Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Experts

meer

Blog

meer

Snijden in onnodige zorg, snijden in eigen vlees?Onze zorgproductie in 2015 en 2016) laat zien dat we meer zorg bieden dan dat er is ingekocht. Deze constatering van de verzekeraars klinkt nog vrij neutraal, maar als ze de term 'overproductie' toevoegen, is dat weg. 'Overproductie' past niet in de leefwereld van de zorgverlener; het introduceert een verdachtmaking, waar een individuele zorgverlener niks mee kan, niks wil. Hoe komt dat?

Gert Westert _8942 Verkleind

Publicaties

meer

Nederlandse huisartsenposten en spoedzorg inspiratiebron voor andere landenDe positieve ervaringen met huisartsenposten en de spoedzorg in Nederland kunnen andere landen inspireren om te investeren in goede medische zorg buiten kantooruren. Dit schrijven Australische experts in een redactioneel commentaar van het Amerikaanse tijdschrift Annals of Internal Medicine naar aanleiding van een artikel van Marleen Smits en collega's van IQ healthcare, Radboudumc, gepubliceerd in hetzelfde blad.

Hoe geschikt is dossieronderzoek voor opsporen zorgschade?Systematisch literatuuronderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit Verbetering van de patiëntveiligheid door het meten, voorkómen en verminderen van zorggerelateerde schade is een uitdaging voor zorgverleners. Dossieronderzoek is de meest bestudeerde methode om het aantal gevallen van zorggerelateerde schade te bepalen en wordt internationaal geaccepteerd als gouden standaard hiervoor. Dit literatuuronderzoek laat echter zien dat dossieronderzoek hiervoor een onvolmaakte en beperkt geëvalueerde methode is.

Agenda

meer

Lianne Remijn verdedigt 21 juni 2017 om 14.30u haar proefschrift getiteld 'Mastication in children with cerebral palsy'.

Op 11 september wordt het congres getiteld ‘Choosing Wisely 2017- waardecreatie in de zorg’ georganiseerd. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij, of geïnteresseerd is in waardecreatie in de zorg, verstandige keuzes en samen beslissen. Deelname is gratis en er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.