Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ethiek in de Zorgsector

Terugkomdag Ethiek in de Zorgsector 2018 ‘Zorg in beeld’

De opleiding Ethiek in de Zorgsector organiseert elke twee jaar een terugkomdag voor haar alumni. De volgende terugkomdag van Ethiek in de Zorgsector is op 20 september 2018. Dit jaar is ook het 25-jarig bestaan van de opleiding, daarom willen we van de terugkomdag iets speciaals maken.

Op een terugkomdag stellen we een actueel en relevant thema uit de zorg aan de orde. Door de terugkomdagen blijven ex-deelnemers voeling houden met hun interesse in ethiek in de zorgsector, ze scholen zich bij en ze onderhouden hun netwerk. Voorbeelden van thema’s die in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest zijn: ’Geluk en dankbaarheid’, ’Commercie in de Gezondheidszorg’, ’Hulp bij zelfdoding ingeval van psychisch lijden’, ’Mijn collega maakt er een potje van... Wat te doen?’, ’Grenzen aan de zelfbeschikking’, ‘Ouderdom en dood’, ‘Multiculturaliteit en zorg’. Het thema van de laatste terugkomdag was ‘Waar is de persoon in persoonsgerichte  zorg? Een kritische blik op personalized medicine’.

Als thema voor de terugkomdag 2018 hebben we gekozen voor ‘Zorg in beeld’. Onder dit thema willen we aandacht besteden aan manieren om zorg te verbeelden (in bijvoorbeeld kunst, literatuur, films), en aan manieren om zorg in beeld te krijgen (door aandacht te besteden aan verschillende manieren van ethiekondersteuning). Het programma begint met een lezing van Inez de Beaufort, en daarna zijn er twee rondes workshops. De precieze programmering van de workshops wordt op een later moment bekend gemaakt.

Inschrijven voor de terugkomdag kan via deze link voor oud-deelnemers en gasten van oud-deelnemers. 

Elke oud-deelnemer mag een gast meenemen naar de terugkomdag. Voor de inschrijving vragen wij de oud-deelnemer om de naam door te geven van zijn/haar gast. In verband met de accreditatie en workshopkeuze is het wel nodig dat de gast zichzelf ook inschrijft. Wilt u zelf uw gast hierop attenderen? Voor alumni en genodigden zijn geen kosten verbonden aan de terugkomdag.

Geïnteresseerden kunnen zich via deze link inschrijven. 

Deelname aan deze terugkomdag staat ook open voor andere geïnteresseerden. Kosten voor deelname aan de terugkomdag zijn voor hen 45 euro.

Ethiek in de Zorgsector

25ste editie: Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector- start 9 januari 2018

Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen.

Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht vinden. Degenen die er werken proberen om het lot van anderen te verbeteren of te verzachten. Vanuit deze gedachte is de zorgprofessional gemotiveerd om goede zorg te geven. Maar wat is ‘goede zorg’? In de opleiding Ethiek in de Zorgsector proberen we hier een antwoord op te vinden. Voor het beantwoorden van deze vraag moet er rekening gehouden worden met verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Binnen dit krachtenveld moeten zorgprofessionals positie bepalen.

Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen leert na te denken over de ethische vragen in hun werk én mee te denken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg. In de opleiding maken deelnemers zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en oefenen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

Brochure Ethiek in de Zorg 2018 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier in de folder in te vullen en terug te sturen naar het adres dat op het inschrijfformulier vermeld staat.
Inschrijven kan ook online via deze link

De opleiding heeft in 2012 de NVBE-prijs gekregen.

Meer informatie over de opleiding: 

Contact: drs. Simone Naber, onderwijscoördinator Ethiek in de Zorgsector 

E-mail: simone.Naber@radboudumc.nl, tel. 024 - 3613359

 Twitter: @EthiekidZorgsec

 LinkedIn groep: Ethiek in de Zorgsector