Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer
Dulmen Simone van.jpg
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

Nederlandse huisartsen zien veel niet-gepaste zorgvoorkomt. Belangrijke redenen zijn het behouden van een goede relatie met de patiënt en gebrek aan tijd. Huisartsen geven aan dat het informeren en scholen van patiënten en collega’s kan helpen bij het terugdringen van niet-gepaste zorg. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek door Tijn Kool en collega’s, gepubliceerd in BMJ open.

Zo zorg je in coronatijd voor je collega’sDe huidige COVID-19-crisis leidt tot stress en angst bij zorgpersoneel. Uit ervaringen met eerdere, vergelijkbare, crises is een aanpak ontwikkeld waarmee leidinggevenden zorgverleners beter bestand maken tegen de hoge druk. Deze aanpak is vertaald naar een tweetal bruikbare overzichten hoe leidinggevenden ondersteuning kunnen bieden op de werkvloer.

Agenda

meer

Vrijdag 4 september 2020 om 10:30u verdedigt Christiaan Schakel zijn proefschrift getiteld 'Fiscal rules for health, a guide and not a jailer?'

Op donderdag 10 september a.s. om 11.30 uur verdedigt drs. Babette Rump haar proefschrift 'Responsible care in times of antimicrobial resistance - caring for the carrier'. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit.