Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Experts

meer
Hilly_Calsbeek.jpg
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

Taakverschuiving in het verpleeghuis vraagt om een duidelijke visieHet groeiende aantal ouderen, met meer complexe aandoeningen, vraagt om innovatieve oplossingen om goede zorg te (blijven) bieden. Een van deze oplossingen ligt mogelijk in taakverschuiving, waarbij taken van artsen uitgevoerd worden door verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (VS’en) en physician assistants (PA’s).

Zelfmanagementondersteuning en de rol van de fysiotherapeutPersisterende musculoskeletale aandoeningen vormen een groot gezondheidsprobleem, hebben een substantiële impact op het welbevinden van mensen en brengen daarnaast hoge kosten met zich mee. Adequate zelfmanagementstrategieën zijn essentieel bij het omgaan met langdurige musculoskeletale klachten en fysiotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van effectief zelfmanagement bij hun patiënten.

Agenda

meer

Op donderdag 26 september a.s. spreekt prof.dr. Maud Graff om 15.45 uur in de aula van de Radboud universiteit haar inaugurele rede uit als Bijzonder Hoogleraar Ergotherapie.