Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Cover Betaalbare zorg schaduw.png

Celsus academie presenteert handboek betaalbare zorgWe moeten duidelijk kiezen waar we ons zorggeld aan uit willen geven. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op terugdringen van onnodige zorg en het beter coördineren van zorg rondom de zorgvraag. Hiervoor is een langetermijnstrategie noodzakelijk. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het boek ‘Betaalbare zorg’ van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Het eerste exemplaar van het boek wordt op 19 april in Den Haag uitgereikt aan de minister van Medische Zorg en Sport.

Experts

meer

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden. Hierin is wetenschappelijke onderbouwing een belangrijke factor, uiteraard gegeven de context van een individu. De uitdaging is, sinds het ontstaan van EBP, dan ook onveranderd: het integreren van (1) het beste wetenschappelijk onderzoek, (2) de wensen, voorkeuren en waarden van de goed geïnformeerde, individuele patiënt én (3) klinische expertise. Integratie van deze drie aspecten brengt het leveren van waardevolle zorg heel dichtbij. Echter, zoals ook het RVS rapport aangeeft, valt er op dit gebied nog veel te verbeteren.

Publicaties

meer

Gebruik van de huisartsenpost door migrantenMigranten maken relatief vaak gebruik van de huisartsenpost (HAP). Onderzoekers van IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde gingen na wat motieven en verwachtingen van migranten zijn om contact op te nemen met de HAP. Deze bleken vergelijkbaar met die van autochtonen, maar niet-westerse migranten willen vaker actie van de huisarts, zoals lichamelijk onderzoek of medicatie. Daarnaast ervaren migranten vaker problemen met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts.

Veiligere ziekenhuiszorg door interne audits?In de Nederlandse ziekenhuizen zijn interne audits geïmplementeerd om patiëntveiligheid te bewaken en te verbeteren. De vraag is of ziekenhuisbrede interne audits patiëntveiligheid verbeteren? Uit een effect- en procesevaluatiestudie blijkt dat interne audits geen effect hebben op (vermijdbare) zorggerelateerde schades bij patiënten, het teamklimaat onder zorgverleners en de patiëntveiligheidscultuur op klinische afdelingen. Het ervaren veiligheidsgevoel bij patiënten en medicatie- en informatieveiligheid op klinische afdelingen verbeterden significant. De korte implementatietijd, tijdrovende en arbeidsintensieve implementatie van verbeteracties en beperkte organisatorische ondersteuning (zoals onvoldoende personele capaciteit, tijd en ICT-ondersteuning) verklaarden voornamelijk de geobserveerde effecten.

Agenda

meer

Op 1 en 2 november 2018 vindt het Radboudumc New Frontiers Congres plaats. De eerste dag van het congres heeft als onderwerp Big data en welke invloed dit heeft in de wereld van de gezondheidszorg (Engelstalig). De tweede dag staat in het teken van netwerkzorg en is geheel Nederlandstalig

Op maandag 26 november a.s. om 14.30 uur promoveert Joost Wammes op het proefschrift High-cost patients and opportunities to reduce unnecessary spending”. Promotores zijn prof. dr. P.P.T. Jeurissen, prof. dr. G.P. Westert, prof. dr. P.J. van der Wees, copromotor is dr. M.A.C. Tanke.

Op maandag 17 december a.s. om 16.30 uur promoveert Mirelle Hanskamp-Sebregts op het proefschrift 'Improving patient safety in hospital care: the implementation of internal audits' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotor is prof. dr. G. Westert, copromotoren zijn dr. H.C.H. Wollersheim , dr. P.J.M. van Gurp.