Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Organisatie

IQ healthcare is één van de 50 afdelingen binnen het Radboudumc en onderdeel van het Radboud Insitute for Health Sciences.
De leiding van IQ healthcare is in handen van Prof. dr. Gert P. Westert (directeur) en dr. Mariëlle Ouwens, MBA (bedrijfsleider).

IQ healthcare is een projectenorganisatie waarbinnen vanzelfsprekend de projecten leidend zijn. Deze projecten hebben betrekking op onze drie kerntaken Onderzoek, Onderwijs en Dienstverlening. Alle projecten staan in onderlinge verbinding binnen de kennisgebieden van de thema’s en de leerstoelen.

Alle medewerkers zijn onderdeel van één of meerdere projecten en hebben daarnaast een eigen functiegroep (stafleden, IQ support). De projectleiders en de directie worden ondersteund door een klein team bedrijfsondersteuning.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van IQ healthcare is ISO 20252:2012 gecertificeerd m.b.t. het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek in de zorgsector, waaronder klantervaringsonderzoek, inclusief dataverzameling en het uitvoeren van vergelijkende, multilevel analyses.