Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer

Blog

meer

John Snow. Over de cholera en een bijzondere Londense arts (1813-1858)Mark Rutte klampt zich sinds het begin van de corona-epidemie in Nederland, voor zijn politieke overleven en in de hoop een koers te vinden om de Nederlandse bevolking mee te krijgen bij de beheersbaarheid van de huidige bijzondere omstandigheden, vast aan deskundigen: wetenschappers aan wie kennis en ervaring wordt toegedicht om het coronavirus onder de knie krijgen en de schadelijke gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Publicaties

meer

Belangrijke factoren voor de-implementatie van niet-gepaste zorgHet verminderen van niet-gepaste zorg, zogenoemd d eimplementatie, is een relevant en uitdagend onderwerp. In een recent verschenen systematische review wordt inzicht gegeven in de reeks factoren die het potentiële succes van de-implementatiestrategieën beïnvloeden.

Effecten van transmuraal zorgpad palliatieve zorgIn de regio Westelijke Mijnstreek, Limburg, onderzochten de Academische werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg en IQ healthcare de effecten van een innovatief zorgpad voor palliatieve zorg. Er werd een multidisciplinaire interventie ontwikkeld, waarbij palliatieve patiënten vroegtijdig geïdentificeerd werden.

Agenda

meer