Nieuws

Nieuws

Uitgelicht project

Uitgelicht project

Behoud van eigen regie voor dementerende ouderen
In dit proeftuinproject krijgen bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen persoonsgerichte zorg welke zich richt op krachten en vaardigheden van de dementerende oudere die vaak nog wel aanwezig zijn. Dit focus heeft een positieve uitwerking op andere vaardigheden en kan zo bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie.
meer informatie >
Hoogleraren

Experts

 • gert foto.jpg
  Prof.dr. Gert P. Westert, hoogleraar Kwaliteit van Zorg meer >
 • M. Ouwens
  Dr. M.M.T.J. Ouwens (Mariëlle), MBA Bedrijfsleider, plv. hoofd IQ healthcare meer >
 • J. Braspenning
  Dr. J.C.C. Braspenning (Jozé), UHD themaleider Transparantie Kwaliteit van Zorg. Aandachtsgebieden: Kwaliteitsindicatoren, Transparantie, Effectiviteit van kwaliteitssystemen meer >
 • M. Faber
  Dr. M.J. Faber (Marjan), themaleider Patiënt als partner. Aandachtsgebieden: Patiëntervaringen, Patiëntgerichte zorg, Patient empowerment, Internet meer >
 • P. Giesen
  Dr. P.H.J. Giesen, MD (Paul), Kwaliteit en veiligheid op huisartsenposten Aandachtsgebieden: Spoedzorg, Huisartsenposten  meer >
 • M. Graff
  Dr. M.J.L. Graff (Maud) Aandachtsgebieden: Ergotherapie, Ouderen, Psycho sociale interventies meer >
 • R. Hermens
  Dr. R.P.M.G. Hermens (Rosella), kwaliteit van zorg voor oncologische patiënten. Aandachtsgebieden: Meten & verbeteren kwaliteit integrale zorg, Oncologie, Gynaecologie meer >
 • M. Hulscher
  Prof.dr. M.E.J.L. Hulscher (Marlies), hoogleraar Infectie- en onstekingsziekten. Aandachtsgebieden: implementatie, kwaliteit van zorg, antibioticagebruik, infectiepreventie en infectiebestrijding, reumatoïde artritis meer >
 • Jeurissen, P
  Prof.dr. P.P.T. Jeurissen (Patrick) hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg meer >
 • T. Kool
  Dr. R.B. Kool (Tijn), beleidsrelevante onderzoeken Aandachtsgebieden: toegepast wetenschappelijk onderzoek bij richtlijnen en indicatoren  meer >
 • Kremer Jan
  Prof.dr. J.A.M. Kremer (Jan), hoogleraar patiëntgerichte innovatie meer >
 • M. Laurant
  Dr. M.G.H. Laurant (Miranda) Aandachtsgebieden: Taakherschikking, Problematisch Alcoholgebruik, Implementatie onderzoek meer >
 • E. van Leeuwen
  Prof.dr. E. van Leeuwen (Evert), hoogleraar Medical Ethics meer >
 • R. Nijhuis
  Prof.dr. M.W.G. Nijhuis- van der Sanden (Ria), hoogleraar paramedische wetenschappen/plv. hoofd Verplegingswetenschap. Aandachtsgebieden: Paramedische zorg, Motorisch leren, Patient empowerment  meer >
 • B. Staal
  Dr. J.B. Staal (Bart) meer >
 • Prof.dr. M. Vernooij-Dassen
  Prof.dr. M.J.F.J. Vernooij-Dassen (Myrra), hoogleraar psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen  meer >
 • M. Wensing
  Prof M.J.P. Wensing, PhD, Habil (Michel), hoogleraar Implementatie science Aandachtsgebieden: Implementatie, Eerstelijnszorg meer >
 • Hub Wollersheim
  Dr. H.C.H. Wollersheim (Hub), internist, UHD kwaliteit & veiligheid patiëntzorg. Aandachtsgebieden: Veiligheid van kwetsbare groepen, Kwaliteitsverbeterinterventies meer >
 • Wolters, Rene
  Dr. René Wolters, senioronderzoeker. Aandachtsgebieden: kwaliteit van zorg in de huisartsenzorg  meer >
 • Tanke M
  Dr. Marit Tanke, senior onderzoeker, plv. programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg. meer >
Blog medewerker

Blog medewerker

Joost Wammes
Kankerscreening? - 'Catching Turtles'
Collega’s en vrienden noemen mij regelmatig kritisch of sceptisch. Ik kan ze hierin alleen maar gelijk geven; ik heb dan ook als goede voornemen voor 2016 dat dit niet doorslaat. Ik probeer mijn kritische natuur daarom zoveel mogelijk te onderdrukken, maar in sommige gevallen lukt me dat gewoon niet ...
meer >
Dienstverlening

Dienstverlening

 • afbeelding-project.jpgMoreel beraad
  Moreel beraad is het bespreken van morele kwesties rondom de behandeling, verpleging en verzorging van een patiënt in teamverband.
 • nieuws-img-1.jpgMultidisciplinair overleg: op verzoek en periodiek
  De maandelijkse ethiekbespreking op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie en het multidisciplinair beraad op verzoek op de afdeling Genetica.
 • nieuws-img-2.jpgEthiek op instellingsniveau in het Radboud
  De sectie Ethiek ondersteunt de Commissie Ethiek. Daarnaast bieden de medewerkers van de sectie Ethiek ondersteuning en hulp bij morele vragen op organisatieniveau. De sectie Ethiek draagt tevens bij aan de beleidsvorming van de instelling in het licht van missie, kernwaarden en identiteit.
Agenda

Agenda