Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Uitgelicht project Logo Kompas1.jpg

Samen beslissen met KomPas+Het is belangrijk om persoonsgerichte zorg en samen beslissen te bevorderen in de fysiotherapeutische behandeling van personen met Claudicatio Intermittens (CI). Om die reden is IQ healthcare in januari 2021 het PRECISIE project gestart in samenwerking met het KNGF, Chronisch ZorgNet, VvOCM en Harteraad.

Experts

meer

Blog

meer

Over Indische spruw of ‘aphtae tropicae’Indische spruw, de Latijnse term is aphtae tropicae, wordt tegenwoordig in verband gebracht met coeliaki. Coeliaki is een chronische darmaandoening, gekenmerkt door een aangeboren glutenallergie die zonder dieet beschadiging van het darmslijmvlies tot gevolg kan hebben. De eerste beschrijving van Indische spruw is in 1837 opgesteld door W. Bosch

Publicaties

meer

Dementie in metaforenMensen met dementie en een migratieachtergrond ontvangen vaak suboptimale zorg. Taalproblemen, schaamtegevoelens, en verschillen in waarden en voorkeuren kunnen de communicatie tussen mensen met dementie, hun mantelzorgers, en professionele zorgverleners compliceren. Een goed wederzijds begrip is essentieel voor gezamenlijke besluitvorming in de zorg.

Patiënten ervaren niet-gepaste zorgPatiënten ervaren en herkennen zorg die geen toegevoegde waarde heeft, en zien de nadelen hiervan in voor zichzelf en de maatschappij. Dat blijkt uit een interviewstudie met 24 patiënten, waaraan Eva Verkerk en Tijn Kool van IQ healthcare hebben meegewerkt.

Agenda

meer

Op vrijdag 2 juni 2023 spreekt Stef Groenewoud zijn inaugurele rede uit, getiteld: “Waar je woont is hoe je sterft? Ethische reflecties op recht(v)(w)aardige zorg rond het levenseinde”.