Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Experts

meer

Blog

meer

Snijden in onnodige zorg, snijden in eigen vlees?Onze zorgproductie in 2015 en 2016) laat zien dat we meer zorg bieden dan dat er is ingekocht. Deze constatering van de verzekeraars klinkt nog vrij neutraal, maar als ze de term 'overproductie' toevoegen, is dat weg. 'Overproductie' past niet in de leefwereld van de zorgverlener; het introduceert een verdachtmaking, waar een individuele zorgverlener niks mee kan, niks wil. Hoe komt dat?

Gert Westert _8942 Verkleind

Publicaties

meer

Hoe geschikt is dossieronderzoek voor opsporen zorgschade?Systematisch literatuuronderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit Verbetering van de patiëntveiligheid door het meten, voorkómen en verminderen van zorggerelateerde schade is een uitdaging voor zorgverleners. Dossieronderzoek is de meest bestudeerde methode om het aantal gevallen van zorggerelateerde schade te bepalen en wordt internationaal geaccepteerd als gouden standaard hiervoor. Dit literatuuronderzoek laat echter zien dat dossieronderzoek hiervoor een onvolmaakte en beperkt geëvalueerde methode is.

Zelf-management van diabetes is voor velen een gezamenlijke opgavePatienten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, staan voor veel uitdagingen. Een kwalitatieve studie laat zien dat zij deze niet alleen individueel aangaan, maar ook samen met familie, vrienden en lokale organisaties. Zo bespreken zij medicatieveiligheid met anderen en ontvangen zij praktische hulp bij het innemen van medicijnen.

Agenda

meer

Elke Huntink verdedigt haar proefschrift getiteld 'Development and evaluation of a tailored implementation programme for cardiovascular risk management in general practice'.