Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Huisarts_ZIekenhuis_250X425.jpg

Succesvolle samenwerking tussen eerste en tweede lijn: cardiovasculaire screening RA patiëntenVolgens nationale en internationale richtlijnen moeten Reumatoïde Artritis (RA) patiënten minstens iedere 5 jaar cardiovasculair gescreend worden vanwege hun verhoogde risico op het ontwikkelen van hart-en vaatziekten. In 2013 is binnen zorggroep Synchroon in de regio Oss-Uden-Veghel afgesproken dat niet de reumatoloog maar de huisarts hier verantwoordelijk voor is. Nu is geïnventariseerd wat de resultaten zijn van de samenwerking tussen de huisartsen in de 1e lijn en de specialisten uit de 2e lijn m.b.t. cardiovasculaire screening van RA patiënten.

Experts

meer

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden. Hierin is wetenschappelijke onderbouwing een belangrijke factor, uiteraard gegeven de context van een individu. De uitdaging is, sinds het ontstaan van EBP, dan ook onveranderd: het integreren van (1) het beste wetenschappelijk onderzoek, (2) de wensen, voorkeuren en waarden van de goed geïnformeerde, individuele patiënt én (3) klinische expertise. Integratie van deze drie aspecten brengt het leveren van waardevolle zorg heel dichtbij. Echter, zoals ook het RVS rapport aangeeft, valt er op dit gebied nog veel te verbeteren.

Publicaties

meer

Verpleegkundig Specialisten een waardevolle kracht voor de huisartsenzorg buiten kantoorurenHet aantal patiënten dat de huisartsenpost/spoedpost bezoekt is de laatste jaren gestegen, waarmee de werkbelasting van huisartsen toeneemt. In onderzoek naar de inzet van verpleegkundig specialisten is gebleken dat zij, vergelijkbaar met huisartsen, zorg kunnen bieden aan patiënten die de post bezoeken. Zij worden gezien als waardevolle professionals.

Academisch werk voor verpleegkundigen nog onvoldoende gefaciliteerdDe huidige heersende verpleegkundige cultuur in ziekenhuizen wordt gezien als een academische misfit, waardoor academisch opgeleide verpleegkundigen wegtrekken uit de praktijk. Dit is de stevige conclusie uit het onderzoek van Catharina van Oostveen en haar collega’s.

Agenda

meer

Op 2 februari 2018 om 10.30u verdedigt Ellen Keizer haar proefschrift getiteld 'Use of out-of-hours primary care. Understanding and influencing patients’ help-seeking'.