Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Thomas Vijn_ Radboudumc draait door.jpg

Experts

meer

Blog

meer

Snijden in onnodige zorg, snijden in eigen vlees?Onze zorgproductie in 2015 en 2016) laat zien dat we meer zorg bieden dan dat er is ingekocht. Deze constatering van de verzekeraars klinkt nog vrij neutraal, maar als ze de term 'overproductie' toevoegen, is dat weg. 'Overproductie' past niet in de leefwereld van de zorgverlener; het introduceert een verdachtmaking, waar een individuele zorgverlener niks mee kan, niks wil. Hoe komt dat?

Gert Westert _8942 Verkleind

Publicaties

meer

Waarom willen huisartsen een VS of een PA?De verpleegkundige specialist (VS) en de physician assistant (PA) zijn beiden in toenemende mate aanwezig in ons zorglandschap. Beiden hebben de kennis en bevoegdheid om bepaalde taken van artsen over te nemen. Dat biedt ook kansen voor de huisartsenzorg. Dit onderzoek laat zien dat praktijken en huisartsenposten al ervaring opdoen met de inzet van VS en PA, maar dat de weg naar een goede skill mix in de eerste lijn nog ondersteuning behoeft.

Verbetering van CVRM in de huisartsenpraktijk – een programma op maatPraktijkondersteuners (POHs) hebben in de Nederlandse huisartsenpraktijk een belangrijke taak in de uitvoering van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Om het CVRM in de huisartsenpraktijk te verbeteren ontwikkelden onderzoekers van IQ healthcare een maatwerkprogramma dat zich richtte op de ondersteuning van de praktijkondersteuner bij de uitvoering van CVRM.

Agenda

meer

Presentatie van de PROM-toolbox met interactieve workshops. Op vrijdag 31 maart presenteert het Expertisenetwerk Patient Reported Outcomes de PROM-toolbox met interactieve workshops. De PROM-toolbox ondersteunt u bij de selectie en invoering van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs)