Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Afbeelding bij uitgelicht project.jpg

De mens achter de oudere patiëntHet inzetten van een generieke PROM in het zorgproces bij ouderen kan de gezamenlijke besluitvorming verbeteren, zorgen voor een grotere tevredenheid van patiënten door zorg die meer op maat is en de werktevredenheid van zorgprofessionals optimaliseren.

Experts

meer

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

Moreel beraad heeft vooral impact op zorgverlenersBinnen het Radboudumc, maar ook in andere zorginstellingen, wordt ‘moreel beraad’ steeds gangbaarder. Onder leiding van een ethicus analyseren zorgverleners morele dilemma’s of vragen uit hun dagelijks werk.

Beweging meten in ziekenhuisomgeving lastigActiviteitenmeters helpen bij het meten en stimuleren van beweging bij patiënten tijdens een ziekenhuisopname. De HealthPatch® is een meter die naast beweging vitale waarden kan meten. Deze studie laat zien dat de HealthPatch® de hoeveelheid liggen valide en betrouwbaar te meet. De hoeveelheid zitten/staan en lopen wordt echter onvoldoende valide en betrouwbaar gemeten.

Agenda

meer

Op maandag 17 december a.s. om 16.30 uur verdedigt Mirelle Hanskamp-Sebregts haar proefschrift 'Improving patient safety in hospital care: the implementation of internal audits'. Promotor is prof. dr. G.P. Westert, copromotoren zijn dr. H.C.H. Wollersheim , dr. P.J.M. van Gurp.

Op dinsdag 18 december a.s. om 12.30 uur verdedigt Janine Hidding haar proefschrift 'Arm- and shoulder function in breast cancer. Impact of medical treatment' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotores zijn prof. dr. M.W.G. Nijhuis-Van der Sanden, prof. dr. H.W.M. Laarhoven, copromotores zijn dr. P.J. van der Wees, dr. C.H.G. Beurskens.

26ste editie: Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector- start 8 januari 2019 Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen.