Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Prikkie.png

Aanknopingspunten voor kinkhoest cocooning vaccinatieprogramma’s Verzorgers van zuigelingen vaccineren tegen kinkhoest (cocooning) vermindert de kans op overdracht van kinkhoest naar zuigelingen. Daarmee beschermt cocooning deze kinderen tegen het risico op gezondheidschade door een kinkhoestbesmetting. Deze studie geeft inzicht in de belangrijkste determinanten van de intentie tot vaccinatie en de thema’s die deze besluitvorming beïnvloeden.

Experts

meer

Blog

meer

Snijden in onnodige zorg, snijden in eigen vlees?Onze zorgproductie in 2015 en 2016) laat zien dat we meer zorg bieden dan dat er is ingekocht. Deze constatering van de verzekeraars klinkt nog vrij neutraal, maar als ze de term 'overproductie' toevoegen, is dat weg. 'Overproductie' past niet in de leefwereld van de zorgverlener; het introduceert een verdachtmaking, waar een individuele zorgverlener niks mee kan, niks wil. Hoe komt dat?

Gert Westert _8942 Verkleind

Publicaties

meer

De effectiviteit van patiëntveiligheidsinterventies behoeft robuuster bewijsWereldwijd is in ziekenhuizen het verbeteren van de patiëntveiligheid bij ziekenhuisopnames hoogste prioriteit, maar de incidentie van opnamegerelateerde gezondheidsschade neemt over de jaren heen niet of nauwelijks af. Dit onderzoek laat zien dat de wetenschappelijke onderbouwing van bewezen effectieve patiëntveiligheidsinterventies voor veel van deze interventies beperkt is of zelfs geheel ontbreekt.

Toename van positieve patiëntervaringen in de Nederlandse huisartsenzorgTrendanalyses laten een toename in positieve patiëntervaringen met de huisartsenzorg zien over de periode 2007-2012. Met name oudere mensen, mensen zonder chronische aandoeningen, mensen die de praktijk meer frequent bezoeken en mensen uit een solopraktijk hebben relatief betere ervaringen met de verleende zorg. De organisatorische veranderingen in de huisartsenzorg in diezelfde periode kunnen hiervoor een verklaring zijn, maar om dit te kunnen vaststellen is aanvullend onderzoek nodig.

Agenda

meer