Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Agenda

 • Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (1)

  INTRODUCTIECURSUS Kwalitatief onderzoek wordt ingezet als men ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt wil onderzoeken. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.
 • Promotie Frits Frauenfelder

  Op maandag 24 juni2019 a.s. om 12.30 uur verdedigt Frits Frauenfelder zijn proefschrift 'Participatory Psychiatric adult inpatient nursing described in the NANDA-I and NIC. A systematic evaluation of nursing classifications' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotor is prof. dr. T. van Achterberg en copromotor dr. M. Müller-Staub.
 • Promotie Inger Abma

  Op dinsdag 25 juni 2019 a.s. om 14.30 uur verdedigt Inger Abma haar proefschrift 'Patient-reported outcome measures (PROMs) in clinical practice for patients with obstructive sleep apnea' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotorers zijn prof. dr. P.J. van der Wees, prof. dr. G.P. Westert, prof. dr. M.M. Rovers
 • Promotie Rixt Zuidema

  Op vrijdag 23 augustus 2019 a.s. om 12.30 uur verdedigt Rixt Zuidema haar proefschrift 'Participatory development and evaluation of an online self-management enhancing program for patients with Rheumatoid Arthritisin' de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotorers zijn prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, prof. dr. A.M. van Dulmen, copromotores dr. H.G.I. van Gaal, dr. J. Fransen.
 • Inaugurele rede professor dr. Maud Graff

  Op donderdag 26 september a.s. spreekt prof.dr. Maud Graff om 15.45 uur in de aula van de Radboud universiteit haar inaugurele rede uit als Bijzonder Hoogleraar Ergotherapie.