Nieuws

 • (15-11-2018)

  Verslag symposium 'Better care, network care?' 2 november

  Op 2 november organiseerde IQ healthcare binnen het verband van het Radboud Institute for Health Sciences het symposium 'Better care, network care?' over adequate netwerkzorg.
 • Afbeelding bij symposium Philip en Ria.png (1)
  (01-11-2018)

  Save the date! 1 februari 2019 Symposium 'Zijn lerende organisaties klaar voor persoonsgerichte zorg?'

  Op vrijdag 1 februari 2019 is de afscheidsrede van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en de inaugurele rede van prof. dr. Philip van der Wees, als nieuwe hoogleraar paramedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit.
 • Graff Maud 1 verkleind.jpg
  (06-09-2018)

  Maud Graff, Nederlands eerste bijzonder hoogleraar Ergotherapie

  Maud Graff is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ergotherapie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De leerstoel - de eerste in Nederland - wordt gefinancierd door Ergotherapie Nederland.
 • N-of-1 Design.png
  (09-07-2018)

  Opstartsubsidie voor innovatieve benadering om wetenschap en zorgpraktijk te verweven

  Dagelijks ondergaan miljoenen unieke mensen behandelingen waarvan de werking alleen wetenschappelijk is aangetoond voor de gemiddelde mens. En niet zomaar de gemiddelde mens, veelal de relatief gezonde, jonge blanke man. De gedachte dat ‘bewezen’ zorg automatisch de beste zorg is voor iedere persoon in de behandelkamer, gaat dus niet altijd op. Liever zouden we voor iedere persoon die zorg geniet, willen weten of dit ook daadwerkelijk zinvol is. Mogelijk biedt de N-of-1 trial soelaas.
 • (05-07-2018)

  Subsidie voor betere gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

  ClaudicatioNet, IQ healthcare en Harteraad ontvangen ruim een half miljoen euro subsidie van het Zorginstituut Nederland voor het project ‘Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden’.
 • (26-06-2018)

  Werkwijze calamiteitentoezicht aan vernieuwing toe

  De wijze waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) toezicht houdt op calamiteiten heeft bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Tegelijkertijd is een risico van de huidige werkwijze dat de calamiteitenrapportage als een soort eindstation wordt gezien, terwijl de inspectie het leren van calamiteiten nadrukkelijk als doel van het toezicht heeft benoemd. Dat concluderen ESHPM, NIVEL en IQ healthcare in de Kennissynthese Calamiteitentoezicht, een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de IGJ.
 • (21-06-2018)

  Rapport Knelpunten en oplossingen in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen

  In opdracht van het Zorginstituut Nederland is een inventarisatie uitgevoerd van knelpunten en oplossingen in de zorg voor kwetsbare ouderen.
 • (30-05-2018)

  Philip van der Wees nieuwe hoogleraar Paramedische Wetenschappen

  Philip van der Wees is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot hoogleraar Paramedische Wetenschappen aan het Radboudumc. De focus van de leerstoel is waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken. Paramedische zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten, leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van herstel en het leren omgaan met een ziekte of aandoening in het dagelijks leven. Het onderzoek en onderwijs binnen de nieuwe leerstoel richt zich enerzijds op kwaliteitsbevordering en implementatie van paramedische zorg in het interdisciplinaire netwerk; en anderzijds op het ontrafelen van werkingsmechanismen en evaluatie van nieuwe technologieën en behandelstrategieën van paramedische zorg.
 • Fotocollage.png
  (29-05-2018)

  Verslag Celsus conferentie 2018

  Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de animatie ‘Betaalbare zorg’ getoond. Marit Tanke belichtte in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg en DG curatieve zorg Bas van der Dungen nam namens minister Bruins nam de boekenreeks over betaalbare zorg in ontvangst.
 • (24-05-2018)

  Onderzoek naar infectiepreventie in de thuiszorg

  Onlangs hebben drie onderzoekers van IQ healthcare, Anita Huis, Getty Huisman-de Waal en Marlies Hulscher, een subsidie verworven om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de thuiszorg te onderzoeken.
 • (24-05-2018)

  Toegekende subsidie ZonMw Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

  Op dit moment is er onvoldoende inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van de zorg bij de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) op de gezondheidstoestand van de patiënt. De kwaliteitsstandaard beoogt evidence based handreikingen voor verpleegkundigen en verzorgenden aan te dragen.
 • (24-05-2018)

  Van richtlijn naar Kwaliteitsstandaard Decubitus: de start is gemaakt!

  In opdracht van ZonMw en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) herzien het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de multidisciplinaire V&VN richtlijn ‘Decubitus’.
 • (24-05-2018)

  Project CAPPUCCINO: stuurindicatoren voor patiënt- en familieparticipatie

  Hoewel er in de Universitaire Medische Centra wel wordt gekeken naar patiëntgerichte scores zoals patiënttevredenheid, bestaat er nog geen uniforme stuurindicator waarmee een Raad van Bestuur (RvB) een betrouwbare indruk kan krijgen van de mate waarin en manier waarop er sprake is van patiënt- en familieparticipatie.
 • (24-05-2018)

  IQ healthcare actief op BMJ Forum Quality and Safety in Amsterdam

  Tijdens het pre-symposium van dit forum op 2 mei jl. droeg Hester Vermeulen samen met Erik Heineman van het UMCG bij aan de sessie over Continuous Learning in Healthcare Delivery in the Netherlands.
 • PLF21292-LR.jpg
  (26-04-2018)

  Prof. Ria Nijhuis-van der Sanden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

  Ria Nijhuis ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls. Volgens de burgemeester heeft zij met haar persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten de Paramedische wetenschappen niet alleen in het Radboudumc, maar in het gehele land op de kaart gezet.
 • Jan-Willem Weenink - Proefschrift_Pagina_001.jpg
  (16-04-2018)

  Jan-Willem Weenink promoveert op studie naar slecht functionerende zorgprofessionals

  In deze thesis is onderzocht hoe bij zorgberoepen in Nederland wordt omgegaan met slecht functionerende individuele zorgprofessionals. Er worden specifieke gebieden geïdentificeerd waarop beleid en praktijk kunnen verbeteren in de aanpak van slecht functionerende collega’s.
 • (03-04-2018)

  Meer tijd voor waardevolle zorg met Beter Laten!

  Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Voor het onderzoek van Radboudumc was doorslaggevend dat er wetenschappelijke onderbouwing te vinden was. Die is er voor een aantal verpleegkundige handelingen nog niet. Hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen pleit daarom opnieuw voor meer verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.
 • text-mining-icon-2793702_1280.png
  (16-02-2018)

  Textmining voor vroegidentificatie van de palliatieve fase in electronische patiëntendossiers

  Het identificeren van de palliatieve fase en het vinden van het juiste moment voor Advance Care Planning (ACP) is één van de grootste uitdagingen in palliatieve zorg. VIPTHIS wil hieraan een bijdrage leveren door toepassing van textmining (een vorm van big-data) op het Huisarts Informatie Systeem (HIS). VIPTHIS bestaat uit drie onderdelen, die elk ongeveer een jaar duren.
 • (09-02-2018)

  Verpleegkundig leiderschap

  De eerste groep gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers heeft het postdoc-programma Leadership Mentoring in Nursing Research afgerond. Drie onderzoekers van IQ healthcare hebben aan het programma deelgenomen: Betsie van Gaal, Anita Huis en Getty Huisman. Op 19 januari ontvingen zij hun certificaat uit de handen van voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet Verbeet (foto door Guus Pauke).
 • (07-02-2018)

  Value based healthcare: methoden om verbetering te implementeren

  Tijdens de week van de implementatie van 5-9 februari organiseerden Stef Groenewoud (gezondheidswetenschapper en ethicus, IQ healthcare) en Nina Zipfel (promovenda, IQ healthcare) een interactieve workshop waarin zij de potentie van value-based healthcare (VBHC) verbonden aan het Implementation of Change Model (ICM). Zij integreerden het ICM en het nieuwe VBHC gedachtengoed op inspirerende wijze wat het beste van twee werelden verenigt.
 • (05-02-2018)

  Kamerbrief minister VWS over rapport International Health Policy Survey 2017

  Minister De Jonge informeert de Tweede kamer over het IQ healthcare rapport 'International Health Policy Survey 2017'
 • (02-02-2018)

  Ellen Keizer promoveert op het begrijpen en beïnvloeden van bezoek aan de huisartsenpost 

  Patiënten in Nederland bezoeken steeds vaker een huisartsenpost. Een deel van deze contacten is medisch en kostentechnisch gezien onnodig. Ellen Keizer onderzocht waarom patiënten met niet-spoedeisende klachten contact opnemen met de huisartsenpost, welke factoren invloed hebben op zorggebruik en welke strategieën gepast zorggebruik kunnen bevorderen.
 • (12-01-2018)

  Marjo Maas promoveert op verbeteren kwaliteit fysiotherapie

  Marjo Maas, HAN-docent en onderzoeker bij HAN Lectoraat Arbeid en Gezondheid en IQ healthcare, is op 12 januari gepromoveerd op haar proefschrift ‘Say what you think, show what you do'. Wat is nodig om goede feedback te krijgen en doelgericht te werken aan kwaliteit van fysiotherapie?  In haar proefschrift beschrijft Maas feedbackinterventies op basis van performance assessment.
 • (05-12-2017)

  Succesvolle regionale samenwerking tussen huisartsenposten en Ambulance Oost

  De pilot ‘Visite Rijden door de verpleegkundig specialist’ is succesvol afgerond. In de pilot werkten de Centrale Huisartsenposten en Ambulance Oost, de regionale ambulancevoorziening in Twente, samen om de eerstelijns spoedzorg beter en efficiënter te organiseren. Van oktober 2016 tot en met maart 2017 werden verpleegkundig specialisten ingezet om vanuit de Centrale Huisartsenpost in Enschede visites te rijden tijdens de doordeweekse avonduren. De onderzoeksresultaten van deze pilot zijn nu in beeld gebracht.
 • KOH logo.png
  (30-11-2017)

  Huisartsen zien rol voor Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant

  Het opleiden van een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) zien huisartsen en huisartsenposten als een investering in de toekomst van hun praktijk of organisatie. Belangrijk is dat zij eerst een plan maken met daarin een toekomstvisie voor de praktijk voordat zij beginnen met het opleiden. Nu is nog vaak de ambitie van een praktijkondersteuner of de vraag van de huisartsenpost aanleiding.
 • Award PAEA.jpg
  (29-11-2017)

  PAEA-award na 50 jaar voor niet-Amerikaans artikel over inzet physician assistants als zaalarts

  Op 22 oktober 2017 heeft Geert van den Brink (promovendus IQ healthcare & opleidingscoördinator MPA) namens het auteursteam de PAEA Education Award in ontvangst genomen. Deze Award is voor het eerst in 50 jaar toegekend aan een artikel, over de effecten van de inzet van Physician Assistants, dat niet door een Amerikaan is geschreven. We zijn bijzonder trots op het feit dat ons artikel over Physician Assistants werkzaam in de functie van zaalarts deze prijs heeft gewonnen.
 • (09-11-2017)

  Onderzoek legt behoefte aan duidelijke informatie over infectiepreventiemaatregelen bloot

  Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden (75%) heeft in het werk te maken met patiënten die een zorginfectie oplopen. Zorgprofessionals zien vooral problemen bij de uitvoering van infectiepreventiemaatregelen. Dit blijkt uit een onderzoek van IQ healthcare en het NIVEL op verzoek van V&VN. 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL vulden een vragenlijst in: 685 hiervan hebben in hun dagelijks werk te maken met zorginfecties.
 • (09-11-2017)

  Veel verpleegkundigen en verzorgenden zien problemen met gebruik medicijnen

  Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden (85%) heeft in het werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken. Zij zien vooral problemen bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL, IQ healthcare en V&VN. 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL vulden een vragenlijst in: 774 hiervan hebben in hun werk te maken met medicatieontrouw.
 • (29-06-2017)

  Wat kan een verpleegkundige beter laten? Stoppen onnodige zorg bespaart leed en geld

  Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Wanneer verpleegkundigen zouden ophouden met deze handelingen is veel leed, geld en tijd te besparen
 • (28-06-2017)

  Discussie over RVS advies

  Evidence-based practice als basis voor goede zorg is een illusie, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het vorige week verschenen advies aan de minister van Volksgezondheid. Dit advies van de RVS heeft veel reacties opgeroepen. Volgens Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap bij IQ healthcare, is Evidence Based Practice juíst patiëntgericht.
 • (27-06-2017)

  Invloed zorgverzekeraars op voorschrijfbeleid beperkt

  Medische behandelaars hebben een grote vrijheid in het voorschrijven van geneesmiddelen. Tegelijkertijd zien dokters, apothekers en anderen in de zorg dat zorgverzekeraars via beleidsmaatregelen indirect invloed uitoefenen op het voorschrijfbeleid van artsen en afleverbeleid van apothekers. Omdat verzekeraars in hun gevoerde beleid veelal meer oog hebben voor de prijs dan de kwaliteit kan dat tot knelpunten leiden.
 • (26-06-2017)

  Meer verpleegkundig specialisten, minder werkbelasting

  Een team met twee verpleegkundig specialisten en twee huisartsen kan in het weekend overdag op de huisartsenpost alle zorgvragen van patiënten behandelen. De inzet van meer verpleegkundig specialisten in een team zorgt voor minder werkbelasting van huisartsen.
 • (23-06-2017)

  Patiënten hebben hoge waardering voor physician assistant

  Patiënten waarderen de zorg van de physician assistant met een 8,4. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van Radboudumc IQ healthcare en Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) dat deze week is verschenen.
 • (23-06-2017)

  Thomas Vijn in BNR Zorgdebat 20 juni

  Op 20 juni nam Thomas Vijn, onderzoeker bij IQ healthcare, deel aan het BNR Zorgdebat 'De toekomst van de arts: Tech-specialist of lifestyle coach?'
 • Thomas_Vijn.jpg
  (31-05-2017)

  Thomas Vijn te gast bij het BNR zorgdebat

  Op dinsdag 20 juni a.s. van 19:30-20:30 uur is Thomas Vijn te gast bij het BNR Zorgdebat met als titel "De toekomst van de arts: Tech-specialist of lifestyle coach?". Vijn is uitgenodigd als onderzoeker van het project "Welearn", een innovatief educatief programma voor patiënten, studenten en zorgprofessionals ...
 • Medisch contact 13 klein.jpg
  (29-03-2017)

  Gert Westert in Medisch Contact: psychiaters doen ROM tekort

  Psychiaters hebben steeds meer kritiek op routine outcome monitoring en willen er nu zelfs vanaf. Ze doen daarmee de kwaliteitsmeting tekort, zegt Gert Westert in Medisch Contact.
 • (06-12-2016)

  Illegale geneesmiddelenhandel op internet: gevolgen voor de volksgezondheid onvoldoende bekend

  Over de risico’s voor de volksgezondheid van het online kopen en gebruiken van illegale geneesmiddelen is onvoldoende bekend. Grote risico’s zijn vooralsnog niet aangetoond en het debat over illegale geneesmiddelen wordt gevoed door incidenten, blijkt uit onderzoek van IQ healthcare, Radboudumc. Meer voorlichting en structurele monitoring van mogelijke gezondheidsschade is daarom van groot belang.
 • (28-11-2016)

  'Beter niet doen’ lijst volop in de media

  Veel aandacht in de media voor de ‘Beter niet doen’ lijst die in het kader van het NFU-programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg is ontwikkeld. Het onderzoek is onder leiding van IQ healthcare uitgevoerd.
 • (25-11-2016)

  Zorgverleners en patiënten positief over PROMs, maar wie start bespreking in de spreekkamer?

  Patiënten en zorgverleners zijn beiden positief over het gebruik van PROMs in de spreekkamer. Ze verschillen echter van mening over wat er besproken moet worden en wie het initiatief moet nemen
 • Jeurissen P.png
  (07-11-2016)

  Patrick Jeurissen bij BNR Radio

  Maandagavond 7 november is Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg, te gast bij BNR Nieuwsradio.
 • Jeurissen P.jpg
  (01-06-2016)

  Inaugurele rede prof. dr. Patrick Jeurissen

  Op 1 juni 2016 sprak Patrick Jeurissen zijn oratie uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’. Hij besprak daarin het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg en wat nodig is voor duurzame oplossingen op de lange termijn.
 • (25-11-2015)

  Klachten en diagnoses van Patiënten op spoedposten in Nederland

  een vergelijkende studie van geïntegreerde Spoedeisende hulpen(SEH) en huisartsenposten(HAP’s).
 • (25-11-2015)

  Factoren van invloed op het zorggebruik in verschillende zorgsystemen

  Een internationale analyse van patiëntengegevens van 34 landen - In dit internationale onderzoek hebben we gekeken naar de geneigdheid van mensen om zorg te zoeken bij ernstige en minder ernstige klachten. We hebben gekeken of dit verschilt tussen landen, waar dit door beïnvloed wordt en of het leidt tot meer zorggebruik.
 • (25-11-2015)

  Eenduidige visie op palliatieve zorg bij dementie ontbreekt

  De identificatie van de palliatieve fase bij mensen met dementie in 6 landen