Nieuws

 • (05-12-2017)

  Succesvolle regionale samenwerking tussen huisartsenposten en Ambulance Oost

  De pilot ‘Visite Rijden door de verpleegkundig specialist’ is succesvol afgerond. In de pilot werkten de Centrale Huisartsenposten en Ambulance Oost, de regionale ambulancevoorziening in Twente, samen om de eerstelijns spoedzorg beter en efficiënter te organiseren. Van oktober 2016 tot en met maart 2017 werden verpleegkundig specialisten ingezet om vanuit de Centrale Huisartsenpost in Enschede visites te rijden tijdens de doordeweekse avonduren. De onderzoeksresultaten van deze pilot zijn nu in beeld gebracht.
 • KOH logo.png
  (30-11-2017)

  Huisartsen zien rol voor Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant

  Het opleiden van een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) zien huisartsen en huisartsenposten als een investering in de toekomst van hun praktijk of organisatie. Belangrijk is dat zij eerst een plan maken met daarin een toekomstvisie voor de praktijk voordat zij beginnen met het opleiden. Nu is nog vaak de ambitie van een praktijkondersteuner of de vraag van de huisartsenpost aanleiding.
 • Award PAEA.jpg
  (29-11-2017)

  PAEA-award na 50 jaar voor niet-Amerikaans artikel over inzet physician assistants als zaalarts

  Op 22 oktober 2017 heeft Geert van den Brink (promovendus IQ healthcare & opleidingscoördinator MPA) namens het auteursteam de PAEA Education Award in ontvangst genomen. Deze Award is voor het eerst in 50 jaar toegekend aan een artikel, over de effecten van de inzet van Physician Assistants, dat niet door een Amerikaan is geschreven. We zijn bijzonder trots op het feit dat ons artikel over Physician Assistants werkzaam in de functie van zaalarts deze prijs heeft gewonnen.
 • Frail elderly verkleind_Selectie.jpg
  (10-11-2017)

  Kwaliteitsstandaard voor zorgprofessionals in de ondersteuning van mantelzorgers

  Dr. Maud Graff is senior onderzoeker bij het Radboud UMC. Op dit moment ontwikkelt ze een kwaliteitsstandaard, die verpleegkundigen en verzorgenden gaat helpen om mantelzorgers te ondersteunen. De kwaliteitsstandaard Overbelaste mantelzorg wordt op basis van wetenschappelijke literatuur en kennis uit de praktijk ontwikkeld en is medio 2019 beschikbaar.
 • (09-11-2017)

  Onderzoek legt behoefte aan duidelijke informatie over infectiepreventiemaatregelen bloot

  Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden (75%) heeft in het werk te maken met patiënten die een zorginfectie oplopen. Zorgprofessionals zien vooral problemen bij de uitvoering van infectiepreventiemaatregelen. Dit blijkt uit een onderzoek van IQ healthcare en het NIVEL op verzoek van V&VN. 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL vulden een vragenlijst in: 685 hiervan hebben in hun dagelijks werk te maken met zorginfecties.
 • (09-11-2017)

  Veel verpleegkundigen en verzorgenden zien problemen met gebruik medicijnen

  Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden (85%) heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken. Zij zien vooral problemen bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL, IQ healthcare en V&VN. 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL vulden een vragenlijst in: 774 hiervan hebben in hun werk te maken met medicatieontrouw.
 • (17-10-2017)

  Flinke stap voorwaarts in het meten van uitkomsten in de fysiotherapie

  Patiënten, beroepsgroep en zorgverzekeraars De Friesland en CZ hebben een grote stap voorwaarts gezet in het meten van uitkomsten in de eerstelijns fysiotherapie. De samenwerking heeft geleid tot concept-datasets die gebruikt kunnen worden om de uitkomst van een behandeling van een patiënt met aspecifieke lage rugpijn met COPD te kunnen meten. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van uniforme uitkomstindicatoren voor eerstelijns fysiotherapie bij aspecifieke lage rugpijn en COPD.
 • Laurant Miranda 3_25%.jpg
  (11-10-2017)

  Tien jaar taakherschikking in de zorg. Wat levert het op?

  De zorg verbeteren, zonder dat die duurder wordt. Met die gedachte gaf het ministerie van VWS tien jaar geleden groen licht voor taakherschikking. Physician assistants en verpleegkundig specialisten nemen hierbij een deel van de taken van artsen over. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is de vraag: werkt dit? Vijf vragen aan Miranda Laurant, senior onderzoeker bij IQ healthcare en lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening bij de HAN.
 • 27th-Alzheimer-Europe-Conference-Day_1_0017.jpg
  (11-10-2017)

  Unieke samenwerking tussen onderzoeksnetwerk INTERDEM en patiëntenorganisatie Alzheimer Europe

  Tijdens het Alzheimer Europe congres in oktober in Berlijn is een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten tussen het onderzoekersnetwerk INTERDEM (psychosociale INTERventies bij DEMentie) en Alzheimer Europe. INTERDEM en Alzheimer Europe zijn hierin overeengekomen samen te werken aan; ”changing perspectives, practice and policy in order to improve the quality of life of people with dementia and their carers.”
 • Philip van der Wees
  (25-09-2017)

  Philip van der Wees benoemd als visiting professor aan de George Washington University

  Philip van der Wees is benoemd als visiting professor aan de School of Medicine and Health Sciences van de George Washington University in Washington, D.C.
 • Voorzijde.jpg
  (07-09-2017)

  Het verbeteren van de perioperatieve diabeteszorg

  Mensen met diabetes worden vaker geopereerd dan mensen zonder diabetes en ze krijgen vaker complicaties. Optimale perioperatieve diabeteszorg kan de uitkomsten verbeteren, maar dit blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. In dit proefschrift laten we zien waar er ruimte voor verbetering zit in de perioperatieve diabeteszorg. Tevens beschrijven we de ontwikkeling en evaluatie van een verbeterstrategie dieis gebaseerd op deze meting van de huidige zorgkwaliteit en op de door zorgverleners ervaren barrières voor optimale zorg.
 • (07-09-2017)

  Hoogopgeleide zorgverlener kan ouderenzorg lucht geven

  Taakherschikking kan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg verbeteren. De inzet van hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Phyisician Assistants staat echter nog in de kinderschoenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc, IQ healthcare, en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) dat gefinancierd is door het ministerie van VWS. De onderzoekers komen met aanbevelingen waarmee organisaties de taken beter kunnen verdelen.
 • Rapport_Patiëntenportaal.jpg
  (18-08-2017)

  Patiënten zijn enthousiast over ziekenhuisportaal

  Patiënten die gebruik maken van portalen bij ziekenhuizen om online hun medische dossier te bekijken, zijn enthousiast. Ze geven aan zelfs meer te willen dan enkel inzage, zoals het direct communiceren met de arts. Artsen vinden het ook een goede ontwikkeling maar zijn tegelijkertijd terughoudend. Ze willen de patiënt niet onterecht ongerust laten zijn en sommige artsen hebben ook moeite met het verlies van controle. Dit zijn de uitkomsten van een onderzoek van het Radboudumc, IQ healthcare, onder patiënten en medewerkers van zeven umc’s en een algemeen ziekenhuis.
 • Logo ZonMw.png
  (27-07-2017)

  Ruim 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar dementie

  Zes projecten Radboudumc Alzheimer Centrum ontvangen subsidie Het Radboudumc Alzheimer Centrum ontvangt ruim 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar dementie. Het landelijke subsidieprogramma Memorabel II van ZonMw honoreerde zes onderzoeksprojecten en drie partnerprojecten. Hiermee krijgt het onderzoek naar dementie in het Radboudumc een extra impuls. IQ healthcare is verheugd met drie van deze onderzoeksprojecten bij te kunnen dragen aan meer kennis over en begrip voor dementie. De subsidie voor deze drie projecten gezamenlijk bedraagt ruim een miljoen euro.
 • Voorzijde_2_2017.jpg
  (03-07-2017)

  Moreel beraad in de zorg

  In dit tweede nummer van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek aandacht voor onder meer de rol die lichamelijkheid speelt in het verloop van moreel beraad. Lichamelijkheid en moraliteit zijn met elkaar verbonden. Dit gegeven botst echter wel met de oplossingsgerichte gesprekscultuur van de zorg.
 • (29-06-2017)

  Wat kan een verpleegkundige beter laten? Stoppen onnodige zorg bespaart leed en geld

  Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Wanneer verpleegkundigen zouden ophouden met deze handelingen is veel leed, geld en tijd te besparen
 • (28-06-2017)

  Discussie over RVS advies

  Evidence-based practice als basis voor goede zorg is een illusie, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het vorige week verschenen advies aan de minister van Volksgezondheid. Dit advies van de RVS heeft veel reacties opgeroepen. Volgens Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap bij IQ healthcare, is Evidence Based Practice juíst patiëntgericht.
 • (27-06-2017)

  Invloed zorgverzekeraars op voorschrijfbeleid beperkt

  Medische behandelaars hebben een grote vrijheid in het voorschrijven van geneesmiddelen. Tegelijkertijd zien dokters, apothekers en anderen in de zorg dat zorgverzekeraars via beleidsmaatregelen indirect invloed uitoefenen op het voorschrijfbeleid van artsen en afleverbeleid van apothekers. Omdat verzekeraars in hun gevoerde beleid veelal meer oog hebben voor de prijs dan de kwaliteit kan dat tot knelpunten leiden.
 • (26-06-2017)

  Meer verpleegkundig specialisten, minder werkbelasting

  Een team met twee verpleegkundig specialisten en twee huisartsen kan in het weekend overdag op de huisartsenpost alle zorgvragen van patiënten behandelen. De inzet van meer verpleegkundig specialisten in een team zorgt voor minder werkbelasting van huisartsen.
 • (23-06-2017)

  Patiënten hebben hoge waardering voor physician assistant

  Patiënten waarderen de zorg van de physician assistant met een 8,4. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van Radboudumc IQ healthcare en Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) dat deze week is verschenen.
 • (23-06-2017)

  Thomas Vijn in BNR Zorgdebat 20 juni

  Op 20 juni nam Thomas Vijn, onderzoeker bij IQ healthcare, deel aan het BNR Zorgdebat 'De toekomst van de arts: Tech-specialist of lifestyle coach?'
 • (21-06-2017)

  IQ collega’s in de prijzen tijdens het RIHS Cocktail & Award event

  Voorafgaand aan het midzomernachtfeest voor alle junior en senioronderzoekers van het Radboud Institute for health Sciences (RIHS) werden de winnaars bekend gemaakt van de awards die jaarlijks worden toegekend. Drie awards waren voor collega's van onze afdeling. Hen zetten we graag nogmaals in het zonnetje.
 • Vlog Getty.jpg
  (09-06-2017)

  Getty Huisman-de Waal vlogt over evidence based verpleegkundige interventies

  Deelnemers van het LMNR (Leadership Mentoring in Nursing Research van ZonMw kregen de vraag om een vlog te maken. Alle vlogs werden tijdens een Zonmw bijeenkomst op 9 juni 2017 gepresenteerd. In haar vlog vertelt collega Getty Huisman-de Waal over haar onderzoekslijn 'Verpleegkundige basiszorg in het ziekenhuis'.
 • Sturen op kwaliteit_Selectie.jpg
  (07-06-2017)

  Stuurinformatie uit de volle breedte vertalen naar beperkte, betekenisvolle informatie voor bestuurders

  Hoe destilleer je uit de grote hoeveelheid beschikbare kwaliteitsinformatie op een afdeling Intensive Care (IC) bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie voor bestuurders? Dat was de hoofdvraag van een samenwerkingsproject van IQ healthcare en de afdelingen Intensive Care van het Radboudumc en het LUMC. Dit project werd uitgevoerd in het kader van het programma Sturen op Kwaliteit, onder leiding van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, gefinancierd door het Citrienfonds.
 • (07-06-2017)

  Huisarts-patiënt communicatie is top, nazorg kan beter

  Uitkomsten van de 11e International Health Policy Survey van de Commonwealth Fund
 • VookantProefschrift_EH.jpg
  (01-06-2017)

  Ontwikkeling en evaluatie van een implementatieprogramma op maat voor CVRM in de huisartsenpraktijk

  Elke Huntink is op 1 juni 2017 in Nijmegen gepromoveerd op haar onderzoek getiteld ‘Development and evaluation of a tailored implementation programme for cardiovascular risk management in general practice ‘. Haar proefschrift beschrijft de ontwikkeling van implementatiestrategieën voor interventies op maat die als doel hebben de evidence-based zorg voor chronisch zieken te verbeteren.
 • Thomas_Vijn.jpg
  (31-05-2017)

  Thomas Vijn te gast bij het BNR zorgdebat

  Op dinsdag 20 juni a.s. van 19:30-20:30 uur is Thomas Vijn te gast bij het BNR Zorgdebat met als titel "De toekomst van de arts: Tech-specialist of lifestyle coach?". Vijn is uitgenodigd als onderzoeker van het project "Welearn", een innovatief educatief programma voor patiënten, studenten en zorgprofessionals ...
 • (31-05-2017)

  Gezamenlijke besluitvorming: leren van rolmodellen in de klinische praktijk

  Gezamenlijke besluitvorming is een hot topic, maar hoe leren artsen in opleiding dit eigenlijk? Meer ervaren artsen spelen in dit leerproces een sleutelrol. Zij fungeren namelijk als rolmodel. Medisch ethici Gert Olthuis, Anke Oerlemans en Simone van der Burg zullen in samenwerking met de afdelingen Gynaecologie en Intensive Care, de beroepsverengingen NVOG en de NVIC en patiëntenverenigingen onderzoeken hoe dit leren van rolmodellen in de klinische praktijk gaat.
 • Beter uit bed team.jpg
  (24-04-2017)

  Innovatie subsidie voor het Beter uit Bed project

  Op 24 mei 2017 ontvingen de leden van het Beter uit Bed team de bevestiging dat ze voor de tweede maal een innovatiesubsidie hebben binnen gehaald van het Radboudumc (340k). Onze collega Thomas Hoogeboom is senior onderzoeker op dit project. Het doel van de subsidie is om komend jaar de meerwaarde van Beter uit Bed aantoonbaar te maken en hierbij de link te leggen naar Betaalbaar Beter. Een mooie uitdaging!
 • Jan Koetsenruiter_hoofd.jpg
  (20-04-2017)

  Sociale netwerken dragen bij aan gezondheid diabetespatiënt

  Jan Koetsenruiter is 20 april in Nijmegen gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van sociale netwerken op de gezondheid van diabetespatiënten. Hij laat zien hoe de sociale omgeving van diabetespatiënten in sommige gevallen een positieve invloed heeft op hoe diabetespatiënten omgaan met hun ziekte.
 • (31-03-2017)

  Praktische toolbox voor gebruikers van PROMs in de zorg nu online

  Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit wordt gemeten aan de hand van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs); dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren vanuit het perspectief van de patiënt meten. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil, is een handige online toolbox ontwikkeld. Deze PROM-toolbox is op 31 maart op het symposium ‘Gebruik van PROMs in de zorg’ gepresenteerd ...
 • Medisch contact 13 klein.jpg
  (29-03-2017)

  Gert Westert in Medisch Contact: psychiaters doen ROM tekort

  Psychiaters hebben steeds meer kritiek op routine outcome monitoring en willen er nu zelfs vanaf. Ze doen daarmee de kwaliteitsmeting tekort, zegt Gert Westert in Medisch Contact.
 • Nominees1 (1).jpg
  (20-03-2017)

  Nominatie VBHC prize 2017 voor twee Radboudumc projecten

  Twaalf initiatieven zijn door de internationale vakjury van de Value-Based Health Care (VBHC) Prize 2017 genomineerd. Twee van de initiatieven zijn (mede) afkomstig van het Radboudumc. Bij het project project “gewenste zorg in de laatste levensfase” zijn we als afdeling betrokken. Al de genomineerden maken kans op het winnen van de felbegeerde VBHC Prize 2017.
 • (15-03-2017)

  PREM vragenlijsten voor het meten van patiëntervaringen in de eerste lijn

  De ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg worden tot nu toe met veel verschillende vragenlijsten en verschillende procedures gemeten. Daarnaast zijn veel vragenlijsten niet gevalideerd of wel gevalideerd maar erg lang, zoals de Consumer Quality Index (CQI). Vanuit zowel patiënten, zorgaanbieders als zorgverzekeraars bestaat de behoefte om de metingen meer te stroomlijnen. IQ healthcare heeft daarom korte Patient Reported Experience Measure (PREM) vragenlijsten ontwikkeld en gevalideerd.
 • werkgroep richtlijn orgaandonatie bij euthanasie.jpg
  (10-03-2017)

  Meer duidelijkheid over orgaandonatie na euthanasie

  Woensdag 8 maart werd de nieuwe richtlijn ‘Orgaandonatie na Euthanasie’ aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden door huisarts Han Mulder, voorzitter van de werkgroep richtlijn Orgaandonatie na euthanasie. Medisch ethicus Gert Olthuis van IQ healthcare maakte deel uit van deze werkgroep. De richtlijn bevat een stappenplan voor huisartsen en andere betrokken zorgprofessionals vanaf het moment waarop een euthanasiepatiënt vraagt om na zijn dood organen te doneren.
 • (09-01-2017)

  Meer bewegen en minder zitten is het devies – EuroFIT in het nieuws

  Afgelopen weekend kwam het project EuroFIT tweemaal in het nieuws.
 • Vide_logo.jpg
  (16-12-2016)

  Vide 2016 nominatie voor artikel over detectie patiëntveiligheidsrisico’s in ziekenhuizen met patiënten reviews

  Vide stimuleert met onder andere de Vide prijs het publiceren over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en het verrichten van onderzoek hiernaar. Publicaties worden beoordeeld door een vakjury van prominenten uit het vakgebied. Het artikel ‘Investigating the Potential Contribution of Patient Rating Sites to Hospital Supervision: Exploratory Results From an Interview Study in the Netherlands’ is nu één van de drie genomineerden.
 • (06-12-2016)

  Illegale geneesmiddelenhandel op internet: gevolgen voor de volksgezondheid onvoldoende bekend

  Over de risico’s voor de volksgezondheid van het online kopen en gebruiken van illegale geneesmiddelen is onvoldoende bekend. Grote risico’s zijn vooralsnog niet aangetoond en het debat over illegale geneesmiddelen wordt gevoed door incidenten, blijkt uit onderzoek van IQ healthcare, Radboudumc. Meer voorlichting en structurele monitoring van mogelijke gezondheidsschade is daarom van groot belang.
 • (28-11-2016)

  'Beter niet doen’ lijst volop in de media

  Veel aandacht in de media voor de ‘Beter niet doen’ lijst die in het kader van het NFU-programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg is ontwikkeld. Het onderzoek is onder leiding van IQ healthcare uitgevoerd.
 • (25-11-2016)

  Zorgverleners en patiënten positief over PROMs, maar wie start bespreking in de spreekkamer?

  Patiënten en zorgverleners zijn beiden positief over het gebruik van PROMs in de spreekkamer. Ze verschillen echter van mening over wat er besproken moet worden en wie het initiatief moet nemen
 • Jeurissen P.png
  (07-11-2016)

  Patrick Jeurissen bij BNR Radio

  Maandagavond 7 november is Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg, te gast bij BNR Nieuwsradio.
 • IQ award 8.jpg (1)
  (14-10-2016)

  Jeroen Ludikhuize en Anja Brunsveld-Reinders winnen IQ award

  De IQ award wordt tweejaarlijks uitgereikt op de conferentie van IQ healthcare en bestaat uit een wissel-skulptuur, gemaakt door de kunstenares Aimee Rhemrev, en een geldprijs van € 500,-.
 • Vermeulen Hester 2 klein.jpg
  (04-10-2016)

  Hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen in Zorg.nu op NPO1

  Samen met Sonja Kersten, voorzitter van de beroepsvereniging V&VN, zal ze ingaan op de resultaten van een recente enquête over werkdruk bij verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Kremer Jan
  (19-09-2016)

  Jan Kremer benoemd tot voorzitter Kwaliteitsraad

  De raad adviseert het Zorginstituut over kwaliteit en heeft een wettelijke taak bij het doorhakken van knopen, de zogenaamde doorzettingsmacht. Recente voorbeelden hiervan zijn de nieuwe kwaliteitsstandaarden geboortezorg en intensive care.
 • Overveld Lydia van resized.jpg
  (14-09-2016)

  Best Oral Presentation European Congress on Head and Neck Oncology

  Lydia van Overveld, onderzoeker IQ healthcare Radboudumc, heeft vorige week de 'Best Oral Presentation' gewonnen op het European Congress on Head and Neck Oncology met het project ‘Maligniteiten in het hoofdhalsgebied - Kwaliteitsregistratie in de keten’
 • (19-07-2016)

  Patiënten kritisch over dezelfde ziekenhuizen als inspectie

  Patiënten beoordelen dezelfde ziekenhuizen als risicovol als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat doet. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van Tijn Kool van IQ healthcare naar patiëntbeoordelingen op Zorgkaart Nederland.
 • Jeurissen P.jpg
  (01-06-2016)

  Inaugurele rede prof. dr. Patrick Jeurissen

  Op 1 juni 2016 sprak Patrick Jeurissen zijn oratie uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’. Hij besprak daarin het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg en wat nodig is voor duurzame oplossingen op de lange termijn.
 • (30-05-2016)

  Vijfenveertig jaar bezuinigingsmaatregelen in de zorg

  Stijgende zorgkosten zijn een probleem van alle landen en van alle tijden. In dit artikel vatten we de verschenen literatuur over kostenbeheersing sinds de jaren zeventig samen. Dit geeft een overzicht van de mogelijkheden die een overheid heeft om de zorgkosten te beheersen. Maar biedt tevens een conceptueel model dat als toolkit kan dienen voor beleidsmaker die strategieën zoeken voor kostenbeheersing, of voor onderzoekers die zulke strategieën willen evalueren.
 • Samen zorgen in de wijk.jpg
  (18-05-2016)

  De ethische dimensie van samen zorgen in de wijk

  18 mei publiceerde het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) het signalement ‘Samen zorgen in de wijk’. Met inzichten opgedaan uit literatuuronderzoek, ethische reflectie en praktijkbezoeken doet het CEG aanbevelingen aan hulpverleners in wijkteams om de ethische dimensie van samenwerking bij hun afwegingen te betrekken en te bespreken. Dr. J.J Kole, universitair docent beroepsethiek in de gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare – Radboudumc is hoofdauteur.
 • Gert_Radar3.jpg (1)
  (11-05-2016)

  IQ healthcare werkt mee aan uitzending Radar Extra

  Radar Extra besteedt op 9 mei en 10 mei aandacht aan tien jaar marktwerking in de zorg. Gert Westert komt aan het woord over onder meer de stijgende zorgkosten en praktijkvariatie.
 • Prof.dr. M. Vernooij-Dassen
  (09-05-2016)

  Prof. Myrra Vernooij-Dasssen keynote spreker op conferentie 'Living well with(out) dementia'

  Op 9 en 10 mei organiseert het Nederlands voorzitterschap in Amsterdam de conferentie 'Living well with(out) dementia'
 • Voorkant TGE.jpg
  (05-04-2016)

  Nieuwste editie TGE 'Mooie woorden waarmaken'

  Speciale prudentia uitgave van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek Ziekenhuizen gebruiken vaak mooie, gevleugelde woorden om te laten zien waar ze voor staan: Uw zorg, onze passie. In vertrouwde handen. Hét mensenziekenhuis. Aangenaam dichtbij. Maar hoe patiënten de zorg beleven is afhankelijk van de mate waarin de medewerkers zich kunnen verbinden met de mooie woorden uit de missie. Wat vraagt het van een ziekenhuis en zijn medewerkers om deze mooie woorden en waarden daadwerkelijk vorm te geven op de werkvloer? Die vraag was het uitgangspunt van de Prudentiaconferentie, waarvan dit themanummer het product is. De inhoudsopgave en het redactioneel van dit thema nummer zijn al in te zien. .
 • (25-11-2015)

  Klachten en diagnoses van Patiënten op spoedposten in Nederland

  een vergelijkende studie van geïntegreerde Spoedeisende hulpen(SEH) en huisartsenposten(HAP’s).
 • (25-11-2015)

  Factoren van invloed op het zorggebruik in verschillende zorgsystemen

  Een internationale analyse van patiëntengegevens van 34 landen - In dit internationale onderzoek hebben we gekeken naar de geneigdheid van mensen om zorg te zoeken bij ernstige en minder ernstige klachten. We hebben gekeken of dit verschilt tussen landen, waar dit door beïnvloed wordt en of het leidt tot meer zorggebruik.
 • (25-11-2015)

  Eenduidige visie op palliatieve zorg bij dementie ontbreekt

  De identificatie van de palliatieve fase bij mensen met dementie in 6 landen