Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Regie over zorg met inzage in het huisartsendossier met MijnZorgnetHalf april gaat de pilot 'Inzage in het huisartsendossier met MijnZorgnet' van start. Deze pilot biedt patiënten uit drie huisartsenpraktijken in en om Nijmegen de mogelijkheid om vanuit hun digitale persoonlijke gezondheidsomgeving bij MijnZorgnet hun huisartsendossier in te zien. Patiënten kunnen op deze manier actiever betrokken zijn bij beslissingen over hun gezondheid en regie nemen over hun zorg.

Experts

meer

Blog

meer

Snijden in onnodige zorg, snijden in eigen vlees?Onze zorgproductie in 2015 en 2016) laat zien dat we meer zorg bieden dan dat er is ingekocht. Deze constatering van de verzekeraars klinkt nog vrij neutraal, maar als ze de term 'overproductie' toevoegen, is dat weg. 'Overproductie' past niet in de leefwereld van de zorgverlener; het introduceert een verdachtmaking, waar een individuele zorgverlener niks mee kan, niks wil. Hoe komt dat?

Gert Westert _8942 Verkleind

Publicaties

meer

Een innovatieve manier om de steekproefomvang te reducerenBij het uitvoeren van studies kan het nodig zijn om twee verschillende eindpunten te gebruiken. Bijvoorbeeld om het multi-dimensionale concept van de interventie en de beoogde doelen adequaat weer te kunnen geven. In dit artikel laten we aan de hand van de Sociaal Fit studie zien hoe je bij gebruik van twee eindpunten op een innovatieve manier de steekproef kan berekenen en reduceren.

Minder verspilling in zorg en in de wetenschapHet tijdschrift Implementation Science roept in dit artikel op tot relevanter en beter onderzoek naar de invoering van innovaties in de gezondheidszorg. Bedoeld worden met name die innovaties waarvan de meerwaarde bewezen is. Verder streeft het tijdschrift, dat al een open access met open peer review strategie kent, nu ook naar open data. Op deze manier wil het tijdschrift bijdragen aan het verminderen van verspilling in de zorg en in de wetenschap.

Agenda

meer

Presentatie van de PROM-toolbox met interactieve workshops. Op vrijdag 31 maart presenteert het Expertisenetwerk Patient Reported Outcomes de PROM-toolbox met interactieve workshops. De PROM-toolbox ondersteunt u bij de selectie en invoering van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs)