Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Agenda

 • Promotie Rixt Zuidema

  Op vrijdag 23 augustus 2019 a.s. om 12.30 uur verdedigt Rixt Zuidema haar proefschrift 'Participatory development and evaluation of an online self-management enhancing program for patients with Rheumatoid Arthritis' de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, prof. dr. A.M. van Dulmen, copromotoren dr. H.G.I. van Gaal, dr. J. Fransen.
 • Inaugurele rede professor dr. Maud Graff

  Op donderdag 26 september a.s. spreekt prof.dr. Maud Graff om 15.45 uur in de aula van de Radboud universiteit haar inaugurele rede uit als Bijzonder Hoogleraar Ergotherapie.
 • Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (1)

  INTRODUCTIECURSUS Kwalitatief onderzoek wordt ingezet als men ervaringen van mensen, thema┬┤s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt wil onderzoeken. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.
 • Promotie Marleen Lovink

  Op dinsdag 17 december 2019 om 14.30 uur verdedigt Marleen Lovink haar proefschrift 'The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people: Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn Prof.dr. Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde (Radboudumc, ELG), Prof.dr. Lisette Schoonhoven, hoogleraar kwaliteit en veiligheid van verpleegkundige zorg (Universiteit Utrecht); copromotoren zijn Dr. Miranda Laurant (Radboudumc, IQ healthcare/HAN) Dr. Anke Persoon (Radboudumc, ELG).