Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Experts

meer
Hilly_Calsbeek.jpg
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

Speciale editie Health Policy in het teken van het Nederlandse zorgstelsel anno 2019Deze speciale editie van Health Policy van maart 2019 staat geheel in het teken van het Nederlandse zorgsysteem. Het Nederlandse zorgstelsel is een interessante case study voor diegenen die geïnteresseerd zijn in grootschalige hervormingen, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in praktische, innovatieve en marktgerichte oplossingen. Patrick Jeurissen vertolkte in deze editie de rol van editor.

TGEHet eerste nummer van 2019 is uitgekomen van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. In dit nummer worden o.a. de morele opvattingen van het bredere publiek ten aanzien van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) bediscussieerd. Ook wordt de ‘moreel beladen’ praktijk van pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) in Nederland besproken.

Agenda

meer

Op maandag 24 juni2019 a.s. om 12.30 uur verdedigt Frits Frauenfelder zijn proefschrift 'Participatory Psychiatric adult inpatient nursing described in the NANDA-I and NIC. A systematic evaluation of nursing classifications' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotor is prof. dr. T. van Achterberg en copromotor dr. M. Müller-Staub.

Op dinsdag 25 juni 2019 a.s. om 14.30 uur verdedigt Inger Abma haar proefschrift 'Patient-reported outcome measures (PROMs) in clinical practice for patients with obstructive sleep apnea' in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotorers zijn prof. dr. P.J. van der Wees, prof. dr. G.P. Westert, prof. dr. M.M. Rovers

Op vrijdag 23 augustus 2019 a.s. om 12.30 uur verdedigt Rixt Zuidema haar proefschrift 'Participatory development and evaluation of an online self-management enhancing program for patients with Rheumatoid Arthritisin' de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotorers zijn prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, prof. dr. A.M. van Dulmen, copromotores dr. H.G.I. van Gaal, dr. J. Fransen.