Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer

Blog

meer

Het virus en de graphic novelOp de website van 9e Kunst schrijft IQ healthcare collega dr. Gert Olthuis over drie graphic novels waarin virussen een rol spelen. Olthuis: “We zijn inmiddels allemaal ruim ervaren in leven met het corona-virus. Wat brengen deze pre-coronaboeken eigenlijk naar voren over omgaan met een virus?”

Publicaties

meer

Ziekenhuisopnames van ouderen vanaf de Spoedeisende Hulp zijn regelmatig vermijdbaarOnderzoek uitgevoerd in het Radboudumc en het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis (CWZ) laat zien dat bijna één op de vijf ziekenhuisopnames van oudere patiënten via de Spoedeisende Hulp (SEH) vermijdbaar is. Oorzaken voor deze vermijdbare opnames zijn te vinden op het niveau van de patiënt, de zorgverlener, en de organisatie en toegankelijkheid van zorg. Veel van deze oorzaken zijn goed aan te pakken met behulp van passende en bestaande interventies.

Het leren van gezamenlijke besluitvorming in de klinische praktijkHet belang van gezamenlijke besluitvorming voor de gezondheidszorg staat nauwelijks meer ter discussie. Het vergt van artsen nieuwe kennis en vaardigheden om dit goed in de praktijk te brengen. Hoe leren artsen dit? Dat was de focus van een kwalitatieve studie onder patiënten, familieleden, coassistenten, arts-assistenten en ervaren artsen uit twee domeinen: de intensive care en de voortplantingsgeneeskunde.

Agenda

meer

Het aantal commerciële zorgaanbieders is in de laatste decennia in veel zorgsystemen sterk gestegen. Florien Kruse heeft over dit onderwerp een proefschrift geschreven, waarin ze analyseert hoe de markt van commerciële zorgaanbieders zich heeft ontwikkeld en hoe commerciële zorgaanbieders presteren ten opzichte van ‘traditionele’ (publieke en in sommige gevallen non-profit) aanbieders. Haar promotie is op 8 april a.s., om 16.30 u. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Healthcare provision: open for business? Market dynamics, performance and ethics of commercially-oriented healthcare providers, using the Netherlands as a case study’. Promotors zijn prof. dr. P.P.T. Jeurissen en prof. dr. J. Skinner. Copromotors zijn dr. E.M.M. Adang en dr. A.S. Groenewoud.