Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Multidisciplinair overleg: op verzoek en periodiek

Naast het moreel beraad ondersteunt de sectie Ethiek ook andere vormen van casusgerelateerd overleg, bijvoorbeeld de maandelijkse ethiekbespreking op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie en het multidisciplinair beraad op verzoek op de afdeling Genetica.

Als u deze methode in praktijk wilt gaan brengen of als u meer informatie wenst, neem dan contact op met Dr. Jelle van Gurp, 024-30 98203.