Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Experts

meer
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

Zelfsturend leren of klassikaal leren aan de HAN-opleiding Fysiotherapie?In een recent verschenen artikel in BMC Medical Education werden twee onderwijsvormen in het hoger onderwijs vergeleken: self-directed learning (SDL) en het traditionele instruction based learning (IBL). In een niet-gerandomiseerde experimentele studie werden tweedejaars fysiotherapiestudenten een jaar lang gevolgd. Er werd geen verschil gevonden in gemiddelde scores op kennis- en vaardigheidstoetsen. Het vertrouwen om te kunnen functioneren in de fysiotherapeutische praktijk (fysiotherapie-zelfeffectiviteit) nam toe gedurende het jaar van onderzoek, en deze toename was gelijk in beide groepen.

Veel huisartsen zijn beschikbaar voor palliatieve zorg tijdens anw-urenOnderzoekers van IQ healthcare ontdekten dat bijna tweederde (61%) van de huisartsen persoonlijk bereikbaar en beschikbaar is voor palliatieve zorg voor hun eigen patiënten in avond-, nacht- en weekenduren.

Agenda

meer

Op maandag 1 april 2019 om 16.30 u promoveert Peter Scalia op zijn proefschrift Encounter-based patient decision aids. Implementation experiences and effects across online and real-world contexts in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Promotoren zijn Glyn Elwyn en Jan Kremer, de copromotoren zijn Marjan Meinders en Marie-Anne Durand.