Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Bundeling van kennis en instrumenten voor PRO(M)sPatient-Reported Outcomes (PROs) zijn aspecten van gezondheid of welzijn die door de patiënt zelf gerapporteerd worden. De inzet van instrumenten om deze uitkomsten te meten - de Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) - als kwaliteitsindicator van de uitkomsten van zorg is momenteel heel actueel.

Experts

meer

Blog

meer

Snijden in onnodige zorg, snijden in eigen vlees?Onze zorgproductie in 2015 en 2016) laat zien dat we meer zorg bieden dan dat er is ingekocht. Deze constatering van de verzekeraars klinkt nog vrij neutraal, maar als ze de term 'overproductie' toevoegen, is dat weg. 'Overproductie' past niet in de leefwereld van de zorgverlener; het introduceert een verdachtmaking, waar een individuele zorgverlener niks mee kan, niks wil. Hoe komt dat?

Gert Westert _8942 Verkleind

Publicaties

meer

Agenda

meer

In dit proefschrift heeft Tessa van Loenen in Europese context onderzocht of en met name hoe de huisartsenzorg in de eerste lijn, bijdraagt aan vermijding van zorggebruik in de tweede lijn.

Irene Faber laat in haar proefschrift zien hoe door het gericht testen van jonge tafeltennissers een beter beeld ontstaat over de potentie van het kind om door te groeien naar topsporter. Voorafgaande aan deze promotie wordt een symposium over dit onderwerp georganiseerd.

Symposium over talentherkenning voor professionals in de sport, voorafgaande aan de promotie van Irene Faber