Nieuws

 • Jan Koetsenruiter_hoofd.jpg
  (20-04-2017)

  Sociale netwerken dragen bij aan gezondheid diabetespatiënt

  Jan Koetsenruiter is 20 april in Nijmegen gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van sociale netwerken op de gezondheid van diabetespatiënten. Hij laat zien hoe de sociale omgeving van diabetespatiënten in sommige gevallen een positieve invloed heeft op hoe diabetespatiënten omgaan met hun ziekte.
 • (31-03-2017)

  Praktische toolbox voor gebruikers van PROMs in de zorg nu online

  Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit wordt gemeten aan de hand van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs); dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren vanuit het perspectief van de patiënt meten. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil, is een handige online toolbox ontwikkeld. Deze PROM-toolbox is op 31 maart op het symposium ‘Gebruik van PROMs in de zorg’ gepresenteerd ...
 • Medisch contact 13 klein.jpg
  (29-03-2017)

  Gert Westert in Medisch Contact: psychiaters doen ROM tekort

  Psychiaters hebben steeds meer kritiek op routine outcome monitoring en willen er nu zelfs vanaf. Ze doen daarmee de kwaliteitsmeting tekort, zegt Gert Westert in Medisch Contact.
 • Nominees1 (1).jpg
  (20-03-2017)

  Nominatie VBHC prize 2017 voor twee Radboudumc projecten

  Twaalf initiatieven zijn door de internationale vakjury van de Value-Based Health Care (VBHC) Prize 2017 genomineerd. Twee van de initiatieven zijn (mede) afkomstig van het Radboudumc. Bij het project project “gewenste zorg in de laatste levensfase” zijn we als afdeling betrokken. Al de genomineerden maken kans op het winnen van de felbegeerde VBHC Prize 2017.
 • (15-03-2017)

  PREM vragenlijsten voor het meten van patiëntervaringen in de eerste lijn

  De ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg worden tot nu toe met veel verschillende vragenlijsten en verschillende procedures gemeten. Daarnaast zijn veel vragenlijsten niet gevalideerd of wel gevalideerd maar erg lang, zoals de Consumer Quality Index (CQI). Vanuit zowel patiënten, zorgaanbieders als zorgverzekeraars bestaat de behoefte om de metingen meer te stroomlijnen. IQ healthcare heeft daarom korte Patient Reported Experience Measure (PREM) vragenlijsten ontwikkeld en gevalideerd.
 • werkgroep richtlijn orgaandonatie bij euthanasie.jpg
  (10-03-2017)

  Meer duidelijkheid over orgaandonatie na euthanasie

  Woensdag 8 maart werd de nieuwe richtlijn ‘Orgaandonatie na Euthanasie’ aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden door huisarts Han Mulder, voorzitter van de werkgroep richtlijn Orgaandonatie na euthanasie. Medisch ethicus Gert Olthuis van IQ healthcare maakte deel uit van deze werkgroep. De richtlijn bevat een stappenplan voor huisartsen en andere betrokken zorgprofessionals vanaf het moment waarop een euthanasiepatiënt vraagt om na zijn dood organen te doneren.
 • Vide PP 2016.png
  (25-01-2017)

  Vide prijs 2016 voor artikel detectie patiëntveiligheidsrisico’s in ziekenhuizen met patiënten reviews

  Op dinsdag 24 januari 2017 werd op de Vide Nieuwjaarsbijeenkomst de winnaar van de Vide publicatieprijs 2016 bekend gemaakt. De jury was unaniem in haar oordeel: dit artikel scoorde het hoogst op alle vier de beoordelingscriteria* en de Vide publicatieprijs 2016 gaat dit jaar naar Sorien Kleefstra en haar collega’s ...
 • (09-01-2017)

  Meer bewegen en minder zitten is het devies – EuroFIT in het nieuws

  Afgelopen weekend kwam het project EuroFIT tweemaal in het nieuws.
 • Vide_logo.jpg
  (16-12-2016)

  Vide 2016 nominatie voor artikel over detectie patiëntveiligheidsrisico’s in ziekenhuizen met patiënten reviews

  Vide stimuleert met onder andere de Vide prijs het publiceren over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en het verrichten van onderzoek hiernaar. Publicaties worden beoordeeld door een vakjury van prominenten uit het vakgebied. Het artikel ‘Investigating the Potential Contribution of Patient Rating Sites to Hospital Supervision: Exploratory Results From an Interview Study in the Netherlands’ is nu één van de drie genomineerden.
 • (06-12-2016)

  Illegale geneesmiddelenhandel op internet: gevolgen voor de volksgezondheid onvoldoende bekend

  Over de risico’s voor de volksgezondheid van het online kopen en gebruiken van illegale geneesmiddelen is onvoldoende bekend. Grote risico’s zijn vooralsnog niet aangetoond en het debat over illegale geneesmiddelen wordt gevoed door incidenten, blijkt uit onderzoek van IQ healthcare, Radboudumc. Meer voorlichting en structurele monitoring van mogelijke gezondheidsschade is daarom van groot belang.
 • (01-12-2016)

  Subsidie voor onderzoek dat mantelzorg in de laatste levensfase verbeeldt

  Medisch ethici Jelle van Gurp and Gert Olthuis hebben een subsidie van €391.000,- ontvangen, uit het ZonMw Palliantie programma. In het project zullen ze samenwerken, met onder andere het Radboud Expertisecentrum van Pijn en Palliatieve Geneeskunde, KU Leuven, Movisie in Utrecht en de ArtEZ kunstacademie in Zwolle.
 • (28-11-2016)

  'Beter niet doen’ lijst volop in de media

  Veel aandacht in de media voor de ‘Beter niet doen’ lijst die in het kader van het NFU-programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg is ontwikkeld. Het onderzoek is onder leiding van IQ healthcare uitgevoerd.
 • (25-11-2016)

  Zorgverleners en patiënten positief over PROMs, maar wie start bespreking in de spreekkamer?

  Patiënten en zorgverleners zijn beiden positief over het gebruik van PROMs in de spreekkamer. Ze verschillen echter van mening over wat er besproken moet worden en wie het initiatief moet nemen
 • Jeurissen P.png
  (07-11-2016)

  Patrick Jeurissen bij BNR Radio

  Maandagavond 7 november is Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg, te gast bij BNR Nieuwsradio.
 • Sofie Manders.png
  (03-11-2016)

  Promotie Sofie Manders

  In haar proefschrift, getiteld 'Efficient use of antirheumatic treatment in rheumatoid arthritis: Data from daily clinical practice' beschrijft Sofie Manders haar onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit en veiligheid van antireumatica in de dagelijkse praktijk.
 • (30-10-2016)

  Paul Giesen in tv-programma De Monitor

  Zondagavond 30 oktober besteedde het tv-programma De Monitor opnieuw aandacht aan het dossier spoedzorg. Voor dit item werd onderzoeker Paul Giesen (IQ healthcare, doet onderzoek naar kwaliteit en veiligheid op huisartsenposten) en tevens huisarts geïnterviewd.
 • (26-10-2016)

  HAN-promotiebeurs voor Gerda van den Berg en Getty Huisman-de Waal

  De beurs is toegekend aan de onderzoekers Gerda van den Burg (PhD student, RD) en Getty Huisman-de Waal (PhD, RN, projectleider) voor het PhD project ‘Nurses for Food’.
 • IQ award 8.jpg (1)
  (14-10-2016)

  Jeroen Ludikhuize en Anja Brunsveld-Reinders winnen IQ award

  De IQ award wordt tweejaarlijks uitgereikt op de conferentie van IQ healthcare en bestaat uit een wissel-skulptuur, gemaakt door de kunstenares Aimee Rhemrev, en een geldprijs van € 500,-.
 • Vermeulen Hester 2 klein.jpg
  (04-10-2016)

  Hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen in Zorg.nu op NPO1

  Samen met Sonja Kersten, voorzitter van de beroepsvereniging V&VN, zal ze ingaan op de resultaten van een recente enquête over werkdruk bij verpleegkundigen en verzorgenden.
 • proefschrift-de-Groot-200x200.jpg
 • Kremer Jan
  (19-09-2016)

  Jan Kremer benoemd tot voorzitter Kwaliteitsraad

  De raad adviseert het Zorginstituut over kwaliteit en heeft een wettelijke taak bij het doorhakken van knopen, de zogenaamde doorzettingsmacht. Recente voorbeelden hiervan zijn de nieuwe kwaliteitsstandaarden geboortezorg en intensive care.
 • Overveld Lydia van resized.jpg
  (14-09-2016)

  Best Oral Presentation European Congress on Head and Neck Oncology

  Lydia van Overveld, onderzoeker IQ healthcare Radboudumc, heeft vorige week de 'Best Oral Presentation' gewonnen op het European Congress on Head and Neck Oncology met het project ‘Maligniteiten in het hoofdhalsgebied - Kwaliteitsregistratie in de keten’
 • Jeurissen P resized.jpg
  (07-09-2016)

  Patrick Jeurissen in 'Eerstelijns': "Huidige zorgstelsel geen slechte keuze"

  Als we de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit willen houden, dan is het huidige zorgstelsel geen slechte keuze, stelt bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van zorg Patrick Jeurissen.
 • (30-08-2016)

  EANS Posterprijs 2016 voor Wytske Geense

  Wytske Geense heeft bij de conferentie van de European Academy of Nursing Science (EANS) de 1ste prijs ontvangen voor beste poster 2016. Samen met de zorgverleners van de afdeling Kindernefrologie en ouders van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis ontwikkelde ze een online ondersteuningsprogramma “Mijn Kinderniernet” voor ouders van kinderen met een chronische nierziekte. Dit alles werd mogelijk gemaakt met subsidie van Nierstichting Nederland.
 • Vernooij award 2016.jpg
  (29-08-2016)

  Prof. Myrra Vernooij-Dassen ontvangt award voor uitzonderlijke bijdrage op gebied van de psychogeriatrie

  The International Psychogeratric Association kent de ‘IPA Distinguished Service Award’ toe aan mensen die inspiratie, leiderschap, innovatie en visie hebben getoond op het gebied van psychogeriatrie. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de openingsceremonie van het tweejaarlijkse Internationale IPA congres in San Francisco op 6 september aanstaande.
 • (20-08-2016)

  Inter-professioneel leren recept voor betere samenwerking tandarts en mondhygiënist?

  Taakherschikking biedt mondhygiënisten de kans om autonoom een aantal taken uit te voeren, daarmee verandert ook de samenwerking met tandartsen. Inter-professionele samenwerking is daarmee belangrijker dan ooit ...
 • (08-08-2016)

  Doelmatigheidsubsidie voor de Coach2Move benadering bij ouderen

  Ria Nijhuis - van der Sanden en Thomas Hoogeboom ontvingen een subsidie uit het ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek van 400.000 euro voor onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe aanpak voor fysiotherapie bij ouderen met mobiliteitsproblemen.
 • (19-07-2016)

  Patiënten kritisch over dezelfde ziekenhuizen als inspectie

  Patiënten beoordelen dezelfde ziekenhuizen als risicovol als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat doet. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van Tijn Kool van IQ healthcare naar patiëntbeoordelingen op Zorgkaart Nederland.
 • Vermeulen Hester 2 klein.jpg
  (20-06-2016)

  Hester Vermeulen is per 1 juli benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap bij IQ healthcare, Radboudumc

  Hester Vermeulen is verpleegkundige en klinisch epidemioloog. Voorheen werkte zij zowel bij het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam als bij de Hogeschool van Amsterdam als lector Evidence Based Perioperatieve zorg.
 • Jeurissen P.jpg
  (01-06-2016)

  Inaugurele rede prof. dr. Patrick Jeurissen

  Op 1 juni 2016 sprak Patrick Jeurissen zijn oratie uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’. Hij besprak daarin het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg en wat nodig is voor duurzame oplossingen op de lange termijn.
 • (30-05-2016)

  Doelmatiger CVRM in de huisartsenpraktijk? Wordt een opleidingspraktijk

  De status ‘opleidingspraktijk voor huisartsen’ en ‘een groter aandeel diabetes patiënten in een praktijk’ blijken een significante relatie te hebben met de doelmatigheid van implementatie van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) in de huisartsenpraktijk. De praktijkgrootte en of een praktijkverpleegkundige klinische CVRM taken uitvoert in plaats van de huisarts lijken niet van invloed op de efficiëntie van CVRM.
 • (30-05-2016)

  Vijfenveertig jaar bezuinigingsmaatregelen in de zorg

  Stijgende zorgkosten zijn een probleem van alle landen en van alle tijden. In dit artikel vatten we de verschenen literatuur over kostenbeheersing sinds de jaren zeventig samen. Dit geeft een overzicht van de mogelijkheden die een overheid heeft om de zorgkosten te beheersen. Maar biedt tevens een conceptueel model dat als toolkit kan dienen voor beleidsmaker die strategieën zoeken voor kostenbeheersing, of voor onderzoekers die zulke strategieën willen evalueren.
 • (18-05-2016)

  De ethische dimensie van samen zorgen in de wijk

  18 mei publiceerde het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) het signalement ‘Samen zorgen in de wijk’. Met inzichten opgedaan uit literatuuronderzoek, ethische reflectie en praktijkbezoeken doet het CEG aanbevelingen aan hulpverleners in wijkteams om de ethische dimensie van samenwerking bij hun afwegingen te betrekken en te bespreken. Dr. J.J Kole, universitair docent beroepsethiek in de gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare – Radboudumc is hoofdauteur.
 • (18-05-2016)

  Hebt u ervaring met de selectie van PROs en/of PROMs?

  Geef het ons door en help mee met de ontwikkeling van een praktische toolbox! - Deze toolbox biedt straks een overzicht van bestaande documentatie en relevante praktijkvoorbeelden, waarmee professionals en patiëntvertegenwoordigers ondersteund worden in de selectie en de toepassing van PROs en PROMs. Lees verder en deel nu uw ervaring(en) met ons.
 • Samen zorgen in de wijk.jpg
  (18-05-2016)

  De ethische dimensie van samen zorgen in de wijk

  18 mei publiceerde het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) het signalement ‘Samen zorgen in de wijk’. Met inzichten opgedaan uit literatuuronderzoek, ethische reflectie en praktijkbezoeken doet het CEG aanbevelingen aan hulpverleners in wijkteams om de ethische dimensie van samenwerking bij hun afwegingen te betrekken en te bespreken. Dr. J.J Kole, universitair docent beroepsethiek in de gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare – Radboudumc is hoofdauteur.
 • Heupprothese.jpg
  (17-05-2016)

  Risicomodel voorspelt snelheid van herstel na totale heupprothese

  Omdat niet iedere patiënt op dezelfde wijze herstelt van een totale heupprothese is een preoperatief risicomodel ontwikkeld waarmee de snelheid van herstel voorspelt kan worden. Op basis van factoren als leeftijd, geslacht, BMI, algehele gezondheid en fysiek functioneren kunnen nu hoog en laag risico patiënten worden onderscheiden.
 • (17-05-2016)

  Maatwerk in zelfmanagement ondersteuning

  Zelfmanagementondersteuning bij mensen met chronische aandoeningen leidt met inzet van de Self-Management Screening questionnaire (SeMaS - een screeningsinstrument om barrières voor zelfmanagement vast te stellen) tot meer zelfmetingen door patiënten en vaker een individueel zorgplan.
 • Gert_Radar3.jpg (1)
  (11-05-2016)

  IQ healthcare werkt mee aan uitzending Radar Extra

  Radar Extra besteedt op 9 mei en 10 mei aandacht aan tien jaar marktwerking in de zorg. Gert Westert komt aan het woord over onder meer de stijgende zorgkosten en praktijkvariatie.
 • Prof.dr. M. Vernooij-Dassen
  (09-05-2016)

  Prof. Myrra Vernooij-Dasssen keynote spreker op conferentie 'Living well with(out) dementia'

  Op 9 en 10 mei organiseert het Nederlands voorzitterschap in Amsterdam de conferentie 'Living well with(out) dementia'
 • Voorkant TGE.jpg
  (05-04-2016)

  Nieuwste editie TGE 'Mooie woorden waarmaken'

  Speciale prudentia uitgave van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek Ziekenhuizen gebruiken vaak mooie, gevleugelde woorden om te laten zien waar ze voor staan: Uw zorg, onze passie. In vertrouwde handen. Hét mensenziekenhuis. Aangenaam dichtbij. Maar hoe patiënten de zorg beleven is afhankelijk van de mate waarin de medewerkers zich kunnen verbinden met de mooie woorden uit de missie. Wat vraagt het van een ziekenhuis en zijn medewerkers om deze mooie woorden en waarden daadwerkelijk vorm te geven op de werkvloer? Die vraag was het uitgangspunt van de Prudentiaconferentie, waarvan dit themanummer het product is. De inhoudsopgave en het redactioneel van dit thema nummer zijn al in te zien. .
 • (25-11-2015)

  Klachten en diagnoses van Patiënten op spoedposten in Nederland

  een vergelijkende studie van geïntegreerde Spoedeisende hulpen(SEH) en huisartsenposten(HAP’s).
 • (25-11-2015)

  Factoren van invloed op het zorggebruik in verschillende zorgsystemen

  Een internationale analyse van patiëntengegevens van 34 landen - In dit internationale onderzoek hebben we gekeken naar de geneigdheid van mensen om zorg te zoeken bij ernstige en minder ernstige klachten. We hebben gekeken of dit verschilt tussen landen, waar dit door beïnvloed wordt en of het leidt tot meer zorggebruik.
 • (25-11-2015)

  Eenduidige visie op palliatieve zorg bij dementie ontbreekt

  De identificatie van de palliatieve fase bij mensen met dementie in 6 landen