Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Uitgelicht project Logo Kompas1.jpg

Samen beslissen met KomPas+Het is belangrijk om persoonsgerichte zorg en samen beslissen te bevorderen in de fysiotherapeutische behandeling van personen met Claudicatio Intermittens (CI). Om die reden is IQ healthcare in januari 2021 het PRECISIE project gestart in samenwerking met het KNGF, Chronisch ZorgNet, VvOCM en Harteraad.

Experts

meer

Blog

meer

Over Indische spruw of ‘aphtae tropicae’Indische spruw, de Latijnse term is aphtae tropicae, wordt tegenwoordig in verband gebracht met coeliaki. Coeliaki is een chronische darmaandoening, gekenmerkt door een aangeboren glutenallergie die zonder dieet beschadiging van het darmslijmvlies tot gevolg kan hebben. De eerste beschrijving van Indische spruw is in 1837 opgesteld door W. Bosch

Publicaties

meer

De ideale timing van advanced care planning versus de dagelijkse praktijkDe auteurs van deze publicatie vroegen ca. 100 huisartsen geanonimiseerde dossiers van overleden patiënten te beoordelen en deze vraag te beantwoorden: "Wanneer hadden met deze patiënt idealiter gesprekken gestart moeten worden over het levenseinde en wanneer had besproken moeten worden welke zorg hierbij zou passen?"

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek nr. 3Het derde nummer van 2022 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) is onlangs uitgekomen. Dit themanummer is gewijd aan de Health care humanities, dat een breder perspectief biedt in het geneeskunde-onderwijs in Nederland.

Agenda

meer

Start E-cursus Doen of laten? helpt om gepast gebruik van zorg toe te passen in de dagelijks praktijk. Wordt bewust van de keuzes tussen 'doen' en 'laten' die actueel zijn in jouw dagelijkse werk en ontwikkel een concreet plan om niet-gepaste zorg terug te dringen.

Op maandag 6 maart 2023 verdedigt Edith Nobels-Janssen haar proefschrift getiteld 'Outcome measures in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: from a clinician-directed approach towards a patient-centered approach'.

Steeds vaker zal betaalbare zorg een belangrijk discussiepunt worden bij de (her)inrichting of (re)organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. In deze unieke 4-daagse cursus onder leiding van prof. dr. Patrick Jeurissen krijg je handvatten voor actuele projecten en onderwerpen op de werkvloer.