Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Experts

meer
Hilly_Calsbeek.jpg
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

Internationale vergelijking van patiënten met de meeste zorgkostenIn een recente publicatie in het medische toptijdschrift PLOS ONE heeft Marit Tanke samen met enkele collega’s van IQ healthcare en een groep internationale onderzoekers de uitgaven voor de ‘duurste’ en ‘ziekste’ patiënten in beeld gebracht. Naast Nederland, zijn Canada, de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Japan en Spanje onderzocht.

Leveren Zelfstandige Behandelcentra waardevolle zorg aan cataractpatiënten?Het totaal aantal Zelfstandige Behandelcentra (ZBCs) is sterk gegroeid. De vraag is of deze ontwikkeling bijdraagt aan het verbeteren van waardevolle zorg. Moeten we niet juist waakzaam hierover zijn? We weten immers te weinig hoe ZBCs presteren ten opzichte van ziekenhuizen. Om daar verandering in te brengen hebben de auteurs dit onderzocht door middel van declaratiedata.

Agenda

meer

Op donderdag 19 september 2019 om 10.30 uur verdedigt Martijn Rutten zijn proefschrift 'Acute primary care in the Netherlands. The collaboration between general practitioner cooperatives and emergency departments' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr. G.P. Westert, prof. dr. W.J.J. Assendelft; copromotoren zijn dr. M. Smits, dr. P.H.J. Giesen.

Op donderdag 26 september a.s. spreekt prof.dr. Maud Graff om 15.45 uur in de aula van de Radboud universiteit haar inaugurele rede uit als Bijzonder Hoogleraar Ergotherapie.