Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer

Blog

meer

Beri-beri: een bijzondere ziekte in veel gedaantesIk hoorde voor het eerst over beri-beri tijdens een geschiedenisles op de lagere school, in 1962. De juffrouw, een lange magere vrouw van Maleise herkomst, vertelde over deze ziekte. Volgens haar had deze verschrikkelijke ziekte de blanken, die in de Japanse kampen gevangen hadden gezeten, gestraft voor hun bezetting van Nederlands-Indië. Als zevenjarige jongen kon ik aan dit verhaal geen touw vastknopen, noch aan de verschrikkelijke manier waarop deze mensen geleden zouden hebben.

Publicaties

meer

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (1-2021)In het eerste nummer van 2021 van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) staan drie veel bediscussieerde thema’s met betrekking tot COVID-19 centraal: de rol van leeftijd bij selectie voor een opname op de intensive care, de ethische veerkracht van verpleegkundigen en het in rap tempo ontwikkelde en onderzochte vaccin tegen COVID-19.

Nederlandse Triage Standaard in de spoedzorg: betrouwbaar en valide standaardIQ healthcare heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij volwassenen. In een landelijk onderzoek werden 41 casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 102 ervaren triagisten van de 3 partners in de spoedzorgketen: Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH).

Agenda

meer

Afgelopen jaar hebben we kunnen zien wat het belang is van een goede gezondheidszorg. In Nederland is de kwaliteit en veiligheid van onze zorg gelukkig van hoog niveau, maar tegelijkertijd staat de betaalbaarheid ervan al geruime tijd onder druk. Steeds vaker zal betaalbare zorg een belangrijk discussiepunt worden bij de (her)inrichting of (re)organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Een unieke 4-daagse opleiding onder leiding van prof. dr. Patrick Jeurissen biedt uitkomst.

Sommige patiënten krijgen zorg waar ze geen baat bij hebben. Deze niet-gepaste zorg stelt de patiënt bloot aan risico’s en bijwerkingen, en kost tijd en geld. Het terugdringen van deze zorg verbetert dus de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In dit proefschrift laat Eva Verkerk zien hoe niet-gepaste zorg in Nederland verminderd kan worden. De verdediging is op 17 mei 2021 om 12:30 u. De titel van het proefschrift luidt ‘Less is more. Reducing low-value healthcare in the Netherlands’. Promotor is prof. dr. G.P. Westert en copromotoren zijn dr. R.B. Kool en dr. S.A. van Dulmen