteit en deskundigheid van de beroepsgroep. Sinds eind jaren ’90 ontwikkelt én implementeert het KNGF richtlijnen voor fysiotherapeuten conform de meest actuele standaarden. Daarnaast is het KNGF actief betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen van andere beroepsgroepen.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Binnen deze positie verwachten we dat je zowel binnen IQ healthcare (Nijmegen), Chronisch ZorgNet (Eindhoven), als het KNGF (Amersfoort) functioneert.

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de vacaturehouder. Ook voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Thomas Hoogeboom
senior onderzoeker IQ healthcare, RIHS Radboudumc. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 29 oktober.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

solliciteer naar functie