Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Cover Betaalbare zorg schaduw.png

Celsus academie presenteert handboek betaalbare zorgWe moeten duidelijk kiezen waar we ons zorggeld aan uit willen geven. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op terugdringen van onnodige zorg en het beter coördineren van zorg rondom de zorgvraag. Hiervoor is een langetermijnstrategie noodzakelijk. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het boek ‘Betaalbare zorg’ van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Het eerste exemplaar van het boek wordt op 19 april in Den Haag uitgereikt aan de minister van Medische Zorg en Sport.

Experts

meer

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden. Hierin is wetenschappelijke onderbouwing een belangrijke factor, uiteraard gegeven de context van een individu. De uitdaging is, sinds het ontstaan van EBP, dan ook onveranderd: het integreren van (1) het beste wetenschappelijk onderzoek, (2) de wensen, voorkeuren en waarden van de goed geïnformeerde, individuele patiënt én (3) klinische expertise. Integratie van deze drie aspecten brengt het leveren van waardevolle zorg heel dichtbij. Echter, zoals ook het RVS rapport aangeeft, valt er op dit gebied nog veel te verbeteren.

Publicaties

meer

Essentiële verpleegkundige zorg, het meest geleverd het minst onderzochtIedereen die zorg nodig heeft wil zich schoon, gevoed, veilig en gerespecteerd voelen. Verpleegkundigen zijn hierin essentieel. Hoewel elke verpleegkundige dagelijks essentiële zorg levert, is deze nog nauwelijks onderbouwd met goed wetenschappelijk onderzoek. Daarom startte in 2014 het nationaal onderzoeksproject Basic Care Revisited, een samenwerking tussen Radboudumc, UMCU en Universiteit Maastricht.

Activering en blootstelling aan pijn zinvol bij Complex regionaal pijnsyndroomComplex regionaal pijnsyndroom type 1 is een chronische invaliderende pijnaandoening die kan ontstaan na een kneuzing of fractuur in de ledematen. De gebruikelijke behandeling bestaat uit revalidatie op geleide van de pijn en het voorschrijven van pijnmedicatie. Pain exposure fysiotherapie daarentegen stimuleert het actief gebruik van het ledemaat ondanks de pijnklachten en door tevens af te zien van het gebruik van pijnmedicatie.

Agenda

meer

INTRODUCTIECURSUS - DAG 2 Kwalitatief onderzoek wordt ingezet als men ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt wil onderzoeken. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.

Evelien Belfroid promoveert aan de Radboud Universiteit op woensdag 4 juli om 14:30 uur op haar proefschrift over het definiëren van goede voorbereiding en respons bij infectieziekte-uitbraken