Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer

Blog

meer

Schat der gesondheytHet was eeuwenlang gebruikelijk dat men bij ziekte of pijn niet direct naar een arts of chirurgijn ging, maar eerst begon met zelfmedicatie door middel van huismiddeltjes. De behandeling van ziekte was gericht op uitdrijving van bedorven materie en het voorkomen of verhelpen van obstructies in het lichaam. Er was een levendige markt van medische adviesliteratuur, al dan niet samengesteld door artsen. Een van de populairste werken was Schat der gesondheyt van de zeventiende-eeuwse arts Johan van Beverwijck (1594-1647).

Publicaties

meer

Grote variatie in niet-gepast gebruik van diagnostische testen  Een recent gepubliceerde systematische review van onderzoekers van IQ healthcare laat zien dat diagnostische testen vaak niet-gepast worden aangevraagd, en dat er veel variatie is in de omvang van niet-gepaste diagnostiek. Voorbeelden van niet-gepaste diagnostiek zijn het gebruik van beeldvorming bij ongecompliceerde lage rugpijn of het uitvoeren van preoperatieve testen bij patiënten zonder risico. De variatie kan worden verklaard door verschillen in gebruikte definities, methoden en studiepopulaties. Deze verschillen maken het vaak moeilijk om schattingen van (vergelijkbare) diagnostische testen met elkaar te vergelijken.

Familieparticipatie op de ICNu dingen weer langzaamaan normaal worden, zien we gelukkig ook dat familieleden hun kritiek zieke naaste te kunnen steunen op de intensive care. Wist u dat familieleden in het Radboudumc mogen ondersteunen bij sommige zorgtaken? In dit kwalitatieve onderzoek onderzochten de onderzoekers de mogelijke rol van familieparticipatie tijdens het stimuleren van fysieke activiteiten van de patiënt.

Agenda

meer

Loopt u in uw huisartspraktijk nogal eens tegen morele of ethische problemen aan? Heeft u zin om daar eens wat langer bij stil te staan? Dan is de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk vast iets voor u. Deze start 14 september 2021

Op 1 oktober 2021 om 12:30u verdedigt Thomas Timmers zijn proefschrift getiteld ‘Empowering Patients Through Timely Information’

Op 7 oktober 2021 om 15.45 u precies houdt prof. dr. Marianne Boenink, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Medische Wetenschappen met de leeropdracht Ethiek van de gezondheidszorg, een college getiteld: "Zorgen voor morgen. Over ethiek, technologie en vooruitdenkende gezondheidszorg".