Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Agenda

 • Promotie Elena Mariani

  Binnen een samenwerkingsverband tussen de universiteit van Bologna en de Radboud Universiteit zal de Italiaanse promovenda Elena Mariani haar proefschrift op 12 november 2019 om 11 u in de Senaatszaal van de aula van de Radboud Universiteit verdedigen. Haar proefschrift is getiteld: ‘LET ME PARTICIPATE. Using shared decision-making to involve persons with dementia in care planning in long-term care.’ Het promotieteam bestaat uit prof. dr. M. Vernooij-Dassen, prof. dr. Y. Engels, prof. dr. R. Koopmans (Radboudumc) en dr. R. Chattat (Universiteit Bologna).
 • Congres Doen of laten?

  Op 15 november 2019 organiseert het programmateam van Doen of laten? samen met Skipr het gelijknamige congres ‘Doen of laten?’ Vanuit IQ healthcare is Tijn Kool als programmaleider bij Doen of laten? betrokken en verzorgt hij een lezing tijdens het congres. Rosella Hermens van IQ healthcare begeleidt een casusbespreking. Dit congres vormt tevens de startbijeenkomst van de tweede programmaperiode Doen of laten? (2019-2022). Belangrijk speerpunt van deze tweede programmaperiode is het vergroten van bewustwording over niet-gepaste zorg. Het programmateam is daarom verheugd dat zij hun kennis en krachten kunnen bundelen met een platform zoals Skipr.
 • Promotie Marleen Lovink

  Op dinsdag 17 december 2019 om 14.30 uur verdedigt Marleen Lovink haar proefschrift 'The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people: Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn Prof.dr. Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde (Radboudumc, ELG), Prof.dr. Lisette Schoonhoven, hoogleraar kwaliteit en veiligheid van verpleegkundige zorg (Universiteit Utrecht); copromotoren zijn Dr. Miranda Laurant (Radboudumc, IQ healthcare/HAN) Dr. Anke Persoon (Radboudumc, ELG).
 • Introductiecursus Kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (1)

  INTRODUCTIECURSUS Kwalitatief onderzoek wordt ingezet als men ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt wil onderzoeken. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid.