Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer
Uitgelicht project Logo Kompas1.jpg

Samen beslissen met KomPas+Het is belangrijk om persoonsgerichte zorg en samen beslissen te bevorderen in de fysiotherapeutische behandeling van personen met Claudicatio Intermittens (CI). Om die reden is IQ healthcare in januari 2021 het PRECISIE project gestart in samenwerking met het KNGF, Chronisch ZorgNet, VvOCM en Harteraad.

Experts

meer

Blog

meer

Het Zanderinstituut te RotterdamDeze week zat ik te grasduinen in een stapel archiefmateriaal van Rotterdamse ziekenfondsen, waarin ik een brochure tegenkwam van het plaatselijke Zanderinstituut, Inrichting voor Physische Therapie, gevestigd aan de Van Vollenhovestraat 21.

Dr. Karel-Peter Companje

Publicaties

meer

Een stripboek om mantelzorgers te ondersteunen: helpend of belemmerend? De directe naasten zijn van grote waarde voor mensen die thuis palliatieve zorg ontvangen. Tegelijk zijn deze mantelzorgers (en vooral hun behoeften of dilemma’s) niet altijd goed zichtbaar voor professionals of vrijwilligers die over de vloer komen. Hoe kan stripkunst bijdragen aan passende ondersteuning?

Waarom fysiotherapeuten afwijken van de richtlijn lage rugklachtenIQ healthcare voerde samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het ErasmusMC en de HAN University of Applied Sciences een kwalitatief onderzoek uit naar de overwegingen van fysiotherapeuten om af te wijken van de richtlijn lage rugpijn.

Agenda

meer

Op vrijdag 9 september 2022 om 12:30 uur verdedigt Koen Verburg zijn proefschrift “The proof of the pudding: Using outcome-based quality indicators in physical therapy” in de Aula van de Radboud Universiteit.

Op vrijdag 16 september 2022 om 12.30 u precies verdedigt Julie Swillens haar proefschrift 'Implementation of digital pathology applications - Toward standardization in clinical practice' in de Aula van de Radboud Universiteit.