Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Agenda

  • Promotie Wieland Müskens

    De zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Op de afdeling Reumatologie van ziekenhuis Bernhoven is de invloed van twee innovaties op de zorgkosten bestudeerd. Het gebruik van Reumanet, een computerapplicatie voor zelfmanagement en zelfmonitoring, blijkt het aantal polikliniekbezoeken te verminderen zonder dat de kwaliteit van de zorg afneemt. Wieland Müskens MSc. verdedigt zijn proefschrift over dit onderwerp op donderdag 17 juni 2021 vanaf 12:30 u in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Promotie Luc Hagenaars

    ‘Minder bureaucratie’ en ‘meer preventie’ zijn populaire beleidsstrategieën om de zorg betaalbaar te houden, maar dit beleid komt onvoldoende van de grond. In zijn proefschrift 'Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems' onderzocht Luc Hagenaars, MSc hoe dit komt. Op 25 juni 2021 om 10.30 u precies verdedigt Luc Hagenaars zijn proefschrift in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. P.P.T. Jeurissen en prof. dr. N.S. Klazinga.
  • Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (IKO)

    Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt.