Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Experts

meer

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden. Hierin is wetenschappelijke onderbouwing een belangrijke factor, uiteraard gegeven de context van een individu. De uitdaging is, sinds het ontstaan van EBP, dan ook onveranderd: het integreren van (1) het beste wetenschappelijk onderzoek, (2) de wensen, voorkeuren en waarden van de goed geïnformeerde, individuele patiënt én (3) klinische expertise. Integratie van deze drie aspecten brengt het leveren van waardevolle zorg heel dichtbij. Echter, zoals ook het RVS rapport aangeeft, valt er op dit gebied nog veel te verbeteren.

Publicaties

meer

Tailored Implementation for Chronic Diseases project - Alle publicaties gebundeldSinds kort zijn alle artikelen die zijn gepubliceerd binnen het Tailored Implementation for Chronic Diseases project (2011-2015),, kortweg TICD project gebundeld beschikbaar op Biomedcentral. Het doel van dit omvangrijke Europese programma was kennisontwikkeling over concepten en methoden in de ontwikkeling van interventies op maat voor patiënten met een chronische aandoening, ten einde de zorg voor die groepen patiënten te verbeteren.

De potentie van studentengedreven patiënteneducatieIndividuele onderzoeken suggereerden het al, maar Thomas Vijn en collega’s laten met een scoping review zien dat het betrekken van studenten bij patiënteneducatie veel potentie heeft om de kwaliteit van zorg en het medisch onderwijs te verbeteren.

Agenda

meer

Op 6 september 2017 verdedigt Inge Hommel haar proefschrift, getiteld 'Improving perioperative diabetes care'.

Op 11 september wordt het congres getiteld ‘Choosing Wisely 2017- waardecreatie in de zorg’ georganiseerd. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij, of geïnteresseerd is in waardecreatie in de zorg, verstandige keuzes en samen beslissen. Deelname is gratis en er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Loopt u in uw huisartspraktijk nogal eens tegen morele of ethische problemen aan? Heeft u zin om daar eens wat langer bij stil te staan? Dan is de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk vast iets voor u. Deze start 12 september 2017