Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Onderzoek  

De zorg voor patiënten moet en kan beter en veiliger. Dit is al jarenlang de drijfveer voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd door IQ healthcare. De afgelopen 20 jaar is IQ healthcare daarmee uitgegroeid tot een internationaal 'centre of excellence' en één van de grootste onderzoekscentra op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg in Europa.

Bij de uitwerking van ons onderzoek werken wij altijd samen met inhoudelijke zorgverleners van verschillende achtergronden (specialisten, huisartsen, paramedici...) en disciplines (oncologie, geriatrie, cardiologie...). Al het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen IQ healthcare valt binnen één of meerdere thema’s en/of leerstoelen.

Vraaggericht onderzoek 
Waarmaken van onze missie doen wij niet alleen door middel van wetenschappelijk onderzoek maar ook door zogenaamd vraaggericht onderzoek. Dit is onderzoek in opdracht van zorgorganisaties en zorgverleners, maar ook verzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsorganisaties, de IGZ, het ZiNL en het ministerie van VWS. Wij willen een bijdrage leveren aan betere kwaliteit en veiligheid van de Nederlandse gezondheidszorg door het uitvoeren van vraaggerichte onderzoeksopdrachten ten behoeve van beleid en praktijk.