Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Afbeelding bij Uitgelicht project Beter Laten.jpg

Tijd maken met beter latenRecent is een internationaal artikel verschenen van enkele onderzoekers van IQ healthcare over verpleegkundige handelingen die onnodig en soms zelf schadelijk zijn. Internationaal hebben de zogenaamde low-value care en wise choices vooral van medici aandacht gekregen. Voor verpleegkundigen of paramedici is dit nog redelijk onontgonnen terrein. Onderzoekers van IQ healthcare inventariseerden daarom de bestaande richtlijnen voor verpleegkundigen op Beter Laten handelingen. Het blijkt dat het verminderen van overbodige handelingen tijd en kwaliteit oplevert!

Experts

meer

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden. Hierin is wetenschappelijke onderbouwing een belangrijke factor, uiteraard gegeven de context van een individu. De uitdaging is, sinds het ontstaan van EBP, dan ook onveranderd: het integreren van (1) het beste wetenschappelijk onderzoek, (2) de wensen, voorkeuren en waarden van de goed geïnformeerde, individuele patiënt én (3) klinische expertise. Integratie van deze drie aspecten brengt het leveren van waardevolle zorg heel dichtbij. Echter, zoals ook het RVS rapport aangeeft, valt er op dit gebied nog veel te verbeteren.

Publicaties

meer

Vaccinatieweigeraars: tegenverhalen nodigVaccinatieweigeraars: tegenverhalen nodig Hoewel het vaccineren van kinderen voor veel ouders vanzelfsprekend is, daalt de vaccinatiegraad in Nederland. Vaak wordt dit gerelateerd aan een gebrek aan kennis bij ouders. Gert Olthuis, Jelle van Gurp en stagiaire Priscilla Hanssen van IQ healthcare analyseerden de manier waarop vaccineren geframed wordt in kranten en op internet. Ze schreven naar aanleiding van de resultaten een opinieartikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De kernboodschap: de verhalen die rondgaan over niet-vaccineren hebben tegenverhalen nodig vanuit de gezondheidszorg.

Nieuw leerboek uit: Gezondheid Organiseren. Leerboek voor verpleegkundigenDit boek, onder redactie van Miranda Laurant & Hester Vermeulen, geeft verpleegkundigen (in opleiding) inzicht in ontwikkelingen in de gezondheidszorg, waarbij verschuiving optreedt van een ziekte-georiënteerde zorg naar een gezondheid-georiënteerde zorg. Het gaat ook in op duurzame zorg en het verschuiven van taken en verantwoordelijkheid. Ook is er aandacht voor technologische innovaties in de zorg en het efficiënt inrichten van zorgprocessen. Het boek schetst de ontwikkelingen in de wettelijke en financiële kaders en de ethische dilemma’s die verpleegkundigen in hun dagelijkse werk ervaren.

Agenda

meer

Op woensdag 7 november a.s. om 10.30 u verdedigt Olga Visser haar proefschrift 'Preventing pertussis in early infancy. Development of a strategy for implementing pertussis vaccination of new parents and healthcare workers'. Olga voerde dit onderzoek uit bij de Academische Werkplaats AMPHI in samenwerking met IQ healthcare. Prof. dr. Koos van der Velden en prof. dr. Marlies Hulscher zijn de promotores bij dit project, dr. Jeannine Hautvast is de co-promotor.

Op maandag 26 november a.s. om 14.30 uur verdedigt Joost Wammes zijn proefschrift High-cost patients and opportunities to reduce unnecessary spending”. Promotores zijn prof. dr. P.P.T. Jeurissen, prof. dr. G.P. Westert, prof. dr. P.J. van der Wees, copromotor is dr. M.A.C. Tanke.

Op maandag 17 december a.s. om 16.30 uur verdedigt Mirelle Hanskamp-Sebregts haar proefschrift 'Improving patient safety in hospital care: the implementation of internal audits' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotor is prof. dr. G.P. Westert, copromotoren zijn dr. H.C.H. Wollersheim , dr. P.J.M. van Gurp.