Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Experts

meer
Hilly_Calsbeek.jpg
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

TGE 3 - De ethiek van de autonomie van ouders met verslavingHet derde nummer van 2019 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is onlangs uitgekomen. Dit nummer is een themanummer, getiteld ‘De ethiek van de autonomie van ouders met een verslaving’. Er heerst grote zorg om kinderen van ouders met een verslaving. De zorg voor deze gezinnen is zeer complex, en hulpverleners ervaren vaak ethische dilemma’s. De situatie van deze ouders en hun kinderen wordt vaak geduid in termen van 'botsende belangen', en dit kan leiden tot een verharding van het debat. De verschillende bijdragen in dit themanummer verkennen discussies en praktijken in deze zorgethische context.

Effectiviteit en veiligheid van manuele therapie bij zuigelingen en kinderen in kaart gebrachtDeze systematische review geeft inzicht in de effectiviteit en veiligheid van manueel therapeutische technieken bij zuigelingen (<1 jaar) en kinderen (1-18 jaar) en laat zien dat spinale high-velocity, low-amplitude (HVLA)-manipulaties kunnen leiden tot ernstige complicaties. Daarentegen lijken mobilisaties een veilige behandeltechniek bij zuigelingen en kinderen/adolescenten, maar bewijslast voor de effectiviteit ontbreekt.

Agenda

meer

Op dinsdag 17 december 2019 om 14.30 uur verdedigt Marleen Lovink haar proefschrift 'The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people: Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn Prof.dr. Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde (Radboudumc, ELG), Prof.dr. Lisette Schoonhoven, hoogleraar kwaliteit en veiligheid van verpleegkundige zorg (Universiteit Utrecht); copromotoren zijn Dr. Miranda Laurant (Radboudumc, IQ healthcare/HAN) Dr. Anke Persoon (Radboudumc, ELG).