Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Afbeelding bij Uitgelicht project dec 2023.jpg

Vernieuwde OPAT praktijkgids gepubliceerdSinds de eerste beschrijving in 1974 wordt toediening van intraveneuze antimicrobiële middelen bij de patiënt thuis (‘outpatient parenteral antimicrobial therapy’: OPAT) in toenemende mate uitgevoerd. OPAT is namelijk patiëntvriendelijker en efficiënter dan het ontvangen van de therapie in het ziekenhuis. Daarnaast worden ziekenhuisinfecties voorkomen door de opnameduur zoveel mogelijk te beperken. Patiënten komen in aanmerking voor OPAT als hun infectie niet behandeld kan worden met orale antimicrobiële middelen en als hun klinische situatie stabiel is.

Experts

meer

Blog

meer

Publicaties

meer

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift zet in op therapeutische kwaliteitIn 2021 publiceerde Thomas Hoogeboom van de afdeling IQ healthcare samen met een internationale groep wetenschappers de i-CONTENT schaal. Deze schaal is ontwikkeld om de kwaliteit van oefentherapeutische interventies te beoordelen. Sinds de ontwikkeling van de eerste versie van de i-CONTENT schaal werd duidelijk dat veel oefentherapeutische interventies van lage kwaliteit zijn, wat mogelijk de effectiviteit van deze interventies negatief beïnvloedt.

De impact van bias binnen RCTs in revalidatie-onderzoek: resultaten van meta-epidemiologisch onderzoekEen recente studie, geleid door Cochrane Rehabilitation, onderzocht de invloed van bias op effectschattingen binnen gerandomiseerde trials (RCT's) op het gebied van revalidatie. De bevindingen suggereren dat bepaalde vormen van bias de effectschattingen kunnen overschatten. De voornaamste conclusie is echter dat het huidige bewijs onduidelijk en niet sluitend is. Meer onderzoek is nodig om de relatie tussen bias en effectschattingen binnen revalidatieonderzoek beter te begrijpen. Dr. Thomas Hoogeboom (IQ Health) maakte deel uit van het Cochrane Rehabilitation consortium

Agenda

meer

Op 29 februari 2024 om 10.30 u precies verdedigt Kas Woudstra MSc. zijn proefschrift 'Stakeholder involvement in surgical innovation: Everybody’s devices'.

Op 29 februari 2024 om 12.30 u verdedigt Eline de Heus haar proefschrift 'Rare versus common cancers in the Netherlands' in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.