Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Beweeginterventie tegen functieverliesFunctieverlies is een groot probleem voor patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname. Er is echter nog geen document dat zorgverleners richting kan geven hoe je zelf met een beweeginterventie kan starten om functieverlies bij patiënten te verhelpen.

Experts

meer
Hilly_Calsbeek.jpg
Smits M 2.jpg

Blog

meer

Goede zorg is meer dan bewezen zorg, maar is EBP daarmee een illusie?Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin Evidence Based Practice (EBP) ‘een illusie’ wordt genoemd, heeft afgelopen week veel stof doen opwaaien. Ook binnen onze afdeling, IQ healthcare, is gediscussieerd over het rapport en de betekenis daarvan voor onze werkzaamheden.

Publicaties

meer

De uitkomsten in de zorgpraktijk van kwaliteitsverbeterprojecten geleid door zorgprofessionals gedurende een master opleiding Tijdens de NFU-master ‘Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg’ worden zorgprofessionals opgeleid tot leiders in het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Gedurende de tweejarige opleiding leiden professionals op hun eigen werkplek een verbeterproject.

Beter eten vóór een operatie door essentiële verpleegkundige voedingszorgOm herstel van een operatie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen moeten ondervoede patiënten vóór de operatie al in een betere voedingstoestand worden gebracht. Ondervoeding geeft namelijk een verhoogd risico op complicaties en een langere opnameduur. Voor de operatie komen patiënten op een verpleegkundig spreekuur.

Agenda

meer

Op woensdag 12 februari 2020 om 14.00 uur verdedigt Sinta Kristanti haar proefschrift 'Impact of caregiving on family caregivers of patients with cancer in Indonesiain' de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen.

Op donderdag 20 februari a.s. om 14.30 u promoveert mevr. MSc. Esther Kuipers op haar proefschrift ‘Pharmaceutical care in obstructive lung diseases: current and future practice’.