Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Stock photo bij Uitgelicht project.jpg

Ontwikkeling van een uniek consultatiemodelOp het internationale ICIC congres in San Sebastian (1-3 april 2019) zal een delegatie van IQ healthcare een aantal presentaties verzorgen. Eén daarvan ('Coproducing value during clinical encounters') gaat over een uniek samenwerkingsverband tussen patiënten(vertegenwoordigers), zorgverleners, CZ en IQ healthcare.

Experts

meer
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

Veel huisartsen zijn beschikbaar voor palliatieve zorg tijdens anw-urenOnderzoekers van IQ healthcare ontdekten dat bijna tweederde (61%) van de huisartsen persoonlijk bereikbaar en beschikbaar is voor palliatieve zorg voor hun eigen patiënten in avond-, nacht- en weekenduren.

Een handleiding voor effectief beleid om zorguitgaven te beperkenHoe houden we de zorguitgaven in de hand? We hebben de wetenschappelijke literatuur doorzocht naar effectieve beleidsmaatregelen. De belangrijkste bevinding is dat de bewijslast van de meeste maatregelen afwezig of conflicterend is. Het best uitgevoerde onderzoek pleit voor competitie tussen actief inkopende verzekeraars, eigen betalingen, het gebruik van referentieprijzen en het sturen op generieke geneesmiddelen.

Agenda

meer

Op vrijdag 1 maart 2019 om 15.45 uur zal prof. dr. Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap, IQ healthcare, haar inaugurele rede uitspreken. Titel van haar rede: 'Beter laten, beter maken, beter doen.'

Op 15 april a.s. om 14.30 u promoveert Niek Stadhouders op het proefschrift 'Effective Healthcare cost containment policies, using the Netherlands as a case study.' Promotoren zijn prof. dr P.P.T. Jeurissen en prof. dr. J.A.M. Maarse, copromotoren zijn dr A.H.E. Koolman en dr M.A.C. Tanke.