Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Agenda

 • Promotie Peter Scalia

  Op maandag 1 april 2019 om 16.30 uur verdedigt Peter Scalia zijn proefschrift Encounter-based patient decision aids. Implementation experiences and effects across online and real-world contexts in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. Glyn Elwyn en prof. dr. Jan Kremer, de copromotoren zijn dr. Marjan Meinders en dr. Marie-Anne Durand.
 • Promotie Niek Stadhouders

  Op 15 april a.s. om 14.30 uur verdedigt Niek Stadhouders op het proefschrift 'Effective Healthcare cost containment policies, using the Netherlands as a case study.' Promotoren zijn prof. dr P.P.T. Jeurissen en prof. dr. J.A.M. Maarse, copromotoren zijn dr A.H.E. Koolman en dr M.A.C. Tanke.
 • Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (1)

  INTRODUCTIECURSUS Kwalitatief onderzoek wordt ingezet als men ervaringen van mensen, thema┬┤s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt wil onderzoeken. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.
 • Inaugurele rede professor dr. Maud Graff

  Op donderdag 26 september a.s. spreekt prof.dr. Maud Graff om 15.45 uur in de aula van de Radboud universiteit haar inaugurele rede uit als Bijzonder Hoogleraar Ergotherapie.