Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

Belangrijke aanbevelingen voor een hoge kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorgEen multidisciplinair expert panel met zorgverleners en patiënten heeft een set van 11 aanbevelingen geselecteerd die belangrijk zijn voor een hoge kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg. Deze set is de eerste stap richting het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee in de toekomst het effect van verbeterstrategieën gemeten kan worden. Hierdoor kan de kwaliteit van fertiliteitspreservatiezorg en uiteindelijk daarmee de kwaliteit van leven na kanker voor jonge vrouwen verbeterd

Zinnige zorg dreigt een utopie te worden!De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het klinkt mooi en wordt door iedereen omarmd. Maar het Limburgse Afferden toont de tegenstrijdige praktijk: de verzekeraar financiert een project waarbij huisartsen minder doorverwijzen, maar eist van het ziekenhuis een hogere productie…

Agenda

meer

Op woensdag 8 april a.s. om 14.30 uur verdedigt mevr. drs. Lieke Dekkers op haar proefschrift 'The art of observing the moving child'. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit.

Donderdag 23 april om 16.30 uur verdedigt Retze Achttine zijn proefschrift getiteld 'Exercise as medicine in cardiovascular health. “Recommendations for physiotherapeutic cardiac rehabilitation and determinants of physical inactivity'. De promotie vindt plaats in de Academiezaal in de Aula van de Radboud Universiteit.