Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ethiek in de Zorgsector

25ste editie: Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector- start 9 januari 2018

Wegens grote belangstelling is de inschrijving voor de editie van januari 2018 inmiddels gesloten.

Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen.

Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht vinden. Degenen die er werken proberen om het lot van anderen te verbeteren of te verzachten. Vanuit deze gedachte is de zorgprofessional gemotiveerd om goede zorg te geven. Maar wat is ‘goede zorg’? In de opleiding Ethiek in de Zorgsector proberen we hier een antwoord op te vinden. Voor het beantwoorden van deze vraag moet er rekening gehouden worden met verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Binnen dit krachtenveld moeten zorgprofessionals positie bepalen.

Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen leert na te denken over de ethische vragen in hun werk én mee te denken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg. In de opleiding maken deelnemers zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en oefenen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

Brochure Ethiek in de Zorg 2018 

Inschrijven kan door het inschrijfformulier in de folder in te vullen en terug te sturen naar het adres dat op het inschrijfformulier vermeld staat.
Inschrijven kan ook online via deze link

De opleiding heeft in 2012 de NVBE-prijs gekregen.

Meer informatie over de opleiding: 

Contact: drs. Simone Naber, onderwijscoördinator Ethiek in de Zorgsector 

E-mail: simone.Naber@radboudumc.nl, tel. 024 - 3613359

 Twitter: @EthiekidZorgsec

 LinkedIn groep: Ethiek in de Zorgsector